Når anoreksi blir løsningen

20. januar 2006
Når alt føles ustabilt, blir det å kontrollere egen kropp og matinntak en måte å ta styring på. Hvis man lar være å spise, er det i alle fall en ting man kontrollerer. Dessuten blir man slank. Og slank er jo lik lykkelig. Karen Klovning og Siri Hoftun har intervjuet åtte unge jenter som har hatt anoreksi.

Pris for oppgave om selvskading

13. januar 2006
Hjelpeapparatet oppfatter ofte selvskadende kvinner som utydelige og hjelpeløse. Deres egen innsikt i og forståelse av selvskading blir ikke etterspurt. Anita Moe har intervjuet en gruppe kvinner om deres opplevelser av selvskading. For dette vant hun prisen for fremragende kvinne- og kjønnsforskning i 2005 ved Universitetet i Oslo.

Er det mulig å opprettholde sin farsrolle som fengslet?

31. august 2000
Hva som bidrar til å påvirke fars mulighet til å opprettholde sin farsrolle handler mye om han blir sett som far i fengselssystemet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Birkeland, Marianne S., Ines Blix, Øivind Solberg and Trond Heir
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Reiter, Simone Frizell
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert: 2016
Forfatter(e):
The National Board of Health and Welfare, Sweden
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.