Elisabeth Eide – en pioner i norsk medieforskning

14. november 2023

Fra journalist og lektor til frontfigur i norsk medieforskning. Forsker og forfatter Elisabeth Eide svinger seg til jazz og Bob Dylan, og har viet karrieren til å utforske hvordan kvinner og marginaliserte grupper blir representert i media.

Gårsdagens krig i Afghanistan rammer kvinner i morgen

30. mars 2023

Dersom en afghansk kvinne tråkker på ei klasebombe, får hun dårligere medisinsk hjelp enn om hun hadde vært mann, skriver Linn Gløtta Bogerud. Hun har skrevet masteroppgave om den historiske og kulturelle bakgrunnen til kjønnet vold i Afghanistan. 

 

Hvordan forske etisk på kvinner som har blitt voldtatt i krig?

8. november 2022

Forskere må tenke gjennom og reflektere over hvilke historier de ber om og lytter til, mener Anette Bringedal Houge. Hun har skrevet artikkel om temaet.

Kvinner har lite reell makt i ikke-voldelig motstandsarbeid

26. oktober 2022

Kvinner er ofte i flertall i demonstrasjoner i afrikanske land, men er ikke med på de store avgjørelsene høyere opp i systemet. Det viser en ny doktorgrad.

Krig kan føre til mer likestilling, men også mer tradisjonelle kjønnsroller

6. april 2022
I en krig må kvinner ofte ta vare på barn og eldre, men kan også gå inn i nye roller og ta økt ansvar. – Det handler om å kombinere forsørgerrollen med omsorgsrollen, sier Louise Olsson.

Jentesoldater opplevde mer likestilling i krig enn i fred

1. september 2021
– Mine studier fra Colombia og Nepal viser at mange mindreårige vervet seg frivillig, og til og med fikk det bedre som geriljasoldater, sier Wenche Iren Hauge.

Kjønnsforskningen har endret vår forståelse av krig og fred

18. mars 2021
Kjønnsforskningen har tilført freds- og konfliktstudier banebrytende kunnskap. Det har utfordret vår oppfatning av hva som truer internasjonal fred og sikkerhet, både internasjonalt og her hjemme, skriver Torunn L. Tryggestad.

Fredsarbeid kan gjere kvinner meir utsette

2. mars 2021
Dei seinare åra er kjønn blitt ein viktig faktor i det internasjonale arbeidet mot ekstremisme. Men forskarar fryktar at når kvinner skal vere førstelineforsvar mot radikalisering, blir dei samtidig meir sårbare.

– Norske kvinner deltok på alle krigens områder

5. november 2020
– Kvinnene deltok i motstandskampen under 2. verdenskrig og på like fot med menn, om enn ikke i samme antall, sier Mari Jonassen. I disse dager slipper hun det første store standardverket om norske kvinners krigshistorie.

Kjønnsspørsmål i Forsvaret blir latterliggjort og sabotert

15. oktober 2019
Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt

10. september 2019
Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

Hjemvendte jentesoldater i Kongo stigmatiseres

14. november 2017
Kongolesiske jentesoldater blir stemplet som voldelige og seksuelle, også av internasjonale medier og hjelpeorganisasjoner. Det hemmer jentenes reintegrering, ifølge forsker Milfrid Tonheim.

Kjønnsavdelingen 9 – Kjønn i krig og konflikt

20. september 2017
Hadde verden vært mer fredelig med kvinner i militæret? Er kvinner som drar til Syria naive og hjernevaskede? Episode 9 av Kjønnsavdelingen handler om betydningen av kjønn i krig og konflikt.

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

26. september 2017
Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.

Kvinnefrigjøring ble business i Afghanistan

4. juli 2017
Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Olsson, Louise
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Tonheim, Milfrid
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert: 2017
Forfatter(e):
von der Lippe, Berit and Rune Ottosen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Ericsson, Kjersti (ed.)
Publisert: 2015

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.