Religion

Politihijab - et spørsmål om hensyn

18. januar 2012
– Jussen gir verken noen klare tillatelser eller forbud mot politihijab, sier Vibeke Blaker Strand, som har skrevet doktoravhandling om religion og diskrimineringsvern. Til syvende og sist er det et spørsmål om hvilke hensyn man legger størst vekt på.

Finner likestilling i Koranen og Bibelen

6. mai 2011
Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling.

Manglende samarbeid

25. januar 2011
Etniske norske kvinners organisasjoner og minoritetskvinneorganisasjoner samarbeider lite med hverandre. Det er blant funnene i Cecilie Thuns pågående doktorgradsprosjekt.

Kritisk blikk på ekteskapsdebatten

5. august 2009
Står det virkelig i Bibelen at kjønnsnøytral ekteskapslov er i strid med Guds ord? Forskere midt i «Bibelbeltet» vil nå undersøke saken. 

Kvinners klær - menns begjær

6. desember 2007
Læstadianske jenter som kler seg usømmelig «egger kjødet», ifølge læren. Det kan føre både dem og gutta ut i fortapelsen. Med skjørtelengden kommuniserer jentene tilhørighet og avstand til menigheten, ifølge religionsviter Torjer Olsen.

Makt og menighet

23. november 2007
«Hvem koker kaffen og hvem forkynner ordet?» Det er tittelen på prosjektet til doktorgradsstipendiat Ottar M. Michaelsen. Han forsker på likestilling i menigheter på Sørlandet, og undersøker om maktstrukturene i kristenlivet endrer seg i takt med at samfunnet ellers blir mer likestilt.

Kan man være likestilt med hijab?

15. november 2007
– Hijabdebatten kan tyde på at seksualitet oppfattes som vår tids sentrale likestillingsspørsmål, mens økonomi tillegges mindre betydning. Det sier Berit Gullikstad, som har analysert den store norske mediedebatten i kjølvannet av Frankrikes hijabforbud i 2003/2004.

- Fordømmelse hjelper ikke

14. september 2007
– Det er klart det er en motsetning mellom det muslimske sløret og vestlig feminisme. Jeg forstår godt at mange føler seg truet. Men fordømmelse og konfrontasjon er en linje som er dømt til å tape, spår den tyrkiske sosiologen Nilüfer Göle. 

- De ser på deg som underkua, liksom

13. august 2007
– Hijab berører maktspørsmål, men ofte på andre måter enn vi tror. Det sier antropologen Kristin Engh Førde som har forsket på unge Oslojenters bruk av hijab. Hun mener det religiøse sløret får for stor plass i offentlig debatt, og setter spørsmålstegn ved om fokuset bidrar til å gjøre muslimske jenter friere.

Kjønnsrettferdighet i Profetens ånd

15. juni 2007
Profeten Mohammed stoppet sine egne sokker, men ville han gått inn for radikal kjønnskvotering? Unge norske muslimer stiller spørsmålstegn ved det foreldregenerasjonen har lært dem om kjønn og religion.

Hvem må vike?

6. desember 2006
I Nederland kan man nekte å håndhilse på personer av motsatt kjønn med henvisning til religion. Helt greit, mener professor i kjønn og rett, Titia Loenen.

Åpenhjertig om kjønnsroller blant muslimske menn

5. oktober 2006
Elise Skarsaune har undersøkt muslimske menns syn på maskulinitet og kjønnsroller. Generelt oppfattes det å forsørge familien som mannens viktigste oppgave, mens kvinnens hovedansvar er i hjemmet. Bildet er imidlertid nyansert og i endring.

Idrett + islam = sant?

29. september 2006
Koranen sier at du skal ta vare på kroppen, fordi den er en gave fra Gud. Slik argumenterer norske minoritetsjenter for å få delta i organisert idrett. Kristin Walseths har forsket på norske minoritetsjenters fortellinger om idrett.

Hjemmedåp og juletrær i Manndalen

16. desember 2005
I Manndalen i Nord-Troms står læstadianismen sterkt. Hvordan preger dette de i lokalbefolkningen som ikke tilhører den religiøse bevegelsen? Hvorfor praktiseres hjemmedåp fortsatt, mens juletrær, som før ble avvist, er på vei inn i alle stuer? Lisa Vangen har gjort feltarbeid og intervjuer i bygda.

Tror på dialog

5. september 2005
Anne Hege Grung er teolog og feminist. Hun tror på dialogens muligheter. Derfor har hun invitert ti muslimske og kristne kvinner til dialog om deres religiøse tekster – sett i et kjønnsperspektiv.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Reinertsen, Ellen Aasland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Cora Alexa Døving (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Trysnes, Irene & Ronald Mayora Synnes
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Fafo
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Dokka, Åste
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne Bjelland
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Bårdsen, IngaTøllefsen and Christian Giudice
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Maktabi, Rania and Brynjar Lia
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.