Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning
Norske menstruasjonsopplevelser fra 1900-tallet
09. oktober 2018
– SKAM betydde mykje for identitetsbygginga til skeive ungdommar, men eit homotolerant samfunn aksepterer ikkje nødvendigvis økt kjønnsmangfald, seier Stine H. Bang Svendsen. 
06. september 2018
Inntektsgapet mellom kvinnelige og mannlige kunstnere er større enn i samfunnet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men valg av kunstneryrke og arbeidstid peker seg ut i ny norsk studie.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India
Tidsskrift for kjønnsforskning
Den akademiske skrivingens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder
Tidsskrift for kjønnsforskning
En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge
19. desember 2017
Louise Labé var en av få kvinnelige forfattere i renessansen, og kjempet for kvinners rett til å skrive. Per Esben Myren-Svelstads artikkel om Labé ble kåret til årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for 2016.
16. november 2017
Tidsskrift for kjønnsforskning er 40 år. Kjønnsforskerne feiret med prisutdelinger til de beste artiklene fra hvert av de fem siste tiårene.
Tidsskrift for kjønnsforskning

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017