I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling

Nesten alle er enige om at klimagassutslippene må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for flytrafikk, privatbilisme, arbeidsplasser i oljebransjen med mer. Her er det en parallell til likestillingspolitikken, skriver Mari Teigen og Helga Eggebø.

Norsk likestillingsinnsats får kritikk av ekspertene

Norge møtte kritikk i FNs kvinnekonvensjonskomité for manglende innsats på likestillingsfeltet. Flere av dem som har fulgt komiteens uttalelser nøye, håper det kan bidra til å få viktige tiltak på plass.

Feminism i företagsform?

Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete

Hvordan endre en mannsbastion?

Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?

Kjønnsavdelingen 12 - Hvem tar ansvar for likestillingen?

I Norge ønsker nesten alle likestilling, men hvem skal sørge for å få det på plass? I episode 12 snakker vi om likestillingsbyråkratiet og hvem som har makta i den norske likestillingspolitikken.

Kjønnsavdelingen 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

Kan man stemme for likestilling ved Stortingsvalget? Episode 7 av Kjønnsavdelingen tar opp hvilke politiske spørsmål som berører likestilling, og hvilken rolle likestilling har i den politiske debatten.

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov

En ny lov er på trappene. Fire lover skal samles til én, og arbeidet med å håndheve loven trappes ned. – En svekkelse av diskrimineringsvernet, særlig for kvinner, sier professor Anne Hellum.

Klimaaktivister må bry seg om likestilling

- Også økofeminister bør kreve at kvinner skal ha makt, selv i organisasjoner de ikke liker, skriver Agnes Bolsø i sitt svar til Linn Stalsberg.

- Å verdsette ulønnet arbeid er også et likestillingsprosjekt

Agnes Bolsø hevder at en kapitalismekritisk feminisme kommer i konflikt både med likestilling mellom kjønn, og med det såkalte «grønne skiftet». – Selv mener jeg det er stikk motsatt, skriver Linn Stalsberg.

Ulike veier til likestilling i Norden

Finland er best på likestilling i Norden, men det er ikke på grunn av kvotering. Den nordiske likestillingsmodellen handler om resultater, ikke om politikk, mener Mari Teigen og Hege Skjeie.

Vi trenger ikke velge mellom feminisme og miljø

Må likestillingskampen vike for det grønne skiftet, slik enkelte feminister hevder? Nei, mener Agnes Bolsø.

Mannsbastionen endrer seg

Juridisk fakultet ved UiO er preget av homogenitet og sosial reproduksjon – men også av bedre kjønnsbalanse og mye vilje til endring. Det viser en ny rapport.

Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?

Vi må tenke høyt om hvordan teknologi vil påvirke arbeidslivet i framtiden, og hva det vil gjøre med norsk likestillings- og familiepolitikk, skriver Mari Teigen.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.