Politikken trenger problemer

11. august 2016
Alle skal jobbe med likestilling, men vi glemmer å spørre hvorfor, mener forsker Malin Rönnblom.

Likestilling – på stedet hvil

14. april 2016
Norge er nestbest i verden på likestilling. Sammenlignet med andre, gjør vi det sterkt. Sammenlignet med oss selv, står vi nesten på stedet hvil. Likestillingsforsker Mari Teigen etterlyser økt kunnskap om tiltak, og økt respekt for forskning.

‒ Norske myndigheter svikter muslimske kvinner

10. mars 2016
Når norsk rett møter muslimsk familierett, blir menneskerettighetene til muslimske innvandrerkvinner brutt. Det er blant funnene i en fersk doktoravhandling.

Trosfrihet viktigere enn kvinners rettigheter

25. februar 2016
Diskrimineringslovgivningen står sterkere enn noensinne. Allikevel er religion- og trosfrihet fortsatt viktigere enn kvinners rettigheter i Norge, ifølge ny doktorgrad.

Sveriges felles diskrimineringslov fungerer svært dårlig, mener forskere

27. januar 2016
Kvinneperspektivet forsvinner ikke når man samler alle diskrimineringsgrunnlag i en lov, sier svenske forskere. Felles diskrimineringslov fungerer derimot svært dårlig av helt andre årsaker.

Dårligere vern for kvinner med ny diskrimineringslov

20. januar 2016
Regjeringens forslag til ny felles diskrimineringslov innebærer en svekkelse av kvinners vern mot diskriminering og en helt ny retning i arbeidet for likestilling, mener forsker.

Hornes likestillingsmelding får stryk av forskere i Likestillingsutvalget

26. oktober 2015
Fravær av klasseperspektiv, manglende forståelse av strukturelle ulikheter og unødvendig strenge grenser for statlig innblanding. Forskerne bak de offentlige likestillingsutredningene er ikke særlig imponert over den blåblå likestillingsmeldingen.

‒ Likestilling er ikke viktig nok. Verken for en rødgrønn eller blåblå regjering.

26. oktober 2015
Det finnes mye god kunnskap om hva slags tiltak som ville skapt mer reell kjønnslikestilling i det ganske land. Så langt har ingen regjering vist vilje til å benytte seg skikkelig av den, mener forskere fra Likestillingsutvalget.

Likestilling gir menn bedre livskvalitet

1. oktober 2015
Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land, ifølge forskning fra Øystein Gullvåg Holter.

Full fart mot et likestilt Agder

21. august 2014
Agderfylkene har i en årrekke vært kjent som en av de minst likestilte regionene i Norge. Det ønsker politikere og næringsliv å gjøre noe med.

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

8. juli 2014
Var det sjølvsagt at kvinner ikkje fekk røysterett i 1814? Ikkje utan vidare, svarar historikar.

Norsk likestillingsmodell fraværende i norsk bistand

17. januar 2014
Til tross for at likestilling har vært et viktig tema i norsk bistand i flere år, eksporterer vi ikke den samme likestillingspolitikken som vi fører her hjemme.

Etnisk norsk målestokk for likestilling

19. november 2013
Norske kvinner skal likestilles. Kvinner med minoritetsbakgrunn skal likestilles for å integreres.

Blå kritikk av likestillingsforskning

11. oktober 2013
‒ Vi forsker oss i hjel, mener Mathilde Fasting fra Civita. ‒ Vi har forsket for lite, svarer Mari Teigen, leder for CORE, det nye kjernemiljøet for likestillingsforskning.  

Når menn skal likestilles i Europa

6. september 2013
En famlende mannsbevegelse vokser frem i Europa, alle er bekymret for at gutter gjør det dårligere enn jenter i skolen, og barnefordeling etter samlivsbrudd er et kontroversielt tema.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Duarte, Melina, Katrin Losleben & Kjersti Fjørtoft
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.