Foreslår framtidas forskningstema

3. mai 2011
Hva vet vi om betydningen av kjønn i forskningssektoren i Europa? Mer enn 50 forskere og eksperter fra 33 ulike land har gått sammen for å svare på det. Én av konklusjonene er at det fremdeles er en del ting vi vet lite om. Også i Norge.

Genussekretariatet svarer EU-kommisjonen

28. april 2011
Kjønnsperspektivet må inn, og humaniora og samfunnsvitenskap må få være noe mer enn bare et vedheng til teknisk og naturvitenskapelig forskning. Det melder det svenske Nationella sekretariatet för genusforskning i høringsrunden for EUs nye forskningspolitikk. 

Samles mot felles trussel

15. april 2011
Over hele Europa er humaniora og samfunnsforskning generelt, og kjønnsforskning spesielt, truet av en stadig mer næringsbasert forskningssektor. Det er en av utfordringene den europeiske foreningen AtGender står overfor de neste årene.

Si din mening om EUs forskningspolitikk

4. mars 2011
Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?

Europa kaller

23. august 2010
Nye EU-utlysninger står og blinker i horisonten, og her er flere muligheter for kjønnsforskere med samfunnsfaglig eller humanistisk bakgrunn. Forskningsrådet står klar med gode råd og informasjon.

Vil ha mindre kjønnsblind forskning

14. mai 2010
− Innenfor våre forskningsprogram skal kjønnsperspektivet være sentralt. Det står i vår strategi. Men i praksis er det kanskje ikke på plass ennå, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén. Nå ser han til EUs forskningsprogram for å få ideer til dette arbeidet.

Ønsker større satsing

4. mai 2010
Tverrfagligheten er en av kjønnsforskningens sterke sider, mener styreleder for Program for kjønnsforskning, Unni Langås. Nå ønsker hun en mye større satsing, slik at flere forskere og nye disipliner kan inviteres inn.

Bør kjønn bli viktigere i EU-forskningen?

30. april 2010
Under EUs 7. rammeprogram er det utviklet verktøy for å fremme kjønnsperspektiver i forskningen. Men kravet om at forskerne skal bruke disse er fjernet. Er det godt nok? Luisa Prista i EU-kommisjonen håper begge deler kan være på plass i neste rammeprogram.

Flerfaglig EU-forskning gir flere muligheter

26. november 2009
I flere av temaene under EUs 7. rammeprogram er det nå større rom for samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver. Dette gjelder temaer som tidligere er sett på som teknologitunge. Forskningsrådets rådgivere Lise Christensen og Bjørg Ofstad har tips til kjønnsforskere med EU-finansiering i kikkerten.

– Ikke glem mennene

25. august 2009
Seige strukturer og motvillige menn. Det er årsakene til at arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i akademia går så tregt, konkluderer forskeren Jeff Hearn og NIKK-leder Solveig Bergman. Og hva skjer nå når elitetenkningen vinner stadig nytt terreng?

Å navigere i EU-systemet

19. desember 2008
Hvordan er det å skrive søknad til EUs forskningsprogrammer? Og hva skjer når du er så heldig at du får finansiering? Tone Hellesund forteller om sine erfaringer med å skrive søknad og koordinere et prosjekt innenfor EUs 6. rammeprogram.

- Mangler kunnskapsgrunnlag

27. mai 2008
Kunnskapsminister Tora Aasland har varslet at hun ønsker nasjonale tiltak for å fremme likestilling i forskning. Men flere forskere advarer nå om at vi vet for lite om årsakene til ulikheter mellom kjønnene. – Likestillingspolitikken innenfor akademia baserer seg på synsing, mener professor Knut Holtan Sørensen. Han etterlyser mer forskning på betydningen av kjønn i akademia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.