Utelatt, men ikke uten muligheter

Debattinnlegg.

Lite forskningsmidler til kjønnsperspektiver

Det er stor forskjell på hvor mye midler Forskningsrådet bruker på kjønnsperspektiver i forskning på helse, og forskning innenfor innovasjon. Skyldes det mangel på relevans eller kunnskap?

Observatører i komiteene ga mer penger til kvinner

Det var noe med diskusjonene når forskningsmidlene skulle fordeles som ikke føltes riktig, mente komitélederen. Da begynte Vetenskapsrådet å sende observatører til møtene.

Humaniora evaluert: Høyt nivå, men bør bli mer samfunnsnyttig

To store rapporter har felt sin dom over norske humanister denne våren. Kjønnsforskere er skeptiske til nyttetenkningen.

Forsker til Forskningsrådets nye direktør: – Også menn har kjønn

Hvorfor er det da kvinner som skal ta ansvar for kjønnsperspektiver i forskning, spør forsker Astri Dankertsen.

– Kjønnsbalanse er det viktigste virkemiddelet for å få kjønnsperspektiver i forskning

Forskningsrådets nye direktør er opptatt av å få flere kvinner inn i forskningens verden, men syns det er vanskelig å si mer om hvordan få inn kjønnsperspektiver i forskninga. Vi har stilt John-Arne Røttingen spørsmål om kjønn og sånn.

Flere vil studere kjønn

Fornyet interesse for kjønn både i undervisning og forskning, preger landets universiteter. Kjønnsforskningen utfordres likevel av skarp konkurranse om forskningsmidler.

Nytt verktøy for kjønnsperspektiver i forskning

I tre år har tolv europeiske land samarbeidet for å dele beste praksis og fremme kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon. Nå lanserer nettverket et verktøy med konkrete eksempler til hjelp for forskere, skriver Siv Haugan, Forskningsrådet.

Vår kjønnsekspert i Brussel

Verdens største forskningsprogram har sin egen rådgivende gruppe for kjønn. Blant de 30 utvalgte ekspertene der, sitter en norsk professor.

Forskere med innvendinger mot tellekantsystemet

Publiseringsindikatoren, eller tellekantsystemet, som den populært kalles, rangerer forskere og regulerer finansiering. Systemet favoriserer internasjonal publisering og flytter fokus fra kvalitet til kvantitet, sier forskerne.

- Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet

Arvid Hallén var ærlig i sin oppsummering av drøyt to års arbeid med integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Norge har ikke kommet langt nok.

‒ Skammelig nedprioritering av forskning på kvinnesykdommer

Vaginale infeksjoner er den vanligste årsaken til at kvinner går til legen, men det finnes ikke gode medisiner. Gøril Eide Flaten og UiT vil forske på feltet, men får ikke finansiering. «Er det virkelig slik at kvinnespesifikke sykdommer anses som mindre viktige?» Spør Eide Flaten i dette innlegget.

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.

Vil flere kvinnelige professorer gi mer kjønnsperspektiver i forskningen?

Ikke nødvendigvis, ifølge forskere. Selv om det er overvekt av kvinner blant dem som forsker på kjønn, er langt fra alle kvinner opptatt av kjønnsperspektiver i forskningen sin.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.