- Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet

3. mai 2016
Arvid Hallén var ærlig i sin oppsummering av drøyt to års arbeid med integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Norge har ikke kommet langt nok.

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

25. januar 2016
Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.

Hvordan skal Forskningsrådet integrere kjønn i all forskning?

11. november 2015
Kjønnsperspektiver skal inn i alle Forskningsråd-programmer. Fire senterledere spør: Hvordan skal dette gå til?

Hva er kjønnsforskning?

27. juli 2015
Kjønnsforskere studerer hvordan kjønn henger sammen med fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

23. juni 2015
Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

‒ Latskap å bare forske på hannmus

15. juni 2015
Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

Norske forskere: ‒ Vi bruker mus av begge kjønn

15. juni 2015
Norske forskere tester mus av begge kjønn i forskningseksperimentene sine, men finner ikke så veldig store kjønnsforskjeller. 

- Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

17. mars 2015
– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

14. november 2014
Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

16. september 2014
− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

Kjønnsblind forskning på innovasjon

15. mai 2014
Er det først og fremst i mannsdominerte bransjer det skapes nye ideer? Kjønnsstereotyper er med på å gjøre noen bransjer mer verdifulle enn andre, hevder forskere.

Fant forskerne noe om menn, eller om mennesker?

5. mars 2014
Norske forskere har studert hvordan menn bedømmer vakre kvinneansikter. ‒ Vi går langt i å si at dette gjelder for mennesker, selv om vi bare har testet unge, friske, norske menn, vedgår hjerneforsker Siri Graff Leknes.

Sjekk mulighetene i Horisont 2020!

11. desember 2013
Nå har EU offentliggjort utlysningene for 2014 og 2015. Og det er faktisk mange muligheter for kjønnsforskere.

EU svikter eget mål om likestilling

30. april 2013
Søknadsskjemaene til prosjekter i EUs 7. rammeprogram har hatt et eget felt om likestilling og kjønn.  Men dette punktet i søknaden overses både av søkerne selv og av Det europeiske forskningsrådet, viser ny rapport.

Mainstreaming skaper debatt

26. april 2013
Kjønnsforskningen skal integreres i alle forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Men er det en god idé, og vil det fungere? Dette er spørsmål flere kjønnsforskere nå stiller.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Ingvil Hellstrand
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mathias W. Nielsen et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Olsen, Marianne A. og Ulrike Spring
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eide, Elisabeth & Gita Bamezai
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Kreyberg, Ina et. al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert: 2020

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.