Sjefen for kjønnsforskninga i Oslo

27. mai 2015
Den nye sjefen for landets største kjønnsforskningsmiljø vil slåss for muligheten til å tenke lange tanker.

- Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

17. mars 2015
– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

Lettare for menn å bli toppforskarar

20. januar 2015
Det skal mykje til for å bli ein forskar i toppklassa. I praksis er det ofte lettare for menn enn for kvinner å oppfylle krava, hevdar forskar.

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

14. november 2014
Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

Blå kritikk av likestillingsforskning

11. oktober 2013
‒ Vi forsker oss i hjel, mener Mathilde Fasting fra Civita. ‒ Vi har forsket for lite, svarer Mari Teigen, leder for CORE, det nye kjernemiljøet for likestillingsforskning.  

EU svikter eget mål om likestilling

30. april 2013
Søknadsskjemaene til prosjekter i EUs 7. rammeprogram har hatt et eget felt om likestilling og kjønn.  Men dette punktet i søknaden overses både av søkerne selv og av Det europeiske forskningsrådet, viser ny rapport.

Mainstreaming skaper debatt

26. april 2013
Kjønnsforskningen skal integreres i alle forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Men er det en god idé, og vil det fungere? Dette er spørsmål flere kjønnsforskere nå stiller.

EU-parlamentet i teten for kjønn i forskning

7. mars 2013
Kjønnsspørsmålet har fått et reelt gjennombrudd i forhandlingene om EUs fremtidige forskningspolitikk, Horisont 2020. Europaparlamentet går lengst i sine krav om likestilling og kjønnsperspektiv i forskningen. I vårens forhandlinger blir det avgjort om parlamentet får med seg regjeringene.

Kjønnsløs og kostbar forskning

13. november 2012
Ti medisiner ble trukket fra det amerikanske markedet mellom 1997 og 2000 fordi de hadde livstruende bivirkninger. Hadde forskerne integrert kjønnsperspektivet hadde de spart mye penger, ifølge amerikansk professor.

Kvinnelige professorer klippes vekk

28. august 2012
Kjønnsbalansen blant norske forskere er verre enn i mange europeiske land. – Vi lever i en velferdsstat, med en tydelig likestillingspolitikk. Likevel utmerker vi oss ikke internasjonalt, med en spesielt høy kvinneandel blant de vitenskapelige ansatte, sier forsker Agnete Vabø.

EU-parlamentariker ønsker innspill om kjønn

5. juni 2012
– Si fra hvis dere har forslag til forandringer. Det sa Kent Johansson fra det svenske Centerpartiet da Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerte seminar i Europaparlamentet om EUs fremtidige forskningspolitikk.

Finanskrisas betydning for kjønn i akademia

4. mai 2012
Kjønnsbalanse og likestilling i forskning er et stadig hyppigere tema på forskningskonferanser. – Det spesielle med høstens konferanse i Bergen er dens status som internasjonal møteplass for forskere og praktikere, sier likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø.

Det nordiske samarbeidet - kvar går vi?

3. februar 2012
Ved årsskiftet blei NIKK - Nordisk institutt for kunnskap om kjønn avvikla som institusjon. Kva formar for samarbeid skal den nordiske kjønnsforskinga satse på no? Og kven skal få ansvaret for å sameine kjønnsforskingsfeltet i Norden?

Kompetente råd om å lede EU-prosjekter

19. desember 2011
I fire år har Beatrice Halsaa vært faglig leder for over femti forskere fra over ti europeiske land. Prosjektet fikk nettopp toppkarakter av EUs uavhengige evalueringsutvalg. Den første bommerten hun gjorde var å glemme å dobbeltsjekke om EU ville gi henne lønn for forskningsarbeidet.

Krevende mainstreaming

28. november 2011
Kjønnsforskningsprogrammet er lagt ned. Nå skal Forskningsrådet integrere kjønnsperspektivet i andre programmer. Dét er en krevende øvelse som fordrer kompetanse, veiledning og finansiering i alle ledd og på alle fagområder. Hvordan møter Forskningsrådet disse utfordringene?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.