Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

Illustrasjon: Trine Rogg Korsvik
Kilden lanserer sin første årskonferanse. Vi inviterer til en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og myndigheter for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Første tema ut: Likestilling i det grønne skiftet.

Dato: Torsdag 18. november 2021

Klokkeslett: 10.00 – 16.30  

Sted: Auditoriet Moser, Forskningsrådets lokaler (Drammensveien 288, Oslo)  

Påmelding: Meld deg på ved å bruke denne påmeldingslenken.

Hvorfor se likestilling og det grønne skiftet i sammenheng?

Norge rigger nå for det grønne skiftet. Omstilling av økonomien og arbeidslivet skal sikre at vekst skjer innenfor naturens tålegrenser. Samtidig er det slått fast at omstillingen til en grønnere økonomi og et mer klimavennlig samfunn skal være basert på rettferdighet og inkludering. Høy sysselsetting og velferd skal opprettholdes, og klimatiltak skal ikke ramme skjevt.

Men hvordan ser dette ut i et likestillingsperspektiv? På hvilken måte vil kjønnslikestillingen vi har oppnådd i Norge bli påvirket av det grønne skiftet? Og hvordan kan likestillingen brukes som en ressurs for en rettferdig grønn omstilling?

Vi inviterer forskere, sivilsamfunn, næringsliv og forvaltning til å se grønn omstilling og likestilling mellom kjønnene i sammenheng – og i en nordisk kontekst. Gjennom faglig bredde blant innledere og paneldeltakere vil vi legge til rette for tverrfaglige diskusjoner, kunnskapsutveksling og forhåpentligvis ny innsikt for publikum.

Konferansen har tre sesjoner som hver tar for seg forholdet mellom likestilling og det grønne skiftet på sentrale samfunnsområder:

  • Omstilling av velferdsstaten og arbeidslivet
  • Naturforvaltning og demokrati
  • Bærekraftig forbruk og teknologi i hverdagen

Innledere

Foreløpig bekreftede innledere: (oppdateres forløpende

Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning

Mari Teigen, forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning

Karina Standal, seniorforsker, CICERO Senter for klimaforskning

Tomas Moe Skjølsvold, professor i Teknologi- og Vitenskapsstudier, NTNU

Tanu Priya Uteng, forsker II, Transportøkonomisk institutt TØI

Aase Kristine Lundberg, forsker II, Nordlandsforskning

Iulie Aslaksen, forsker I, Statistisk sentralbyrå 

Madeleine Gustavsson, forsker, Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning 

Målgrupper

Konferansen er særlig relevant for forskningssektoren, personer og fagmiljøer i offentlig forvaltning som er opptatt av Norges klimaomstilling og oppfølging av FNs bærekraftsmål, næringslivet, arbeidslivets organisasjoner samt interesseorganisasjoner som jobber med klima- og miljøspørsmål i stort, og organisasjoner fra kvinnebevegelsen.

Vi planlegger for fysisk deltakelse på konferansen og inviterer publikum til mingling og fingermat etter det faglige programmet. Av hensyn til bestilling av mat og drikke ber vi deg derfor indikere om du ønsker å delta på dette.

Meld deg på konferansen ved å bruke denne påmeldingslenken.

Velkommen!