Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling

29. mars 2019
Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

15. mars 2019
Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Forsker på kjønnsroller i det gamle Egypt

29. november 2018
Menn var mer privilegerte enn kvinner i det gamle Egypt, men kvinnene kunne også nå toppen av samfunnet. Det mener Reinert Skumsnes etter å ha studert 3000 år gamle kilder.

Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de lønner menn og kvinner likt

17. august 2018
På Island er ansvaret for å dokumentere at ansatte får lik lønn for samme type arbeid flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Men det vil fortsatt være lønnsgap mellom kvinner og menn, mener forskere.

Forskning som endrer politikken

20. mars 2018
Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.

Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

27. september 2017
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Far blir leder, mor blir mor

31. august 2017
Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene.

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

27. juni 2017
Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Får ikke lede bedriften

30. juni 2016
Hvem skal overta etter pappa? Sønner blir fortsatt foretrukket fremfor døtre i familiebedrifter.

Mer enn bare machomenn i Finnmark

26. november 2015
Menn i Finnmark er opptatt av jakt og fiske, gode naturopplevelser, og det å være en best mulig pappa som tar ut mest mulig pappapermisjon.

Forskere med barn stiller dårligere i den akademiske konkurransen

5. november 2015
Både mannlige og kvinnelige forskere med barn sliter med å kombinere karriere og familie. Konkurransen kommer i stadig større grad fra internasjonale forskere uten barn og uten tilgang på velferdsgoder som foreldrepermisjon.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

5. mai 2015
Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

9. mars 2015
Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

Mannens fulltidsjobb er ikke oppe til forhandling

20. oktober 2014
Den moderne mannen har blitt pappa med stor P, og kvier seg ikke for å støvsuge innimellom. Men det er ikke hans ansvar at kona må jobbe mindre for at familielivet skal gå opp.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Früh, Elena Albertini, Hilde Lidén, Ragnhild Gardsjord, Petra Aden og Lisbeth Gravdal Kvarme
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.