Den offentlige samtalen om fruktbarhet har gått fra selvtilfreds til bekymra

23. juni 2020
Nordmenn får stadig færre barn. – Å reprodusere har symbolsk sett vært et uttrykk for at en nasjon er sunn og frisk, og har framgang, sier forsker Guro Korsnes Kristensen.

– I norsk utenrikspolitikk snakker man lite om feminisme

14. mai 2020
Å fremme likestilling er en viktig del av Norges fredsarbeid i utlandet. Men vi vil ikke kalle utenrikspolitikken vår «feministisk», sier forskerne Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad.

«Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT?»

14. desember 2019
Diskursive forhandlinger om likestilling i IKT-arbeid

Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

25. juni 2019
En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Mer likestilling med fedrekvote?

25. juni 2019
Naturlige eksperimenter i norsk kontekst

– EU hever standarden på norsk likestillingspolitikk

30. april 2019
At EU påvirker norsk likestillingspolitikk er stort sett et gode. Men en individorientert politikk setter den sosialdemokratiske tilnærmingen under press, mener forskere.

Fortsatt flest menn på toppen

11. februar 2019
Mannsoverskuddet på toppen av akademia fortsetter. Hva kommer det av at dette mønsteret er så stabilt? spør kronikkforfatter Mari Teigen.

Likestillingstrategen Hege Skjeie

16. november 2018
Ein av våre viktigaste pionerar innan likestilling er død. Kva lærte Hege Skjeie oss?

Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere

1. oktober 2018
Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de lønner menn og kvinner likt

17. august 2018
På Island er ansvaret for å dokumentere at ansatte får lik lønn for samme type arbeid flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Men det vil fortsatt være lønnsgap mellom kvinner og menn, mener forskere.

Finanskrisen ødela for EU-feminister

28. juni 2018
EU opprettet en kvinnelobby for å sikre kvinneperspektiv på politikken. Men EUs interesse for likestilling forsvant med finanskrisen og høyredreining i europeisk politikk.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.