Hva er homonasjonalisme?

28. februar 2017
Er vi vitne til en utvikling der konservative og radikale høyrekrefter promoterer identitetspolitikk som markør for sin utestengende nasjonalisme, spør Wencke Mühleisen.

Framsnakk som likestillingstiltak

12. januar 2017
Bevisst og systematisk framsnakk kan motvirke undervurdering av kvinners arbeider, skriver Hilde Blix.

Mexicos tredje genus

30. november 2016
Dei sosiale konstruksjonane av kjønn og genus er endelaust varierte og i konstant endring. Sør i Mexico har ein eit velfungerande tregenussystem, skriver Stephen J. Walton.

Menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft

21. november 2016
I åtte år har jentene fått den. Nå må gutter også få vaksinen som kan beskytte menn mot kreft i penis, anus, munnhule og svelg, skriver overlege Sveinung Sørbye.

Skal vi leke egg, sæd og embryo?

31. oktober 2016
Hvis genetisk tilknytning mellom barn og foreldre ikke er vesentlig, kan man også åpne for dobbeldonasjon og embryodonasjon, skriver Eivor Andersen Oftestad.

Vi må lytte til samiske voldsofre

11. oktober 2016
Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn norske kvinner. For å forebygge dette må man forstå samiske fortellinger, skriver Britt Kramvig.

For liten til å sitte stille?

31. august 2016
Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en feilaktig ADHD-diagnose.

– Politikerne må ta mer ansvar

18. august 2016
Deltakerne på likestillingsseminaret under Arendalsuka var enige om at likestillingspolitikken trenger flere handlekraftige politikere.

Kjønn i stille endring

10. august 2016
Vårt forhold til kjønn forandrer seg hele tiden. Ikke nødvendigvis som et politisk prosjekt, men som en rekke dagligdagse prosesser, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.

Rull inn puppen

5. august 2016
«Etter ein svært lite opplyst debatt om amming, såg eg meg nøydd til å gjera faktasjekken sjølv. Eg deler resultatet», skriver sosiolog Helga Eggebø. Forskninga ho finn, viser at myndigheitene sine ammeråd bør endrast.

Snakk om privilegier

15. juni 2016
Er det mulig å ta inn over seg de privilegiene du nyter på bekostning av andre, uten å lukke øynene eller ønske å flykte? spør Thomas Walle.

Er kjønn likt fordelt i medisinsk kunnskap?

23. mai 2016
Dagens helsevesen er først og fremst egnet til å utrede og behandle sykdom hos menn.

Svak likestilling forverrer oljesmellen

12. mai 2016
Skal Norge som samfunn komme seg ut av oljeknipa, må vi satse på både sosial og teknologisk innovasjon, skriver Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. De mener Sørlandet særlig rammes, som følge av ensidig satsning på teknologi, kombinert med tradisjonell kjønnsrolletenkning.

Hvithetsalliansen mot velferd

14. april 2016
Høyrepopulistiske partier forsvarer velferdsstaten ved å insinuere at den bare kan omfatte hvite etnisk nordiske innbyggere. Stine Helena Bang Svendsen skriver om hva som skjer når velferd blir ansett som eiendom og arvegods, forbeholdt dem som fortjener det.

‒ Skammelig nedprioritering av forskning på kvinnesykdommer

16. mars 2016
Vaginale infeksjoner er den vanligste årsaken til at kvinner går til legen, men det finnes ikke gode medisiner. Gøril Eide Flaten og UiT vil forske på feltet, men får ikke finansiering. «Er det virkelig slik at kvinnespesifikke sykdommer anses som mindre viktige?» Spør Eide Flaten i dette innlegget.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.