Koronapandemiens konsekvenser for likestillingen

Oppdraget innebærer at Kilden skal følge utviklingen, identifisere kunnskapsbehov og dokumentere konsekvenser pandemien har hatt for likestillingen i Norge, i første omgang knyttet til vold mot kvinner, samt arbeidsliv og økonomi. I tillegg skal vi se på hvordan likestillingsberedskapen på lengre sikt kan bedres med tanke på nye liknende kriser. Vi vil hovedsakelig se på konsekvensene av alle tiltakene som har blitt innført siden 12. mars.

Vi skal sammenstille og analysere innspill som framkommer gjennom dialog med forskere og samfunnsaktører med spisskompetanse på de ulike feltene. Resultatet vil framkomme i tre notater som oversendes Bufdir. Disse skal også inneholde anbefalinger om tiltak som bør iverksettes og problemstillinger for videre oppfølging.

Det første notatet ble ferdigstilt i slutten av juni og er nå oversendt Bufdir. Du kan lese det her: Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Vold mot kvinner

Det andre notatet er nå også ferdigstilt og oversendt Bufdir. Du kan lese det her: Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Arbeidsliv og økonomi

Det tredje og siste notatet tar for seg veien videre i arbeidet med likestillingskonsekvensene av pandemien. Du kan lese det her: Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Veien videre


I Kildens nyhetsmagasin kan du finne mer stoff relatert til likestillingskonsekvenser av koronapandemien:

Effektane av koronapandemien byrjar å bli synlege i akademia

Vil ha mer oppmerksomhet om bivirkninger hos kvinner

Koronakrisa kan gjøre arbeidslivet mer likestilt

Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

Kronikk: La oss snakke om likestillingens kår under koronakrisen

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona

Har koronakrisen et kjønnsperspektiv?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.