Når kroppen «forteller» om seksuelle overgrep

19. september 2023

Kroppslig adferd hos barn kan gi viktig informasjon om seksuelle overgrep, mener forsker. 

Barn på TikTok: Hvordan «gjør» de kjønn?

13. september 2023

Gutter og jenter på TikTok bruker appen på kreative, men samtidig svært kjønnede måter, skriver Mari Gunnman Furunes i masterbloggen.

Morderbarn pirrer vår underliggende frykt

8. august 2023

De dreper med musefletter og kjole, og skyter ned familiemedlemmer i stramme, sensuelle klær. Men motivene til morderbarna vi møter i litteraturen forblir mystiske, mener litteraturviter. 

Når DNA-test viser at pappa ikke er far

29. juni 2023

– Slik lovverket er i dag, finnes det ingen grense for hvor lenge foreldre kan tilbakeholde opplysninger om biologisk foreldreskap, advarer jussprofessor. 

Utsatte grupper trenger seksualundervisning

25. mai 2023

Sammen med iranske kolleger, har Shahram Moradi forsket på effekten av seksualundervisning for tenåringsjenter med kognitive funksjonsnedsettelser.

Vennskap og maskulinitet på østkanten i Oslo

19. mai 2023

Ordet «utlending» har blitt en samlende identitetsmarkør blant minoritetsungdom på østkanten i Oslo. Samhold og inkludering, men også ekskludering, hverdagsrasisme og stigmatisering er stikkord for Sara Myhr Sönmez' masteroppgave.

Kjønnsavdelingen #25 – Jenteflukt: Derfor forlater de bygda

16. mai 2023

Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i den 25. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

21. mars 2023

Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.

Dataspill: Fortsatt en kjønnsdelt verden

4. desember 2022

Foreldre har bekymret seg for barn og unges, og særlig gutters tidsbruk på dataspill i 30 år. Samtidig er det en uro for at jenter faller fra i dataspill-verdenen.

Tenåringsjenter i Norge sliter med angst og depresjonssymptomer

4. oktober 2022

– Timevis med scrolling på skjermen og sosiale medier truer mange grunnleggende menneskelige behov, mener professor Steinar Krokstad.

Flere jenter enn gutter slutter i ungdomsidretten

16. august 2022
En fersk doktoravhandling viser hvordan nye trender i samfunnet påvirker gutter og jenters frafall i den organiserte idretten ulikt.

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen

18. august 2022
– Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson som har skrevet doktoravhandling om temaet.

– Vi må bli bedre til å tolke symptomer på autisme og ADHD hos jenter

22. februar 2022
Jenter tilpasser seg ofte bedre sosialt, og får senere diagnose. Det kan føre til angst, depresjon og spiseforstyrrelser.  

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Shutts, Kristin, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Ivegran, and Christine Fawcett
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Tonheim, Milfrid
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Langnes, Tonje F. og Kari Fasting
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bjerrum Nielsen, Harriet
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Grøgaard, Jens B. og Clara Åse Arnesen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Iversen, Anja og Kristin Rymoen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Raundalen, Magne og Jon-Håkon Schultz
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Jørgensen, Elisabeth Tveit
Publisert: 2015
Forfatter(e):
Meland, Aud Torill, Elsa Helen Kaltvedt and Elin Reikerås
Publisert: 2015

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.