– Norden har banet vei i familiepolitikken

At kvinner gikk ut i arbeidslivet endret samfunnet vårt for alltid, mener Anne Lise Ellingsæter. I en ny bok ser hun på nordisk familiepolitikk i et historisk perspektiv.

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, men vi vet ikke hvorfor

Kvinner må ses på som mer enn individer om vi skal forstå kjønnsforskjellen i sykefravær. I tillegg må forskningen ta i bruk kvalitative tilnærminger for å gjøre dypdykk i folks liv, mener forskere.   

– De arbeidet til de kollapset på fjøsgolvet og fødte

I tidlig moderne tid hadde kvinner flere, tyngre og mer varierte arbeidsoppgaver enn mange tror, skriver Astrid Marie Fossan i masterbloggen. 

Myter og misforståelser truer kjønnsbalansen i akademia

Forskere bak ny studie ønsker større åpenhet om hvordan akademia egentlig fungerer. Det kan bidra til større mangfold blant professorer, mener de.

– Kvinners internasjonale karriere har sjelden forkjørsrett

Selv om det kommer flere kvinnelige forskere fra utlandet enn før, er det ofte vanskeligere for kvinner å flytte med seg familien til Norge, mener forsker Ingvild Reymert.

Nabolaget påvirker fødselstallene

– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Effektane av koronapandemien byrjar å bli synlege i akademia

Det er over eitt år sidan ein virusepidemi stengde ned det meste av samfunnet, universitets- og høgskulesektoren inkludert. Forskarar med små barn, som både har undervisningsansvar og skal forske, har kome mest i skvis, syner fersk undersøking.

Menn og kvinner mer like i pårørendearbeid

Det er fremdeles kvinner som bruker mest tid på pårørendearbeid. Men forestillingen om at det bare er kvinner som hjelper til med omsorg og oppfølging, er ikke like tydelig i en ny undersøkelse.

Kjøkkenbordantropologen som satte Norge på kartet

Marianne Gullestads «Kitchen-table Society» er en etnografisk skildring av unge arbeiderklassekvinner i Bergen. Senere ble den en internasjonal klassiker. I dag er boka et vitnesbyrd om en livsverden som forsvant, skriver Marianne Elisabeth Lien.

Kva påverkar makt og likestilling i akademia?

Tida er inne for å sjå akademiske karrierar og graden av tilknyting og makt i eit livløpsperspektiv, meiner forskarar.

Koronakrisa kan gjøre arbeidslivet mer likestilt

Pandemien har rokket ved vår oppfatning av hvilke yrker som er viktige for samfunnet. Ifølge en ny kartlegging kan dette bli opptakten til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

– Vi må løyse eldreomsorga utan å auke kjønnsforskjellar

Med eldrebølgja vil fleire pårørande, og særleg kvinner, oppdage at dei sit med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmar. Difor hastar det med å diskutere løysingar, meiner forskarar.

- Alle bør jobbe heiltid

Sidan 70-talet har deltidsarbeid endra seg frå å representere moglegheiter for kvinner som ønskte å gå ut i arbeidslivet, til å bli ei utfordring for velferdsstatens bereevne. Det viser ny forsking.

Forskerne mener jobb i akademia er som risikosport

Flere runder med midlertidige stillinger og en evig jakt på eksellense og finansiering kan også være til hinder for likestilling i akademia, viser forskning ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege & Marjan Nadim
Publisert:
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert:
Forfatter(e):
Dagsvik, John K., Tom Kornstad og Terje Skjerpen
Publisert:
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert:
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert:
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert:
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.