Høyrepopulismens logikk i akademia?

Helene Aarseth reduserer teorier om interseksjonalitet til spørsmål om identitet, mener Lene Myong og Stine Helena Bang Svendsen. De svarer på Aarseths kronikk om «den rette lære i akademia».

Den rette lære i akademia

Identitetsteori er blitt noe man må forholde seg til i feministisk teori, skriver Helene Aarseth. Hun mener det å fokusere på identitetsskiller ikke alltid gir økt innsikt.

Vi tier om seksuell trakassering

Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? spør Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad.

Skeive perspektiver er viktige i kjønnsforskningen

Kjønnsforskere er enige i Elisabeth Engebretsens kritikk, men mener beskrivelsen av skeive perspektiver som marginalisert er lite treffende for kjønnsstudier i Bergen.

Jævla homo! utfordrer kjønnsforskerne

Med TV-serien Jævla homo! viser NRK at vi trenger kunnskap om skeive spørsmål. Her bør kjønnsforskerne komme på banen, skriver Elisabeth L. Engebretsen.

Hvor er kjønnsforskerne i Stoltenberg-utvalget?

Et nytt ekspertutvalg skal finne ut hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. I utvalget glimrer forskere som har studert gutter og jenter, kjønn og likestilling med sitt fravær.

Vi har for lite kunnskap om kvinner og innovasjon

Kvinner står for mindre enn 5 prosent av patentene som tas ut i Norge. At innovasjonsfeltet er mannsdominert handler om at kvinners bidrag ikke fanges opp, mener Elisabet Ljunggren.

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Under Arendalsuka møttes Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til paneldebatt om teknologiutvikling og likestilling i arbeidslivet.

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll

En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll.

Klimaaktivister må bry seg om likestilling

- Også økofeminister bør kreve at kvinner skal ha makt, selv i organisasjoner de ikke liker, skriver Agnes Bolsø i sitt svar til Linn Stalsberg.

- Å verdsette ulønnet arbeid er også et likestillingsprosjekt

Agnes Bolsø hevder at en kapitalismekritisk feminisme kommer i konflikt både med likestilling mellom kjønn, og med det såkalte «grønne skiftet». – Selv mener jeg det er stikk motsatt, skriver Linn Stalsberg.

Vi trenger ikke velge mellom feminisme og miljø

Må likestillingskampen vike for det grønne skiftet, slik enkelte feminister hevder? Nei, mener Agnes Bolsø.

Forsker til Forskningsrådets nye direktør: – Også menn har kjønn

Hvorfor er det da kvinner som skal ta ansvar for kjønnsperspektiver i forskning, spør forsker Astri Dankertsen.

Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?

Vi må tenke høyt om hvordan teknologi vil påvirke arbeidslivet i framtiden, og hva det vil gjøre med norsk likestillings- og familiepolitikk, skriver Mari Teigen.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.