Når voldsutsatte jenter blir voksne kvinner

Seksuell vold i ungdomstiden preger kvinners selvbilde inn i voksenlivet. Noen ser på seg selv som ødelagte, andre vil ikke bli sett på som ofre.

Forskere er uenige om sosiale medier er skadelige for barn

Foreldre bør også se de positive sidene sosiale medier har i barns liv, mener Mette Løvgren. Steinar Krokstad hevder derimot at skadepotensialet overgår de positive effektene og krever politiske tiltak.

Relasjoner på tvers av etniske grupper gjør oss mer tolerante

Blir vi mer eller mindre tolerante av å omgås mennesker med annen etnisk bakgrunn og annerledes livssyn? Mer, ifølge en ny doktoravhandling. 

– Gymlærere må slutte å dele inn i gutte- og jentelag

Elever som ikke kjenner seg igjen i kategoriene gutt og jente opplever frykt og utenforskap i kroppsøvingsfaget. – Problemene starter i garderoben, sier lærer og forsker Runa Næss Korshavn.

– Lærere må stoppe seksuell trakassering i ungdomsskolen

– Dette er ikke akseptabelt. Ingen voksne ville tolerert slik oppførsel. Så vi må undersøke hva som faktisk skjer og hvordan det påvirker ungdommene våre, sier forsker Hilde Slåtten.

Når kroppen «forteller» om seksuelle overgrep

Kroppslig adferd hos barn kan gi viktig informasjon om seksuelle overgrep, mener forsker. 

Barn på TikTok: Hvordan «gjør» de kjønn?

Gutter og jenter på TikTok bruker appen på kreative, men samtidig svært kjønnede måter, skriver Mari Gunnman Furunes i masterbloggen.

Morderbarn pirrer vår underliggende frykt

De dreper med musefletter og kjole, og skyter ned familiemedlemmer i stramme, sensuelle klær. Men motivene til morderbarna vi møter i litteraturen forblir mystiske, mener litteraturviter. 

Når DNA-test viser at pappa ikke er far

– Slik lovverket er i dag, finnes det ingen grense for hvor lenge foreldre kan tilbakeholde opplysninger om biologisk foreldreskap, advarer jussprofessor. 

Utsatte grupper trenger seksualundervisning

Sammen med iranske kolleger, har Shahram Moradi forsket på effekten av seksualundervisning for tenåringsjenter med kognitive funksjonsnedsettelser.

Vennskap og maskulinitet på østkanten i Oslo

Ordet «utlending» har blitt en samlende identitetsmarkør blant minoritetsungdom på østkanten i Oslo. Samhold og inkludering, men også ekskludering, hverdagsrasisme og stigmatisering er stikkord for Sara Myhr Sönmez' masteroppgave.

Kjønnsavdelingen #25 – Jenteflukt: Derfor forlater de bygda

Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i den 25. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.