Barn av innvandrere velger likestilling

9. september 2014
De norsk-pakistanske døtrene har vokst opp med hjemmeværende mor i kjønnstradisjonelle hjem. Men det å jobbe er en selvfølge for dem. Også etter at de får egne barn.

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

5. august 2014
Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet

25. mars 2014
Mens regionen selv promoterer det særegne, sørlandske lynne som «det gode liv», viser forskningen noe helt annet: Kvinners lave deltakelse i arbeidslivet og Sørlandets svake levekår henger tett sammen.

Fleksibilitet ødelegger fedrekvoten

18. september 2013
Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.

Betaler prisen for kvinners deltidsarbeid

13. august 2013
Bak en deltidsarbeidende kvinne står en forsørgende mann.

Familiefiendtlig forskning

6. desember 2012
Internasjonalisering har gitt akademia et sterkere konkurransepreg. Skal du lykkes som forsker, må familien nedprioriteres. Dessuten ønsker akademia seg de unge.

Nasjonalitetsbonus for kvinner

9. oktober 2012
– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

Skrev årets artikkel 2010

4. november 2011
Sosiolog Helene Aarseth fikk prisen for årets artikkel i 2010-årgangen av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Grådig privatliv?

29. mars 2011
Malaysiske IT-arbeidere har fast arbeidstid til klokka 17:30 hver dag. Hvorfor er det de norske kollegene som klager over tidsklemma?

Lite kritikk av kontantstøtten

19. januar 2011
I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

Snakk om papparollen med dine ansatte

17. januar 2011
Hva skjer hvis sjefen blander seg inn i hvordan småbarnsfedre får hverdagen til å gå opp hjemme? Man får fornøyde sjefer og ansatte, og mulighet for spesialordninger ved behov, viser en ny rapport.

Tre ting på en gang

9. desember 2010
Politikerne framstiller fedrekvoten som et universalmiddel for likestilling, som skal endre forholdene mellom far og barn, mellom far og mor og mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men kan noen få ukers pappaperm virkelig løse alt dette?

Hindrer likestilling på Sørlandet

18. november 2010
Menn med tradisjonelle holdninger til likestilling i Agder ser ut til å ha en bedre sosial posisjon enn menn med liknende holdninger i resten av landet. I en ny rapport spør forskere om dette kan være med på å forklare den manglende likestillingen i regionen.

Lykkelig tross konflikt

12. november 2010
Til tross for velferdsstaten opplever yrkesaktive mødre i Skandinavia like høy grad av konflikt mellom arbeid og familieliv som mødrene i Sør-Europa. Men de skandinaviske mødrene er lykkeligere.

Minoritetsfamilier fraværende i kontantstøttedebatten

1. oktober 2010
Politikere tar lite hensyn til at Norge er et flerkulturelt land når de diskuterer kontantstøtte, viser en ny masteroppgave.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Früh, Elena Albertini, Hilde Lidén, Ragnhild Gardsjord, Petra Aden og Lisbeth Gravdal Kvarme
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.