En høyskole på hvert nes betyr ikke at flere tar høyere utdanning

Den massive utbyggingen av lokale høyskoler på 60-, 70- og 80-tallet hadde ingen effekt på om kvinner og arbeiderklasseungdom begynte å studere, viser ny doktorgrad.

­­– Beyoncé utfordrer forventningene til svart femininitet

– Beyoncé lider den samme skjebnen som mange svarte kvinnelige kunstnere før henne. Man klarer ikke se forbi at hun er sexy og pen, mener Nahum Welang. Han har skrevet doktoravhandling om afroamerikanske forfattere. 

Relasjoner på tvers av etniske grupper gjør oss mer tolerante

Blir vi mer eller mindre tolerante av å omgås mennesker med annen etnisk bakgrunn og annerledes livssyn? Mer, ifølge en ny doktoravhandling. 

Kvinner med nedsatt funksjonsevne tjener minst

Men lønnsgapet mellom menn med nedsatt funksjonsevne og funksjonfriske menn er større enn blant kvinnene, viser en ny studie. 

– Samiske voldsofre får ikke hjelpen de trenger

Samiske kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep i oppveksten mangler et kulturelt tilpasset hjelpetilbud. – De som skal hjelpe må forstå hvilken rolle fornorskingen har spilt, sier forsker.

Vikingtidens kjønnsroller inspirerte forfattere i Viktoriatiden

Ny forskning viser hvordan forfattere i Viktoriatiden brukte norrøn litteratur for å utforske spørsmål om kjønn og samliv. 

Barseldepresjon trigges ulikt hos mor og far

Psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel rammer både kvinner og menn, men av ulike årsaker. Å ha barn fra før synes å motvirke barseldepresjon hos mor, men ikke hos far, viser ny forskning.

Leser Nikolai Astrups malerier i lys av morens tekstilkunst

En fersk doktorgradsavhandling trekker frem nye perspektiver om den kjente maleren. Spesielt påvirkningen fra moren, kona og husfliden gir ny innsikt i kunstnerskapet.

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.

Flere jenter enn gutter slutter i ungdomsidretten

En fersk doktoravhandling viser hvordan nye trender i samfunnet påvirker gutter og jenters frafall i den organiserte idretten ulikt.

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen

– Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson som har skrevet doktoravhandling om temaet.

‒ Hijaben er et verktøy for å utvide grensene for hva norsk er

Kvinner med hijab blir utsatt for rasisme og sexisme, men bruker også posisjonen til å sette sin egen standard for hva det vil si å være norsk. Det skriver Tonje Baugerud om i sin doktoravhandling.

Russejenter frykter å bli stemplet som «løse»

Mens menn er friere til å snakke om egne erfaringer i russetiden, prøver kvinner å fremstille seg selv bedre enn bildet av «den seksuelt uregjerlige kvinnen». Det skriver Eivind Grip Fjær om i sin doktorgrad.

Kvinner unngår å delta i debatter på Facebook

Færre kvinner enn menn deltar i debatter på sosiale medier. Ny forskning viser at kvinner opplever Facebook som en offentlig arena de er forpliktet til å delta på, samtidig vegrer de seg.

Litterære heltinner gir nytt blikk på livet i Arktis

Populærlitteratur om kvinnelige superhelter bryter med fastlåste forestillinger om kjønn og urfolk.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Storhaug, Anita Skårstad
Publisert:
Forfatter(e):
Haugen, Bjørn Sverre Hol
Publisert:
Forfatter(e):
Tryggestad, Torunn L.
Publisert:
Forfatter(e):
Weldemichael, Rahwa Mussie
Publisert:
Forfatter(e):
Mølland, Eirin
Publisert:
Forfatter(e):
Sørenssen, Ingvild Kvale
Publisert:
Forfatter(e):
Visnes, Håvard
Publisert:
Forfatter(e):
Kiamanesh, Parvin
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.