Likestilling hockeyspillere (Tomas Gunnarsson)

Likestilling

Klimakrise, det grønne skiftet, migrasjon og sikkerhetspolitikk er eksempler på utfordringer som må løses i samspill med forskning på kjønn og likestilling.

Kilden jobber på ulike måter med en rekke problemstillinger knyttet til kjønnslikestilling og formidling av kunnskap om dette.

Koronapandemien er et eksempel på en samfunnsutfordring hvor det var viktig å ha et kjønns- og likestillingsperspektiv. Våren 2020 fikk vi i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å lede, administrere og utforme dokumentasjon og anbefalinger om likestillingskonsekvenser av covid-19 i Norge på feltene vold mot kvinner, samt arbeidsliv og økonomi. I tillegg skulle vi se på hvordan likestillingsberedskapen kan bedres på lengre sikt. Les mer om arbeidet her.

Vi jobber også med ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv gjennom vår årskonferanse. Årskonferansen er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner og myndigheter. Konferansen ble arrangert første gang i 2021, med tittelen Likestilling i det grønne skiftet. Les mer om denne konferansen her. I 2022 er tittelen på konferansen Likestilling for framtida – ti år etter Skjeie-utvalget. Den kan du lese mer om her.

I tillegg jobber vi med spørsmål knyttet til kjønnslikestilling gjennom å lage kunnskapsoversikter i ulikt format som ser på forskning om likestilling innenfor ulike fagfelt og sektorer. Noen av disse kan du lese her:

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling?

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Linda Marie Rustad

Direktør og ansvarlig redaktør

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

Kjønnsavdelingen #26 – Mannsutvalget

1. juni 2023

Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen.

– Ny kunnskap om kvinnehelse må inn i læreplaner og ut i praksis

8. mars 2023

Forrige uke leverte Kvinnehelseutvalget sin rapport. Ny kunnskap om kvinners helse har fortsatt ikke nådd utdanningen og behandlingsapparatet, mener forskere.

Søreide unngikk f-ordet da hun var utenriksminister

28. februar 2023

Canada, Mexico, og særlig Sverige er eksempler på land som brukte betegnelsen «feministisk» som del av sin utenrikspolitikk. At Ine Eriksen Søreide ikke gjorde det, passet henne og Norge bra, mener forsker. 

Kjønn havner i blindsonen når kommunen skal omorganisere

26. januar 2023

Distriktspolitikken er forankret i et ideal om en likestillingspolitikk som er innlemmet på alle plan. – Likevel er de kjønnede effektene av en endret distriktspolitikk et taust felt, sier professor emerita Halldis Valestrand.

Se flere artikler fra vårt uavhengige nyhetsmagasin om: 

Likestillingspolitikk og Likestilling i familien

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.