Feminismen og alfakvinnen

8. mars 2016
Feminismen var opprinnelig et motkulturelt kapitalismekritisk prosjekt. I dag er den en del av styringsmakten. Wencke Mühleisen skriver om feminisme i nyliberalismens tid.

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

28. januar 2016
Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.

Hvordan skal Forskningsrådet integrere kjønn i all forskning?

11. november 2015
Kjønnsperspektiver skal inn i alle Forskningsråd-programmer. Fire senterledere spør: Hvordan skal dette gå til?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.