Debatt

Menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft

I åtte år har jentene fått den. Nå må gutter også få vaksinen som kan beskytte menn mot kreft i penis, anus, munnhule og svelg, skriver overlege Sveinung Sørbye.
Vaksinasjon av gutter i tillegg til vaksinasjon av jenter vil være den mest effektive måten å forebygge HPV-infeksjon hos gutter, mener Sveinung Sørbye. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten (21.11.2016).

Det er åtte år siden de første jentene fikk tilbud om gratis HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Så langt har over 170.000 jenter i 7. klasse takket ja til en vaksine som kan forebygge livmorhalskreft og andre sykdommer som er forårsaket av humant papillomavirus (HPV). Fra 1. november har også kvinner født 1991–1996 fått tilbud om HPV-vaksine. I mange land er det sett en nedgang i alvorlige forstadier til livmorhalskreft. I tillegg er kjønnsvorter er så godt som utryddet i de vaksinerte årskullene.

Les også: Må fjerne livmoren for å overleve.

Også gutter må få tilgang til HPV-vaksinen, mener Sveinung Sørbye, overlege og klinisk patolog ved UNN. Foto: Privat

Nå er det guttenes tur

Tidligere i år har både Folkehelseinstituttet og Prioriteringsrådet gitt anbefaling om at også gutter bør få samme mulighet til beskyttelse som jenter. Bakgrunnen for anbefalingen var:

  • Antall tilfeller av kreft forårsaket av HPV hos menn er økende.
  • Gutter og jenter bør gis det samme tilbudet om beskyttelse mot kreft som skyldes HPV.
  • I tillegg bør både gutter og jenter ta ansvar for å unngå å smitte andre med et virus som kan forårsake kreft.

Vaksinasjon av gutter i tillegg til vaksinasjon av jenter vil være den mest effektive måten å forebygge HPV-infeksjon hos gutter. Vi oppnår best beskyttelse når smittekjeden brytes i begge ledd. Vaksinasjon av gutter vil også gi beskyttelse til gruppen menn som har sex med menn.

Fra Folkehelseinstituttet ble det sagt at «økningen av HPV-sykdom tilsier at både gutter og jenter bør gis mulighet til individuell beskyttelse. Ulikheten i dag er uheldig, fordi det er snakk om alvorlig sykdom og risiko for død».

Nylig har helseminister Bent Høie bedt Folkehelseinstituttet utlyse et kjønnsnøytralt anbud for å få lavest mulig pris på vaksinen – noe som blir gjennomført for alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Kunnskapssenteret har publisert en rapport som konkluderer med at det er helseøkonomisk kostnadseffektivt å tilby vaksinen til begge kjønn gitt riktig vaksinepris.

Les også: Er kjønn liket fordelt i medisinsk kunnskap?

Ingen screening av menn

Menn kan få kreft i penis, anus, munnhule og svelg. Det finnes ikke noe screeningprogram for kreft som skyldes HPV hos menn. Kreften oppdages derfor ofte sent. Behandling av langtkommet kreft er kostnadskrevende, medfører en betydelig redusert livskvalitet og høy risiko for død. Mangel på screening gjør at vaksinering i praksis er den eneste måten vi effektivt kan forebygge kreft som skyldes HPV hos menn.

Hvis Høie ønsker det, vil det være mulig å innføre kjønnsnøytral HPV-vaksinasjon til barn i syvende klasse fra høsten 2017. Vaksinen har også effekt hos gutter i åttende klasse og oppover, men det er så langt ikke planlagt noe opphentingsvaksinasjon av eldre gutter slik det nå blir gjort for 20–25 år gamle jenter. Det er derfor viktig at gutter som faller utenfor det offentlige vaksinasjonsprogrammet gis mulighet til å vaksinere seg, selv om de må betale selv. Flere og flere gutter har de siste årene valgt å kjøpe vaksinen for å få beskyttelse mot kjønnsvorter og kreft.

Vaksinen viser god effekt

HPV-vaksinen har vist seg å være svært effektiv. Oppfølgingsstudier viser vedvarende god effekt av vaksinen, også ti år etter vaksinering. Kreftregisteret har så langt ikke fått meldinger om livmorhalskreft hos kvinner som har fått HPV-vaksine. Dette vil bety store besparelser i behandlingskostnader av kjønnsvorter, HPV-relatert kreft og forstadier til disse i fremtiden, både hos kvinner og menn.

Oppfordringen er derfor til norske kvinner om å benytte seg av tilbudet om gratis HPV-vaksine. Oppfordringen til Helseministeren er å innføre et HPV-vaksinasjonsprogram til guttene på lik linje som jentene allerede fra høsten 2017. Med den kunnskapen vi har om HPV-vaksinen i dag, og hva den vil bety for norske folkehelse både på kort og lang sikt, må Helseministeren sørge for finansiering.

Ved å gå til to-dosering vil vaksinering av begge kjønn ikke ha noen budsjettmessige konsekvenser for 2017. Menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft. Det er på tide med kjønnsnøytral HPV-vaksinering i Norge.

Les også: Åpenhetskultur gjør tause menn til avvikere.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.