Likestilling hockeyspillere (Tomas Gunnarsson)

Likestilling

Klimakrise, det grønne skiftet, migrasjon og sikkerhetspolitikk er eksempler på utfordringer som må løses i samspill med forskning på kjønn og likestilling.

Kilden jobber på ulike måter med en rekke problemstillinger knyttet til kjønnslikestilling og formidling av kunnskap om dette.

Koronapandemien er et eksempel på en samfunnsutfordring hvor det var viktig å ha et kjønns- og likestillingsperspektiv. Våren 2020 fikk vi i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å lede, administrere og utforme dokumentasjon og anbefalinger om likestillingskonsekvenser av covid-19 i Norge på feltene vold mot kvinner, samt arbeidsliv og økonomi. I tillegg skulle vi se på hvordan likestillingsberedskapen kan bedres på lengre sikt. Les mer om arbeidet her.

Vi jobber også med ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv gjennom vår årskonferanse. Årskonferansen er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner og myndigheter. Konferansen ble arrangert første gang i 2021, med tittelen Likestilling i det grønne skiftet. Les mer om denne konferansen her. I 2022 er tittelen på konferansen Likestilling for framtida – ti år etter Skjeie-utvalget. Den kan du lese mer om her.

I tillegg jobber vi med spørsmål knyttet til kjønnslikestilling gjennom å lage kunnskapsoversikter i ulikt format som ser på forskning om likestilling innenfor ulike fagfelt og sektorer. Noen av disse kan du lese her:

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling?

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

– Norden har banet vei i familiepolitikken

At kvinner gikk ut i arbeidslivet endret samfunnet vårt for alltid, mener Anne Lise Ellingsæter. I en ny bok ser hun på nordisk familiepolitikk i et historisk perspektiv.

Mannsutvalget vil motvirke polarisering mellom kjønnene

–  Vi trenger mer kunnskap om polariseringen vi ser mellom unge menn og kvinner når det gjelder holdninger til ulike politikkfelt, sier utvalgsmedlem og forsker Liza Reisel.

Likestillingsprosjektet har slett ikke «gått for langt». Det har sporet av

Den «nye» mannskampen har lenge pågått i andre land, men det er først nå den har fått grobunn i norsk sammenheng. Det er neppe tilfeldig.

Podkastepisode: Kvinnedagens historie og kampen om 8. mars

Hvorfor blir det så mye bråk på den internasjonale kvinnedagen når den første norske kvinnedagsmarkeringen handlet om fred?

Veien til å bli professor er gått opp av menn

Men for dagens professorer handler det ikke om å nå raskest til toppen. – I dag er man en mentor, man er inkluderende og man lever også et liv utenfor akademia, sier Irmelin Drake og Sigrun Svenkerud.

Se flere artikler fra vårt uavhengige nyhetsmagasin om: 

Likestillingspolitikk og Likestilling i familien

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.