Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

Likestilling for framtida - 10 år etter Skjeie-utvalget

Dato: 3. november 2022
Klokkeslett: 09:30-15:30
Sted: Auditoriet Moser, Forskningsrådets lokaler (Drammensveien 288, Oslo)

Konferansier: Asta Busingye Lydersen
Fysisk og digital påmelding (frist 24.10)  

Kilden kjønnsforskning.no inviterer forskere, politikere og alle som er opptatt av likestilling til vår årskonferanse: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.  

Vi markerer at ti år har gått siden Likestillingsutvalget, også kjent som Skjeie-utvalget etter lederen Hege Skjeie, leverte to offentlige utredninger som satte fart i likestillingsdebatten i Norge. Likestillingsutvalget konkluderte med at det ikke fantes noen helhetlig norsk likestillingspolitikk, og anbefalte flere tiltak for å bøte på det.  

Kildens årskonferanse tar temperaturen på norsk likestillingspolitikk og retter søkelyset mot framtidas likestillingsutfordringer. Hvilken betydning fikk Likestillingsutvalget på sikt? Hva har det å si at Likestillingsloven i 2017 ble endret til å omfatte forbud mot diskriminering på andre områder enn kjønn? På hvilke samfunnsområder er det viktig at likestillingspolitikken tar grep i tida framover?  

Les om innledere og paneldeltakere her.

Program             

09.30 Registrering og noe å bite i    

10.00: Åpning: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget  

Velkommen ved Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden 

  • Politikk for likestilling – fortsatt vikeplikt?    

Hovedinnledning ved Mari Teigen, leder ved CORE - Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning   

  • Hva er viktige likestillingspolitiske satsningsområder framover?   

Panelsamtale med likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Knut Oftung (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) og Mari Teigen (CORE). Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen  

11.00 Pause   

11.30 Institusjonelle og organisatoriske rammer for likestillingsarbeidet 

  • Hvordan fungerer likestillings- og diskrimineringslovgivningen?  

Innledning ved Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo  

  • Hvem skal gjøre jobben?   

Panelsamtale med Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, avdelingsdirektør for likestilling i Bufdir Anna Bjørshol, leder i Mannsutvalget Claus Jervell, og leder av Reform Are Saastad. Ordstyrer: Linda Marie Rustad (Kilden).   

12.30 Lunsj   

13.15 Forskerstafett: Likestillingsutfordringer i dag    

  • Gutteproblemer? Hvilke gutter, når, og sammenliknet med hvem?   

Ved Kristoffer Chelsom Vogt, professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 

  • Sosiale medier, kjønn og etnisk diskriminering    

Ved Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder   

  • Likestillingsutfordringer for skeive    

Ved Elisabeth Stubberud, førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 

  • "Det er fødselsratene": om krenket maskulinitet og kvinnekontroll i høyreekstreme miljø

Ved Cathrine Thorleifsson, forsker ved C-REX – Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

  • Et kjønnsperspektiv på menneskehandel og utnyttelse av flyktninger – i lys av Ukraina-krigen   

Ved Maria Gabrielsen Jumbert, seniorforsker og avdelingsleder ved PRIO Institutt for fredsforskning

14.15 Pause   

14.45 Likestilling, frivilligheten og framtida   

Panelsamtale med Henriette Thorsen fra Montørjentene i El og IT Forbundet, Anne Hege Grung fra Norsk kvinnesaksforening, Bassel Hatoum fra Skeiv Verden og Leila Langdalen Sbai fra ROSA (Krisesentersekretariatet). Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen  

  • Avslutning ved Kilden og CORE - Senter for likestillingsforskning   

15.30 Mingling og fingermat  

 

Praktisk informasjon

Kildens årskonferanse 2022 er et samarbeid med CORE – Senter for likestillingsforskning.

Konferansen avholdes fysisk i Auditoriet Moser i våre lokaler hos Forskningsrådet. Lokalet er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Det er mulig å delta digitalt, se påmeldingsskjema. Deltagelse er gratis og åpent for alle. Servering er inkludert.

Arrangementet på Facebook


Kildens årskonferanse er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner, beslutningstakere og andre som er opptatt av kjønn og likestilling. Konferansen ble arrangert første gang i 2021, med tittelen Likestilling i det grønne skiftet. Les mer om denne konferansen her.

Spørsmål om årskonferansen? Ta kontakt på post@kilden.forskningsradet.no

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.