Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

For ti år siden hadde vi ikke en helhetlig likestillingspolitikk i Norge. Det konkluderte Skjeie-utvalget med i to offentlige utredninger. Ti år etter spør vi: Står det bedre til i dag? Og hvilke nye likestillingsutfordringer står vi overfor? 

Dato: 3. november 2022
Klokkeslett: 09:30-15:30
Sted: Auditoriet Moser, Forskningsrådets lokaler (Drammensveien 288, Oslo)
Påmelding: åpner til høsten

Kilden kjønnsforskning.no inviterer forskere, politikere og sivilsamfunn til vår årskonferanse: Likestilling for framtida – ti år etter Skjeie-utvalget.

Skjeie-utvalget ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen i 2010 for å utrede norsk likestillingspolitikk. Utvalget ga ut to NOU-er. Den første utredet institusjonelle og organisatoriske rammer for likestillingspolitikken. Den andre analyserte norsk likestillingspolitikk i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv, og kom i 2012.

Utvalget anbefalte en rekke tiltak for å styrke norsk likestillingspolitikk. Nå er tida inne for å rette søkelyset mot hvordan det står til med likestillingspolitikken i dag. Hvilken betydning fikk Skjeie-utvalget på sikt? Hva har det å si at Likestillingsloven i 2017 ble endret til å omfatte forbud mot diskriminering på andre områder enn kjønn? På hvilke samfunnsområder er det viktig at likestillingspolitikken tar grep i tida framover?


Kildens årskonferanse er en årlig møteplass for forskere, interesseorganisasjoner og myndigheter, for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv.

Konferansen ble arrangert første gang i 2021, med tittelen Likestilling i det grønne skiftet. Les mer om denne konferansen her.