Den rette lære i akademia

11. desember 2017
Identitetsteori er blitt noe man må forholde seg til i feministisk teori, skriver Helene Aarseth. Hun mener det å fokusere på identitetsskiller ikke alltid gir økt innsikt.

Vi tier om seksuell trakassering

20. november 2017
Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? spør Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad.

Skeive perspektiver er viktige i kjønnsforskningen

27. oktober 2017
Kjønnsforskere er enige i Elisabeth Engebretsens kritikk, men mener beskrivelsen av skeive perspektiver som marginalisert er lite treffende for kjønnsstudier i Bergen.

Jævla homo! utfordrer kjønnsforskerne

17. oktober 2017
Med TV-serien Jævla homo! viser NRK at vi trenger kunnskap om skeive spørsmål. Her bør kjønnsforskerne komme på banen, skriver Elisabeth L. Engebretsen.

Hvor er kjønnsforskerne i Stoltenberg-utvalget?

7. september 2017
Et nytt ekspertutvalg skal finne ut hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. I utvalget glimrer forskere som har studert gutter og jenter, kjønn og likestilling med sitt fravær.

Vi har for lite kunnskap om kvinner og innovasjon

25. august 2017
Kvinner står for mindre enn 5 prosent av patentene som tas ut i Norge. At innovasjonsfeltet er mannsdominert handler om at kvinners bidrag ikke fanges opp, mener Elisabet Ljunggren.

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

18. august 2017
Under Arendalsuka møttes Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til paneldebatt om teknologiutvikling og likestilling i arbeidslivet.

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

26. juni 2017
Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll

13. juni 2017
En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll.

Klimaaktivister må bry seg om likestilling

15. mai 2017
- Også økofeminister bør kreve at kvinner skal ha makt, selv i organisasjoner de ikke liker, skriver Agnes Bolsø i sitt svar til Linn Stalsberg.

- Å verdsette ulønnet arbeid er også et likestillingsprosjekt

4. mai 2017
Agnes Bolsø hevder at en kapitalismekritisk feminisme kommer i konflikt både med likestilling mellom kjønn, og med det såkalte «grønne skiftet». – Selv mener jeg det er stikk motsatt, skriver Linn Stalsberg.

Vi trenger ikke velge mellom feminisme og miljø

19. april 2017
Må likestillingskampen vike for det grønne skiftet, slik enkelte feminister hevder? Nei, mener Agnes Bolsø.

Forsker til Forskningsrådets nye direktør: – Også menn har kjønn

22. mars 2017
Hvorfor er det da kvinner som skal ta ansvar for kjønnsperspektiver i forskning, spør forsker Astri Dankertsen.

Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?

6. mars 2017
Vi må tenke høyt om hvordan teknologi vil påvirke arbeidslivet i framtiden, og hva det vil gjøre med norsk likestillings- og familiepolitikk, skriver Mari Teigen.

Når gutter fremstilles som «tapere», ringer alarmklokkene langt høyere enn når jenter er «taperne»

2. mars 2017
Problemet er ikke at vi har et utdanningssystem som ikke er tilpasset gutter, men at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.