Religion

Vil ha kvinnelig sykehusimam

I sin masteroppgave undersøkte Rania Al-Nahi behovet for kvinnelige muslimske samtalepartnere på sykehuset. Bør helsevesenet endre dagens rutiner? 

Julesang gir ny kunnskap om middelalderkvinner

Gamle sangtekster nyanserer forestillingen om at kvinner i middelalderen var dårlige til å lese og skrive, mener forsker. 

Kvinner i lignelsene har blitt glemt, ignorert og stereotypt fortolket

Martin Luther var mer opptatt av kvinner i lignelsene enn moderne forskere, mener Ellen Aasland Reinertsen. I sin doktorgradsavhandling retter hun blikket mot Bibelens marginaliserte jomfruer og slavekvinner.

Når staten sier unnskyld, må historien omskrives

Når ofre for statlige overgrep oppnår anerkjennelse, vil hele folkets identitet bli endret, mener Eirik Vatnøy. Han har analysert retorikken til en irsk rettighetskampanje for kvinner som levde i fangenskap på katolske vaskerier.

Muslimske feminister ønsker kvinnelige imamer

Skeive moskeer og kvinnemoskeer i Norge? Religionsviter Marianne Hafnor Bøe viser til et gryende muslimsk organisasjonsliv i ny artikkel om kvinnelig bønnelederskap i islam. 

Kirken må endre seg for å romme flere skeive

– Vi må redefinere teologien og åpne for at familierelasjoner og seksualitet er mer flytende enn kjernefamilien, mener Eir Andreas Ihlang Berg, som har skrevet doktoravhandling om skeiv teologi.

Friheten til å tro sikrer vårt seksuelle mangfold

Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.

Mange unge muslimer og kristne er redde for å ytre seg om religion i sosiale medier

De muslimske guttene opplever dette verst. De utsettes for et dobbelt stigma. Det er knyttet både til sosial ekskludering og stempling som ekstremist, skriver kronikkforfatterne.

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper

Halvor Moxnes vil ha en kirke som inkluderer alle. For professoren i teologi finnes det ikke noe alternativ til optimisme.

Når døden forskjellsbehandlar

Ein skulle kanskje tru at døden er den mest fellesmenneskelege erfaringa som finst. Men også i døden finst det kjønnsforskjellar.

– Visst finst det muslimske feministar

Med boka «Feminisme i islam» vil Marianne Hafnor Bøe ikkje berre skape merksemd om islamske feministar, men også utvide feminisme-omgrepet.

Minoritetsungdom balanserer mellom patriarkat og likestilling

Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.

Kjønnsforskningen, teologien og kirken

Kvinner har inntatt lederposisjoner i den norske kirken, og feministisk teologi er en etablert del av religionsstudier. Likevel er det fortsatt behov for kritiske kjønnsperspektiver på religiøs maktutøvelse, skriver Sturla Stålsett.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.