Forskning på unge jenter og eldre kvinners helse blir ikke prioritert

8. mai 2019
Kvinnemedisin kan ikke bare handle om reproduksjon, og likestillingspolitikk må favne bredere enn pappakvoten. Vi trenger forskning som møter kvinner på deres premisser – i alle livsfaser, skriver Johanne Sundby.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

23. oktober 2018
Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Vi vet for lite om kvinners helse

24. mai 2018
Rapporten Hva vet vi om kvinners helse? viser at forskningen er mangelfull. – En nettportal som samler og formidler norsk forskning på kvinners helse kan bidra til et mer likeverdig helsetilbud til kvinner og menn, mener forskere.

Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn

6. mars 2018
Etter bombeåtaket på Regjeringskvartalet 22. juli 2011, fekk over dobbelt så mange kvinner som menn posttraumatisk stressliding. Marianne S. Birkeland undersøkte årsaka.

Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke

15. februar 2018
Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer. – Jenter tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie, sier forsker Anders Bakken.

Hva er kjønnsperspektiver i psykologi?

1. november 2017
Vi spør Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Høye emosjonelle krav gir økt sykefravær

5. desember 2016
Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, har økt risiko for sykefravær.

Gutter rammes hardest av homoskjellsord

15. juni 2016
Når ord som «homo», «soper» og «lesbe» brukes om skjellsord, er det mest blant venner. Det betyr ikke at det er ufarlig, mener forsker Hilde Slåtten.

Fra trolldom til barnedrap: Utilregnelighetens historie

21. april 2016
Allerede under hekseprosessene begynte man å trekke grenser mellom fornuftige og forrykte mennesker. Lege måtte konsulteres for å skille hekseri fra blant annet melankoli.

Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?

4. februar 2016
Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert fagbegrep. Hva er greia med de flinke pikene?

Menns vald mot kvinner: Ikkje berre eit spørsmål om kjønnsmakt

9. juni 2015
Fleirtalet av menn som er valdelege mot partnaren sin slit med alvorlege psykiske vanskar. For å forstå og hindre vald i nære relasjonar må ein sjå på langt meir enn maktforholdet mellom kjønna, hevdar forskar.

Lot seg kastrere for å bli frie menn

12. mars 2014
Ved å la seg kastrere frivillig ønsket de farlige mennene å bli ufarlige, med håp om å slippe ut av psykiatriske institusjoner og bli akseptert av samfunnet.

Mammas alkoholmisbruk gir barna dårlig psykisk helse

17. desember 2013
Barn av mødre som misbruker alkohol har flere psykiske plager enn andre barn, ifølge ny norsk forskning. Studien fant ingen klar effekt av fars alkoholmisbruk.

Schizofren diagnostisering

23. november 2012
En mann får raskere diagnosen schizofreni enn en kvinne, selv om beskrivelsen av symptomene er like. 

- Når jeg tar tablett blir jeg sånn jentete

7. september 2012
Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Lundeberg, Ingrid Rindal & Peter Scharff Smith
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Birkelund, Karine S., Solrun S. Rasmussen, Simone E. Shwank, Jonas Johnson & Ganesh Acharya
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Birkeland, Marianne S., Ines Blix, Øivind Solberg and Trond Heir
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Reiter, Simone Frizell
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.