Pris til oppgave om islam og feminisme

Ilham Skah har vunnet Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske Blindern-studenters forhold til religion, politikk og feminisme.
Ilham Skah vant Kunnskaps Oslos pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk. (Foto: Privat)

‒ De fleste av kvinnene jeg intervjuet kalte seg feminister, men samtidig pekte de på at de henter mer styrke fra islam enn fra moderne feminisme. Norske, sekulære feminister må i større grad ta høyde for den vesentlige rollen islam spiller i unge, muslimske kvinners dagligliv.

Det sier Ilham Skah, som har skrevet masteroppgave om muslimske, kvinnelige studenters forhold til religion.

I går mottok hun Kunnskap Oslos pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk. Prisen er på 40.000 kroner og deles ut til tre masteroppgaver og et forskningsarbeid som «er av strategisk interesse for byens utvikling».

‒ Et verdifullt innspill

Kunnskap Oslo la vekt på at Skahs arbeid «bidrar med dagsaktuell innsikt i og refleksjon omkring religionens rolle og religiøse minoriteters situasjon i Oslo med utgangspunkt i muslimske kvinners egne opplevelser. Dette er et verdifullt innspill som bør tas i betraktning om man ønske å utvikle politikk for integrasjon og utvikling».

Skah er født og oppvokst i Marokko, men flyttet til Norge i 2011 for å ta en master i kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo.

Ingen enhetlig gruppe

Hun peker på en økende religiøs oppvåkning blant unge, muslimske kvinner i Oslo.

‒ De har en kritisk tilnærming til foreldrenes kulturelle praksiser og er opptatt av å finne sine egne svar på religiøse spørsmål. Men selv om de deler et religiøst fellesskap, er de likevel ingen enhetlig gruppe med samme interesser.

‒ Nettopp fordi så mange unge muslimer i Norge er interessert i islam, er det viktig å tilby god religionskunnskap i skolen for å hindre at de faller i radikaliseringsfellen, sier prisvinneren.

Skah er nå i gang med en ny mastergrad i Multicultural and international education ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Prisen og prisvinneren
  • Ilham Skah har blitt tildelt Kunnskap Oslos pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk for oppgaven Muslim Women at UiO. A Debate between the Personal, the Feminist and the Political.
  • Prisen deles ut årlig til tre masteroppgaver og et forskningsarbeid som er av «strategisk betydning for byens utvikling». De øvrige vinnerne var Espen Ytreberg, Ashley E. Muller, og Maria Tårland.
  • Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer, stiftet i 2008.
  • Medlemmene i Kunnskap Oslo er Oslo kommune, institusjoner for forskning og høyere utdanning og andre kunnskapsfokuserte aktører i Oslo.

 

Aktuelle lenker

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.