Menn med fødselsdepresjon

Fødselsdepresjoner er noe menn også kan få. En ny dansk undersøkelse viser at dette rammer om lag 7 prosent av fedrene.
Tina Juhl. (foto: Beret Bråten)

–  Helt siden midten av 1990-tallet har det vært kjent at fedre kan utvikle fødselsdepresjoner, forteller Tina Juhl, som er psykolog ved Rikshospitalet i København. Hun innledet på konferansen – Menns sunnhet og helse i et likestillingsperspektiv, som nylig ble arrangert ved Universitet i Oslo.

Sammen med sjefspsykolog Svend Åge Madsen og jordmor Ann Louise Vestergaard har Tina Juhl gjennomført en EU-finansiert undersøkelse blant 600 nybakte danske fedre. Undersøkelsen viser at 7 prosent av fedrene hadde symptomer på fødselsdepresjon. I så fall gjelder dette mer enn 4.000 danske menn. Til sammenligning utvikler 10-14 prosent av nybakte mødrene slike depresjoner etter fødselen.

– En fødselsdepresjon er en psykisk reaksjon som kommer i forbindelse med det å få barn og bli foreldre, forklarte Juhl.

– Reaksjonene kan variere fra sterke krisereaksjoner, til angst, depresjon og mentale forstyrrelser. Menn jeg har hatt i behandling beskriver at de er urolige, triste og tappet for energi. De klarer ikke å kjenne på egne følelser, og dette får dem til å innse at noe er galt, og at de må søke hjelp.

Ved Rikshospitalet i København har det de siste årene vært om lag 70 fedre til behandling for fødselsdepresjoner.

Ulike symptomer hos kvinner og menn

De tradisjonelle symptomene på fødselsdepresjon hos kvinner er blant annet fravær av glede, interesse og energi, selvbebreidelse, angst, vanskeligheter med å overskue situasjonen, at man er lei, ulykkelig og har selvmordstanker.

– Hos menn handler det om lavere stressterskel, aggressivitet og problemer med selvkontroll, at man er irritabel, rastløs, tom og utbrent. Forskjellen mellom disse to symptomgruppene er stor, sa Juhl.

Noe hun mener er en viktig forklaring på hvorfor fødselsdepresjoner blant menn inntil nylig var et ukjent fenomen. Man visste rett og slett ikke hva man skulle se etter.

– De som rammes er ofte menn som har med seg «ting i bagasjen», sa Juhl.

– Dette kan handle om vanskelige opplevelser og forhold i barndommen, kanskje særlig om forholdet til egen mor, men det kan også være forhold fra voksenlivet.

Utløsende faktor er gjerne separasjon eller skilsmisse, at far skal være alene med barnet i en periode eller at han mister noen som står han nær.

Graviditet og fødsel gjelder familien

Tina Juhl mener fødselsdepresjoner hos menn kan forebygges.

– Hos den enkelte mann handler dette om å forholde seg til egne erfaringer fra barndom og oppvekst, men det handler også om egne holdninger til foreldreskap og forestillinger om det å være foreldre, sa hun.

Å bidra til diskusjon om og innsikt i dette, er noe helsevesenet bør bidra med.

– Det er viktig å se graviditet og fødsel som noe som angår hele familien, understreket Tina Juhl.

– Dette er noe som både sykehuspersonale, helsesøstre og leger må være oppmerksomme på.

95 prosent av danske menn er til stede ved fødselen. Men undersøkelser viser at det langt fra er alle som føler seg like velkomne og slett ikke alle som blir snakket til av lege eller jordmor.

– Fedrene fortjener å bli godt tatt vare på i helsevesenet, understreket Juhl.

Høye krav til god far

En undersøkelse viser at unge, danske menn har høye krav til hva som er en god far.

– Han skal være oppmerksom, deltakende, kjærlig og omsorgsfull. Han skal tilbringe mye tid sammen med barnet, som skal kjenne at det er elsket, fortalte Juhl. Samtidig virker det som mennene mangler gode rollemodeller for hvordan de skal være fedre.

– Hele 66 prosent mener de ikke kan bruke noe fra sin egen far i sitt spedbarnsstell, sa Tina Juhl. 60 prosent sier at deres far ikke forsto dem, og halvparten betegner faren som psykisk og/eller fysisk fraværende.

– Fedrene beskriver det farskapet de selv ønsker å realisere som ganske annerledes enn det de selv opplevde fra egne fedre. Samtidig er de ganske samstemte med jevnaldrende unge kvinner i sine krav til et godt foreldreskap, sa Tina Juhl.

Konferanse om menns helse

Konferansen "Menns helse i et likestillingsperspektiv" ble avholdt i Oslo 10.-11.mars 2006.

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.