Forsvaret

Forsvaret

31. mars 2020
Humor har en viktig funksjon for samhold blant vernepliktige, men kan også bidra til at mange kvinner slutter etter førstegangstjeneste, ifølge forskere.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?
15. oktober 2019
Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.
18. november 2016
Da Luftvernbataljonen ved Ørland tok inn like mange kvinner som menn - som et eksperiment, opplevde de større toleranse og lite seksuell spenning.
07. april 2015

Det finst framleis ein viss skepsis mot kvinnelege soldatar i Forsvaret. No som det første kullet med vernepliktige kvinner kjem, må det endringar til, ifølgje forskar.

29. januar 2015

En kvinnelig FN-soldat antas å få bedre kontakt med lokalbefolkningen kun i kraft av å være kvinne. Samtidig er hun nødt til å være «en av gutta».

28. februar 2014

Forskerne bak en ny rapport om likestilling i militæret beskriver det som «avkjønning». Når guttene og jentene bodde på samme rom, spilte ikke kjønn lenger noen rolle.

19. oktober 2011

«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

10. juni 2011

Verken norske eller amerikanske soldater protesterer mot kvinnelige kolleger. Men i skyttergraven vil de helst ha en mann ved siden av seg.

28. januar 2011

For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

06. oktober 2009

For å være en av gutta i Telemark Bataljon må du være en god soldat og en kul kompis. Altså bør du ikke være jente.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kildal, Charlotte Lilleby & Karen Lykke Syse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Heiselberg, Maj Hedegaard
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Svela Sand, Trond and Kari Fasting
Publisert:
2016