Pappaperm endrer ikke gjenstridige kjønnsroller

Fedrekvote og rekruttering av mannlige ansatte i barnehager utfordrer ikke kjønnsrollene hjemme eller i arbeidslivet, viser ny doktoravhandling.

Større enighet om likestilling i Norge

Mens flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge. – De fleste synes det er ganske selvfølgelig at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. 

Gutteklubben Grei kan hindre kvinner i å nå toppen i akademia

Gutteklubb-kulturen i akademia kan forklare hvorfor mannlige ledere velger flest menn til sine prosjekter, skrive Arne Flåøyen.

Begreper skaper holdninger – derfor bør dårlige ord forbedres

Vi kan ikke bare godta ord som virker undertrykkende eller ekskluderende, mener filosof Joey Pollock. Men når man skal endre begreper, må det skje med de riktige moralske begrunnelsene.

– Kvinnedagen er fortsatt viktig

Vold mot kvinner, likelønn, abort, porno og diskriminering av minoritetsgrupper er saker vi må stå opp for også i dag, mener seks forskere på kvinnedagen.

Kjønnsforskning hjelper oss å forstå samfunnet vi lever i

Kunnskap om utviklingen og effekten av likestilling er viktig. Det kan både motvirke polarisering og styrke kvinners rettigheter og demokratiet, skriver Mari Teigen.

Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige

En ny studie viser at finske universiteter har færre tiltak for kjønnsbalanse i akademia, men like høy andel kvinnelige professorer som Sverige og Norge.

Kan kunstig intelligens påvirke likestillingen?

En ny kunnskapsoversikt har samlet norsk forskning på likestilling og kunstig intelligens. Den viser at vi ikke er forberedt på likestillingskonsekvensene av den nye teknologien.

– For samiske kvinner har kampen for folket vært viktigere enn kvinnekamp

Samisk kvinnebevegelse har utviklet seg i skjæringspunktet mellom urfolkskamp, antirasisme og feminisme, ifølge Beatrice Halsaa.

Kvinner mest positive til delt pensjon

Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie.

Likestilling påverkar klimautsleppa

Det trengst meir forsking på samanhengen mellom kjønn og klimakrise i industriland som Noreg, men dei av oss som utviklar politikk bør også kjenne til kunnskapen som allereie finst, skriv Helga Eggebø.

Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

En ny kartlegging avdekker mangelfull kommunikasjon fra myndighetene om hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner under koronakrisa.

Den offentlige samtalen om fruktbarhet har gått fra selvtilfreds til bekymra

Nordmenn får stadig færre barn. – Å reprodusere har symbolsk sett vært et uttrykk for at en nasjon er sunn og frisk, og har framgang, sier forsker Guro Korsnes Kristensen.

– I norsk utenrikspolitikk snakker man lite om feminisme

Å fremme likestilling er en viktig del av Norges fredsarbeid i utlandet. Men vi vil ikke kalle utenrikspolitikken vår «feministisk», sier forskerne Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.