Debatt

Skeive perspektiver er viktige i kjønnsforskningen

Kjønnsforskere er enige i Elisabeth Engebretsens kritikk, men mener beskrivelsen av skeive perspektiver som marginalisert er lite treffende for kjønnsstudier i Bergen.
Ved Universitetet i Bergen er skeive perspektiver noe av det første studentene møter, skriver Randi Gressgård, Christine Jacobsen og Kari Jegerstedt. Foto: UiB/Privat/Kristin Engh Førde

Elisabeth Engebretsen etterlyser mer av de skeive perspektivene i kjønnsforskningen på norske universiteter, etter at TV-serien Jævla Homo! på NRK har satt skeive spørsmål på agendaen. 

Rettmessig kritikk

Vi er enige med Engebretsen i at skeive perspektiver og et kritisk blikk på heteronormativitet i høy grad er relevant for kjønnsforskningsfeltet. Det er vanskelig, om ikke umulig, å forstå kjønn uten samtidig å undersøke seksualitetens betydning. Skeive perspektiver gir viktige innsikter om kjønnsforskningens grunnlagsspørsmål, og bør være en selvsagt del av forskning og undervisning på feltet.

Vi stiller oss bak Engebretsens oppfordring om tverrgående samarbeid for å styrke og utvikle kunnskap om viktige problemstillinger. Beskrivelsen av marginalisering og manglende institusjonell støtte er imidlertid lite treffende for kjønnsstudier i Bergen. Der er skeive perspektiver noe av det første studentene møter på introduksjonskurset. Skeive perspektiver inkluderes her i selve grunnforståelsen av hvordan kjønn tenkes. Perspektivene videreføres gjennom de andre emnene i bachelorgraden og årsstudiet.

Diskuterer gjerne

Hvordan skeive perspektiver kan videreutvikles både i vår egen forskning og undervisning og på andre arenaer, som den nasjonale forskerskolen og Kjønnsforskning Nå, diskuterer vi gjerne.

Formålet, slik vi ser det, er ikke først og fremst å «legge til» et ekstra perspektiv, men å problematisere eksisterende perspektiver på kjønn i og utenfor kjønnsforskningsfeltet, inkludert essensialiserende tokjønnsmodeller og heteronormativitet.


Finn ut mer om kjønnsforskningsfeltet: 

Hva er kjønnsforskning?

Om kjønnsforskning: Fagmiljøer

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.