Religion

Kirken må endre seg for å romme flere skeive

20. mai 2022
– Vi må redefinere teologien og åpne for at familierelasjoner og seksualitet er mer flytende enn kjernefamilien, mener Eir Andreas Ihlang Berg, som har skrevet doktoravhandling om skeiv teologi.

Friheten til å tro sikrer vårt seksuelle mangfold

28. februar 2022
Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.

Mange unge muslimer og kristne er redde for å ytre seg om religion i sosiale medier

19. januar 2022
De muslimske guttene opplever dette verst. De utsettes for et dobbelt stigma. Det er knyttet både til sosial ekskludering og stempling som ekstremist, skriver kronikkforfatterne.

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

20. september 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper

22. oktober 2020
Halvor Moxnes vil ha en kirke som inkluderer alle. For professoren i teologi finnes det ikke noe alternativ til optimisme.

Når døden forskjellsbehandlar

14. januar 2020
Ein skulle kanskje tru at døden er den mest fellesmenneskelege erfaringa som finst. Men også i døden finst det kjønnsforskjellar.

– Visst finst det muslimske feministar

5. november 2019
Med boka «Feminisme i islam» vil Marianne Hafnor Bøe ikkje berre skape merksemd om islamske feministar, men også utvide feminisme-omgrepet.

Minoritetsungdom balanserer mellom patriarkat og likestilling

23. september 2019
Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.

Kjønnsforskningen, teologien og kirken

8. november 2018
Kvinner har inntatt lederposisjoner i den norske kirken, og feministisk teologi er en etablert del av religionsstudier. Likevel er det fortsatt behov for kritiske kjønnsperspektiver på religiøs maktutøvelse, skriver Sturla Stålsett.

Kjønnsavdelingen 15 - Er gud feminist? Kjønn og religion

19. april 2018
Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme.

Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?

19. september 2017
Vi spør Anne Kalvig, professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger.

Oldtidens Maria var myndig og moderlig

16. august 2017
Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.

– Begrunner likestillingsidealer ut fra islam

23. juni 2017
Unge norske muslimer er mer liberalt innstilt enn foreldregenerasjonen til likestilling og homofili, men begge grupper finner støtte for sitt syn i islam, viser studien til Levi Geir Eidhamar.

Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøse

27. mars 2017
I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.