Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

Tekst og bilder av innledere Kildens årskonferanse Likestilling i det grønne skiftet

Dato: Torsdag 18. november 2021

Klokkeslett: 09.30 – 16.30 (Dørene åpner 09.30. Programstart 10.00)  

Sted: Auditoriet Moser, Forskningsrådets lokaler (Drammensveien 288, Oslo).

Påmelding: Påmeldingsfristen har nå gått ut. 

Hvorfor se likestilling og det grønne skiftet i sammenheng?

Norge rigger nå for det grønne skiftet. Omstilling av økonomien og arbeidslivet skal sikre at vekst skjer innenfor naturens tålegrenser. Samtidig er det slått fast at omstillingen til en grønnere økonomi og et mer klimavennlig samfunn skal være basert på rettferdighet og inkludering. Høy sysselsetting og velferd skal opprettholdes, og klimatiltak skal ikke ramme skjevt.

Men hvordan ser dette ut i et likestillingsperspektiv? På hvilken måte vil kjønnslikestillingen vi har oppnådd i Norge bli påvirket av det grønne skiftet? Og hvordan kan likestillingen brukes som en ressurs for en rettferdig grønn omstilling?

Vi inviterer forskere, sivilsamfunn, næringsliv og forvaltning til å se grønn omstilling og likestilling mellom kjønnene i sammenheng – og i en nordisk kontekst. Gjennom faglig bredde blant innledere og paneldeltakere vil vi legge til rette for tverrfaglige diskusjoner, kunnskapsutveksling og forhåpentligvis ny innsikt for publikum.

Dagens konferansier er Beret Bråten, førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. 

09.30: Dørene åpner 

10.00–10.15: Velkommen ved Linda Marie Rustad, direktør Kilden kjønnsforskning.no

10.15–10.45: Åpningsinnlegg ved Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning. Hvorfor skal vi se likestilling og det grønne skiftet i sammenheng? 

10.45–11.00: Pause

Innledere: 

11.05–11.15: Mari Teigen, forsker I og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Likestillingens vikeplikt også i det grønne skiftet?

11.15–11.30: Iulie Aslaksen, forsker I ved Statistisk sentralbyrå. Velferdsstaten i det grønne skiftet: Perspektiver fra feministisk økonomi.    

11.30.–12.00: Panelsamtale: Hvilken rolle spiller likestilling for en rettferdig grønn omstilling av velferdsstaten og arbeidslivet?

Deltakere: Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver i LO, Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, Rebekka Borsch avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO og Mari Teigen.

Ordstyrer: Beret Bråten, førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo

12.00–12.15: Spørsmål fra salen 

12.15–13.00: Lunsj

Innledere:

13.05–13.15: Aase Kristine Lundberg, forsker II ved Nordlandsforskning. Naturforvaltning i et kjønnsperspektiv

13.15–13.25: Torjer Andreas Olsen, leder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Grønn og kjønna nykolonialisme? Perspektiver fra kjønns- og urfolksforskning 

13.25–13.35: Madeleine Gustavsson, forsker ved Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning. Mot en rettferdig og bærekraftig blå økonomi? Et likestillingsperspektiv  

13.40–14.10: Panelsamtale: Hvorfor trenger vi et likestillingsperspektiv i natur- og ressursforvaltning?

Deltakere: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Håvard Skjerstad Andersen, markeds- og kommunikasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund og Julie Rødje, leder i Spire.

Ordstyrer: Jonas Enge, spesialrådgiver Klima og miljø i Forskningsrådet 

14.10–14.30: Pause

Innledere:

14.35–14.45: Tanu Priya Uteng, forsker II ved Transportøkonomisk institutt TØI. Smarte transportløsninger i et kjønnsperspektiv 

14.45–14.55: Karina Standal, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Kjønnsperspektiver på omstilling til bærekraftig strømbruk i husholdninger

14.55–15.05: Tomas Moe Skjølsvold, professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU. Hverdagsliv, kjønn og energiteknologi

15.10–15.25: Pause

15.30–15.40: Innledning ved Helga Eggebø, forsker II ved Nordlandsforskning. Stillhet og blindsoner: Kjønnsperspektiver i norsk klimapolitikk

15.40–16.10: Panelsamtale: Forskningens bidrag til et likestilt grønt skifte

Deltakere: Mari Sundli Tveit, direktør i Norges forskningsråd, Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon, Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Helga Eggebø, forsker II ved  Nordlandsforskning

Ordstyrer: Linda Marie Rustad, direktør Kilden kjønnsforskning.no

16.15: Mingling og fingermat 

Målgrupper

Konferansen er særlig relevant for forskningssektoren, personer og fagmiljøer i offentlig forvaltning som er opptatt av Norges klimaomstilling og oppfølging av FNs bærekraftsmål, næringslivet, arbeidslivets organisasjoner samt interesseorganisasjoner som jobber med klima- og miljøspørsmål i stort, og organisasjoner fra kvinnebevegelsen.

Påmelding og deltakelse

Vi planlegger for fysisk deltakelse på konferansen. Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt. 

Vi ønsker å invitere publikum som deltar fysisk til mingling og fingermat etter det faglige programmet. Av hensyn til bestilling av mat og drikke ber vi deg derfor indikere om du ønsker å delta på dette. 

Alle får tilsendt lenke til strømming i forkant av konferansen. 

Følg med på Facebook-arrangementet og få med deg nyheter om arrangementet og nyhetssaker fra Kilden om tematikken. 

Velkommen!

Spørsmål om årskonferansen? Ta kontakt på post@kilden.forskningsradet.no. 


Les politikknotatetene fra konferansen:

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv


Les om årskonferansen 2022: Likestilling for framtida

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.