– Vi må bli bedre til å tolke symptomer på autisme og ADHD hos jenter

Jenter tilpasser seg ofte bedre sosialt, og får senere diagnose. Det kan føre til angst, depresjon og spiseforstyrrelser.  

Samiske pasienter i psykisk helsevern blir møtt med stereotypier

Ansatte i psykisk helsevern ser ikke mangfoldet hos samiske pasienter, men møter dem ofte med fastlåste forestillinger om samiske kjønnsroller og kultur, ifølge Astri Dankertsen.

Unge minoritetsmenn med psykiske problemer blir usynliggjort

– Forskning på sosial kontroll blant minoritetsungdom er hittil kun basert på kvinners fortellinger, sier forsker bak ny rapport.

Partnere kan også få fødselsdepresjon

Ny forskning viser at par som er utrygge på hverandre har større sjanse for å slite pyskisk etter en fødsel.

Hvem skal gi omsorg til menn som faller utenfor?

Vi trenger mer forskning, mindre hån, og bedre forståelse av incels-fenomenet. Blant annet for å hindre radikalisering, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.

Det blir ofte banalt når psykologer skal forklare kjønn og følelser i offentligheten

Dette står i veien for at den gode, norske samfunnsvitenskapelige kunnskapen om kjønnssosialisering får plassen den fortjener i samfunnsdebatten, skriver Birgit Nordtug.

Forskning på unge jenter og eldre kvinners helse blir ikke prioritert

Kvinnemedisin kan ikke bare handle om reproduksjon, og likestillingspolitikk må favne bredere enn pappakvoten. Vi trenger forskning som møter kvinner på deres premisser – i alle livsfaser, skriver Johanne Sundby.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Vi vet for lite om kvinners helse

Rapporten Hva vet vi om kvinners helse? viser at forskningen er mangelfull. – En nettportal som samler og formidler norsk forskning på kvinners helse kan bidra til et mer likeverdig helsetilbud til kvinner og menn, mener forskere.

Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn

Etter bombeåtaket på Regjeringskvartalet 22. juli 2011, fekk over dobbelt så mange kvinner som menn posttraumatisk stressliding. Marianne S. Birkeland undersøkte årsaka.

Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke

Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer. – Jenter tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie, sier forsker Anders Bakken.

Hva er kjønnsperspektiver i psykologi?

Vi spør Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Høye emosjonelle krav gir økt sykefravær

Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, har økt risiko for sykefravær.

Gutter rammes hardest av homoskjellsord

Når ord som «homo», «soper» og «lesbe» brukes om skjellsord, er det mest blant venner. Det betyr ikke at det er ufarlig, mener forsker Hilde Slåtten.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Svendsen, Vegard G , Marianne Riksheim Stavseth, Torbjørn Skardhamar & Anne Bukten
Publisert:
Forfatter(e):
Lundeberg, Ingrid Rindal & Peter Scharff Smith
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Karine S., Solrun S. Rasmussen, Simone E. Shwank, Jonas Johnson & Ganesh Acharya
Publisert:
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert:
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert:
Forfatter(e):
Birkeland, Marianne S., Ines Blix, Øivind Solberg and Trond Heir
Publisert:
Forfatter(e):
Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen
Publisert:
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.