Mannshelse

Mannshelse

03. mars 2006

De ligger våkne om natta og bekymrer seg for hvordan det skal gå med familien og økonomien. Ulla-Britt Lilleaas har forsket på hjertesyke menn.

08. desember 2005
I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at de vil starte et landsomfattende program for forskning på kvinnehelse. – Det er flott. Men jeg synes forskningsprogrammet også bør omfatte menns helse, sier Ulla-Britt Lilleaas.
25. juni 2004

Hvordan håndterer unge menn med astma og allergi sykdommen sin? Og hvordan håndterer de følelser i møte med omgivelsene generelt, og leger og sykepleiere spesielt?

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Braadland, Peder Rustøen
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Grasdal, Astrid Louise og Kjell Erik Lommerud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Gunnes, M W, R T Lie, T Bjørge, S Ghaderi, E Ruud, A Syse and D Moster
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Barland, Bjørn
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Einiö, Elina, Nisén, Jessica, Martikainen, Pekka
Publisert:
2015