Fekk pris for masteroppgåve om intersex

Ingrid Dønåsen fekk pris for beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo i 2014.

Sexkjøper som overgriper, gjennomsnittsmann eller sårbar

Forståelsen av hvorfor menn kjøper sex har avgjort hvorvidt og hva slags tiltak samfunnet har satt inn overfor denne gruppen. Rådgivningstjenesten KAST, Kjøp av seksuelle tjenester, er typisk for vår tid, ifølge Ingvil Thallaug Øverli.

Fekk pris for oppgåve om diskriminerande pensjon

Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

Heklande gutar og jenter på elgjakt

Det svenske barnebladet Kamratposten (KP) snur kjønna framferd på hovudet utan å gjere noko nummer av det. Å snakke likeverdig til jenter og gutar kan bidra til auka likestilling, hevdar masteroppgåve.

Pris til oppgave om intersex-roman

Litteraturstudent Lene Renneflott ble årets vinner av prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen ved Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave tar for seg romanen Middlesex, som handler om intersex-personen Cal.

Gir trange rammer for menn

Gutter kan gå med smykker som ikke er feminine. Og de kan stimulere jenter analt, men å ta imot analsex blir helt feil. Eivind Myhre har analysert synet på menn, seksualitet og kjærlighet i jente- og gutteblader.

Kan kvinner valdta menn?

Har ein mann sex med ei kvinne som ikkje vil, blir kvinna eit overgrepsoffer. Kva om kvinna ville, og ikkje mannen? Kva blir mannen då? Slike spørsmål strir dei med, mennene sosialantropolog Rannveig Svendby har intervjua til masteroppgåva si.

Sier ja til jenter

Verken norske eller amerikanske soldater protesterer mot kvinnelige kolleger. Men i skyttergraven vil de helst ha en mann ved siden av seg.

Synger ut subjektet

Ved hjelp av sin spesielle stemmebruk utfordrer Kate Bush en stereotyp kvinnelighet og omskriver hva det vil si å være i kroppen. Dette hevder Jenny Hval, som har utforsket den sungne teksten til den britiske artisten i sin masteroppgave.

Like staselig gravferd

Mye tyder på at kvinnene som ble gravlagt i Osebergskipet var mektige i seg selv, ikke bare i kraft av hvem de var gift med, eller mor til, sier Marianne Moen. Hennes masteroppgave vant prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen ved Universitetet i Oslo 2010.

«Ikkje akkurat eit uskuldig offer»

− Skam og risiko er kjernepunkt når valdtekt blir diskutert i amerikanske medier. Merksemda blir konsentrert kring det offeret gjer, og ikkje på overgriparen sitt ansvar, seier samfunnsgeograf Anne Bitsch. 

Minoritetsfamilier fraværende i kontantstøttedebatten

Politikere tar lite hensyn til at Norge er et flerkulturelt land når de diskuterer kontantstøtte, viser en ny masteroppgave.

Hvem er skolens tapere?

På 1980-tallet beskrev media jentene som skolens tapere. I dagens skole er det tilsynelatende guttene som taper. Klasse og etnisitet snakkes det lite om, selv om disse faktorene har mer å si for skoleresultater enn kjønn.

Overgrepene vi ikke snakker om

Ordet «overgriper» får de aller fleste av oss til å se for oss en mann. Men også kvinner forgriper seg seksuelt.  

Kvinnelige forskere produserer fortsatt mindre enn sine mannlige kolleger

Kvinner i akademia publiserer 21 prosent mindre enn sine mannlige kolleger, og dette tallet har vært stabilt i nesten 20 år. En ny masteroppgave tar en kikk bak tallene.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.