Religion

Kvinner i lignelsene har blitt glemt, ignorert og stereotypt fortolket

11. april 2023

Martin Luther var mer opptatt av kvinner i lignelsene enn moderne forskere, mener Ellen Aasland Reinertsen. I sin doktorgradsavhandling retter hun blikket mot Bibelens marginaliserte jomfruer og slavekvinner.

Når staten sier unnskyld, må historien omskrives

9. mars 2023

Når ofre for statlige overgrep oppnår anerkjennelse, vil hele folkets identitet bli endret, mener Eirik Vatnøy. Han har analysert retorikken til en irsk rettighetskampanje for kvinner som levde i fangenskap på katolske vaskerier.

Muslimske feminister ønsker kvinnelige imamer

16. februar 2023

Skeive moskeer og kvinnemoskeer i Norge? Religionsviter Marianne Hafnor Bøe viser til et gryende muslimsk organisasjonsliv i ny artikkel om kvinnelig bønnelederskap i islam. 

Kirken må endre seg for å romme flere skeive

20. mai 2022
– Vi må redefinere teologien og åpne for at familierelasjoner og seksualitet er mer flytende enn kjernefamilien, mener Eir Andreas Ihlang Berg, som har skrevet doktoravhandling om skeiv teologi.

Friheten til å tro sikrer vårt seksuelle mangfold

1. mars 2022
Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.

Mange unge muslimer og kristne er redde for å ytre seg om religion i sosiale medier

19. januar 2022
De muslimske guttene opplever dette verst. De utsettes for et dobbelt stigma. Det er knyttet både til sosial ekskludering og stempling som ekstremist, skriver kronikkforfatterne.

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

23. september 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper

22. oktober 2020
Halvor Moxnes vil ha en kirke som inkluderer alle. For professoren i teologi finnes det ikke noe alternativ til optimisme.

Når døden forskjellsbehandlar

14. januar 2020
Ein skulle kanskje tru at døden er den mest fellesmenneskelege erfaringa som finst. Men også i døden finst det kjønnsforskjellar.

– Visst finst det muslimske feministar

5. november 2019
Med boka «Feminisme i islam» vil Marianne Hafnor Bøe ikkje berre skape merksemd om islamske feministar, men også utvide feminisme-omgrepet.

Minoritetsungdom balanserer mellom patriarkat og likestilling

26. september 2019
Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.

Kjønnsforskningen, teologien og kirken

15. november 2018
Kvinner har inntatt lederposisjoner i den norske kirken, og feministisk teologi er en etablert del av religionsstudier. Likevel er det fortsatt behov for kritiske kjønnsperspektiver på religiøs maktutøvelse, skriver Sturla Stålsett.

Kjønnsavdelingen 15 - Er gud feminist? Kjønn og religion

20. april 2018
Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme.

Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?

19. september 2017
Vi spør Anne Kalvig, professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Eidhamar, Levi Geir
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Dietrich, Stepanie, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien and Kjell Nordstokke
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Moxnes, Halvor
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Nyhagen, Line and Halsaa, B.
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Kiil Saga, Stine og Dorothee Ziller m.fl. (red.)
Publisert: 2015

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.