Pris til masteroppgave om grønn nynazisme

Maria Darwish vant STK-prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO i 2018. Hun har sett nærmere på miljøengasjementet til nordiske høyreekstremister.

Kvinnelige tiggere og gravide flyktninger blir løftet frem i nye studier

To utvekslingsstudenter ved urfolksstudier og fredsstudier i Tromsø stakk av med prisene for årets beste mastergrader om kjønn. De har skrevet om marginaliserte kvinner i Malaysia og Uganda.

Masteroppgave viser trakassering av kvinner med hijab på Grønland torg

Etter et feltarbeid ikledd hijab på Grønland torg vet Tonje Baugerud noe om hvordan det er å bli møtt som en tildekket muslimsk kvinne. Hun vant nylig pris for beste masteroppgave med et kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo.

Hekser som samfunnsrefsere

I de historiske dramaene om hekseprosessene var heksene mer enn ofre, de var også samfunnskritikere. I sitt prisverdige masterprosjekt viser Janet Handley hvordan dramaets hekser illustrerer kvinnerollen i 1600-tallets Storbritannia.

John Donne måtte skjule sitt seksuelle budskap

I diktene til poeten og presten John Donne leser vi en skepsis mot overtro og etterliv. Han mente også at kjærlighet trives best i en blodvarm kropp, uavhengig av kjønn.

Vant med oppgave om kvinner i Myanmar

Kaja Berg Hjukse vant prisen for fjorårets beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo.

Når to blir tre

Hva skjer med parforholdet i overgangen til foreldreskap? Martine Halvorsen Bergan spør fire par i sin masteroppgave.

Barn opprettholder og overskrider kjønnsnormer

Barn kan være med på å opprettholde kjønnsmessige kategorier, men ikke uten å overskride dem. At barn opptrer stereotypisk kan fort bli en sannhet, fordi disse fortellingene er så lett tilgjengelige for oss, skriver Johanne Rimul.

Vant med eventyr og seksualmoral

Feministiske eventyr og seksualmoral i Romerriket, nådde til topps blant prisverdige masteroppgaver i Tromsø.

Mellom jomfruer og knullemaskiner

Ungdomsfilmene formidler en forestilling om at unge helst skal utforske heteroseksualitet, innenfor trygge, romantiske rammer. En variert seksuell utforskning motivert av nysgjerrighet, lyst og glede, er fraværende, skriver Ådne Loennechen Feiring.

IT-menn og «it»-kvinner

Andelen kvinnelige entreprenører er både lav og synkende i Norge. Kan fremstillingen av entreprenører i avisene ha noe med saken å gjøre? spør Hanne Lystad.

Pris til oppgave om forebygging av seksualisert vold i DR Kongo

Et vestlig utviklingsprosjekt som skal lære kongolesiske soldater å ikke begå seksuelle overgrep, avfeier soldatenes egne forklaringer på problemet. Ikke greit, mener Nora Mehsen, som har skrevet en prisvinnende masteroppgave om temaet.

Pris til oppgave om islam og feminisme

Ilham Skah har vunnet Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske Blindern-studenters forhold til religion, politikk og feminisme.

Skeiv, stolt og samisk

Før fantes det ingen skeive samer. I fjor avholdt Karasjok sin første Pride festival. Skeive samers opplevelser av og oppgjør med taushet og stereotypier er tema for prisvinnende master.

Fekk pris for masteroppgåve om intersex

Ingrid Dønåsen fekk pris for beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo i 2014.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.