For transpersoner kan åpenhet på jobb slå begge veier

De kan oppleve at taushet fra ledelsen gjør det vanskelig å komme ut. Samtidig kan åpenhet øke risikoen for trakassering og diskriminering.

Kvinnelige lovbrytere har dårligere fremtidsutsikter enn mannlige

En kvinne som har begått flere lovbrudd, tjener omtrent 200 000 kr lavere enn en mann i tilsvarende situasjon. Det viser ny forskning fra Oslo Economics.

Forskere er uenige om sosiale medier er skadelige for barn

Foreldre bør også se de positive sidene sosiale medier har i barns liv, mener Mette Løvgren. Steinar Krokstad hevder derimot at skadepotensialet overgår de positive effektene og krever politiske tiltak.

Flest menn blir spillavhengige

Og de spiller mer. Men kvinner velger oftere pengespill som gir større risiko for avhengighet.

Mest lest i Kildens nyhetsmagasin i 2023

Omsorg, vold, foreldreskap, konflikt og seksuelle overgrep er blant sakene som har engasjert mest i Kildens nyhetsmagasin i 2023. Men det gjorde også artikler om ishockey, Hannah Arendt og kvinner i fengsel.

Har mannlige kroppsidealer tatt av?

I sin masteroppgave om muskeldysmorfi prøver Alexander Glimsdal å forstå hvordan stadig flere unge menn tyr til ekstreme grep for å oppnå drømmekroppen. 

Kvinner i fengsel får det stadig verre

Soningsforholdene til kvinnelige innsatte i norske fengsler er helseskadelige, viser ny forskning. 

Barseldepresjon trigges ulikt hos mor og far

Psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel rammer både kvinner og menn, men av ulike årsaker. Å ha barn fra før synes å motvirke barseldepresjon hos mor, men ikke hos far, viser ny forskning.

Kjønnsavdelingen #25 – Jenteflukt: Derfor forlater de bygda

Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i den 25. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Kvinner ligger mest våkne om nettene

Flere kvinner enn menn sliter med søvnforstyrrelser som insomni. Dette viser en ny studie som har kartlagt nordmenns søvnvaner.

Vanskelig å bevise «sovevoldtekt»

«Våknet du ikke da han kledde av deg?» «Hadde du sovet lenge?» «Hvem sin seng var det?» Slike spørsmål kan rettes mot ofre i voldtektsaker for å vurdere om de var bevisstløse nok, forteller forsker bak artikkel om sovevoldtekt. 

Når en sekser ikke er godt nok

Stadig flere skoleungdommer sliter psykisk. Jenter sliter tre ganger så mye som guttene, og stresser mest med skolen.

Tenåringsjenter i Norge sliter med angst og depresjonssymptomer

– Timevis med scrolling på skjermen og sosiale medier truer mange grunnleggende menneskelige behov, mener professor Steinar Krokstad.

Levekårene for skeive i Norge er bedre enn i 1972, men vi er ikke i mål

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger mellom menn ble opphevet. Statsministeren har gitt en unnskyldning til dem som ble kriminalisert av norske myndigheter, skriver Kirsti Malterud.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.