Likestilling hockeyspillere (Tomas Gunnarsson)

Likestilling

Klimakrise, det grønne skiftet, migrasjon og sikkerhetspolitikk er eksempler på utfordringer som må løses i samspill med forskning på kjønn og likestilling.

Kilden jobber på ulike måter med en rekke problemstillinger knyttet til kjønnslikestilling og formidling av kunnskap om dette.

Koronapandemien er et eksempel på en samfunnsutfordring hvor det var viktig å ha et kjønns- og likestillingsperspektiv. Våren 2020 fikk vi i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å lede, administrere og utforme dokumentasjon og anbefalinger om likestillingskonsekvenser av covid-19 i Norge på feltene vold mot kvinner, samt arbeidsliv og økonomi. I tillegg skulle vi se på hvordan likestillingsberedskapen kan bedres på lengre sikt. Les mer om arbeidet her.

Vi jobber også med ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv gjennom vår årskonferanse. Årskonferansen er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner og myndigheter. Konferansen ble arrangert første gang i 2021, med tittelen Likestilling i det grønne skiftet. Les mer om denne konferansen her. I 2022 er tittelen på konferansen Likestilling for framtida – ti år etter Skjeie-utvalget. Den kan du lese mer om her.

I tillegg jobber vi med spørsmål knyttet til kjønnslikestilling gjennom å lage kunnskapsoversikter i ulikt format som ser på forskning om likestilling innenfor ulike fagfelt og sektorer. Noen av disse kan du lese her:

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling?

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

Forskningsrådet får kritikk for klimautlysning

30. august 2023

I de siste årene har klima og kjønn kommet på den nordiske agendaen. Derfor er det oppsiktsvekkende at Forskningsrådet utelukker kjønn i ny klimautlysning, mener Helga Eggebø. 

Hva betyr egentlig likestilling i akademia?

15. august 2023

En ny bok diskuterer begrepene som brukes om likestilling og mangfold i akademia. I praksis er utdanningsinstitusjonene ofte uenig om hva de betyr. 

Hva mener forskerne om regjeringens nye kvotekrav?

27. juni 2023

Nå vil regjeringen innføre krav om kjønnsbalanse i private styrer. Men funker kjønnskvotering? Les hva forskerne på feltet synes om forslaget.

Kjønnsavdelingen #26 – Mannsutvalget

1. juni 2023

Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen.

Se flere artikler fra vårt uavhengige nyhetsmagasin om: 

Likestillingspolitikk og Likestilling i familien

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.