EU svikter eget mål om likestilling

30. april 2013
Søknadsskjemaene til prosjekter i EUs 7. rammeprogram har hatt et eget felt om likestilling og kjønn.  Men dette punktet i søknaden overses både av søkerne selv og av Det europeiske forskningsrådet, viser ny rapport.

Mainstreaming skaper debatt

26. april 2013
Kjønnsforskningen skal integreres i alle forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Men er det en god idé, og vil det fungere? Dette er spørsmål flere kjønnsforskere nå stiller.

Kjønnsløs og kostbar forskning

13. november 2012
Ti medisiner ble trukket fra det amerikanske markedet mellom 1997 og 2000 fordi de hadde livstruende bivirkninger. Hadde forskerne integrert kjønnsperspektivet hadde de spart mye penger, ifølge amerikansk professor.

EU-parlamentariker ønsker innspill om kjønn

5. juni 2012
– Si fra hvis dere har forslag til forandringer. Det sa Kent Johansson fra det svenske Centerpartiet da Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerte seminar i Europaparlamentet om EUs fremtidige forskningspolitikk.

Krevende mainstreaming

28. november 2011
Kjønnsforskningsprogrammet er lagt ned. Nå skal Forskningsrådet integrere kjønnsperspektivet i andre programmer. Dét er en krevende øvelse som fordrer kompetanse, veiledning og finansiering i alle ledd og på alle fagområder. Hvordan møter Forskningsrådet disse utfordringene?

Kjønnsperspektiv øker innovasjonskraften

19. august 2011
Kjønnsforskning og innovasjonsforskning har mye til felles. Et kjønnsperspektiv på innovasjon kan belyse strukturer som hindrer vekst, mener forskere.

Genussekretariatet svarer EU-kommisjonen

28. april 2011
Kjønnsperspektivet må inn, og humaniora og samfunnsvitenskap må få være noe mer enn bare et vedheng til teknisk og naturvitenskapelig forskning. Det melder det svenske Nationella sekretariatet för genusforskning i høringsrunden for EUs nye forskningspolitikk. 

Vil ikke kalle seg kjønnsforskere

7. desember 2010
Cathrine Holst mener at mange kjønnssosiologer ble skremt vekk fra kjønnsforskningsmiljøet av den postmoderne vendingen. Hun oppfordrer dem nå til å se utover sin egen disiplin og begynne å kalle seg kjønnsforskere igjen.

Europa kaller

23. august 2010
Nye EU-utlysninger står og blinker i horisonten, og her er flere muligheter for kjønnsforskere med samfunnsfaglig eller humanistisk bakgrunn. Forskningsrådet står klar med gode råd og informasjon.

Vil ha mindre kjønnsblind forskning

14. mai 2010
− Innenfor våre forskningsprogram skal kjønnsperspektivet være sentralt. Det står i vår strategi. Men i praksis er det kanskje ikke på plass ennå, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén. Nå ser han til EUs forskningsprogram for å få ideer til dette arbeidet.

Bør kjønn bli viktigere i EU-forskningen?

30. april 2010
Under EUs 7. rammeprogram er det utviklet verktøy for å fremme kjønnsperspektiver i forskningen. Men kravet om at forskerne skal bruke disse er fjernet. Er det godt nok? Luisa Prista i EU-kommisjonen håper begge deler kan være på plass i neste rammeprogram.

- Bedre forståelse med tverrfaglige allianser

23. april 2010
Er kjønnsforskningen og naturvitenskapen dømt til evig kollisjonskurs? Overhodet ikke, ifølge Center för genusvetenskap i Uppsala. Der har de spesialisert seg på kjønnsforskning i krysningen mellom natur og kultur.

Etterlyser feministisk hjerneforskning

13. april 2010
Ikke bare med kritikk, men også med engasjement. Slik bør feminister møte forskning på kjønnsforskjeller i hjernen, ifølge den amerikanske hjerneforskeren Deboleena Roy.

Vil ha kjønnsdelt behandling

1. juli 2008
– Det er mest effektivt og skånsomt med kjønnsdelt rusbehandling for kvinner. Likevel benyttes det ikke, forteller psykolog Kari Lossius.

Vil ha mer forskning på likestilling

20. november 2007
Forskningsrådets programplan for kjønnsforskning for de neste fem årene er nå klar. – Vi ønsker oss mer teoretisk refleksjon, både om kjønn og om likestilling. Tverrfaglige prosjekter ønskes spesielt velkommen, sier leder for programstyret, professor Unni Langås.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Ingvil Hellstrand
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mathias W. Nielsen et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Olsen, Marianne A. og Ulrike Spring
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eide, Elisabeth & Gita Bamezai
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Kreyberg, Ina et. al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert: 2020

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.