Miljø og klima

– Det er noe umenneskelig ved menneskets tidsalder

Hvem har skapt klimakrisen og hvem tar konsekvensene? Det opptar forsker Nina Hoel som har skrevet om feminisme og den antropocene tidsalderen.

Hanna Resvoll-Holmsen: Norges første kvinnelige polarforsker

– Jeg tror Hanna Resvoll-Holmsen ville ha vært rasende og fortvilet over hva som har skjedd med naturen på Svalbard, sier forfatter Anka Ryall.

Forskningsrådet får kritikk for klimautlysning

I de siste årene har klima og kjønn kommet på den nordiske agendaen. Derfor er det oppsiktsvekkende at Forskningsrådet utelukker kjønn i ny klimautlysning, mener Helga Eggebø. 

Feminisme trumfer miljø i TV-serien «Lykkeland»

De kvinnelige karakterene i «Lykkeland» får nye muligheter på grunn av det norske oljeeventyret. Men de negative miljøkonsekvensene blir ikke belyst, mener forsker.

Vi må jobbe for mer likestilte byrom

Arkitekter og stedsutviklere må bli mer kjønnsbevisste, skriver Pia Haukali i sin kronikk.

Klimapolitikken kan forsterke ulikheter

Politikere bør tørre å tenke alternativt når de utvikler klimaløsninger, og få med kunnskap fra flere ulike grupper, mener Cicero-forsker.

Likestilling for fremtidens klima– og næringspolitikk 

Likestilling er en forutsetning for å løse klimautfordringene. Dette krever mer forskning – og at forskningen tas i bruk, skriver Linda Marie Rustad.

Dagens transportsystem passer ikke for alle

Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Norsk klimapolitikk mangler kjønnsperspektiver

Mens det globale sør har drevet frem kunnskap om sammenhengen mellom kjønn og klima, er det få som ser denne koblingen i nord. Det bør man, mener Helga Eggebø.

Likestilling påverkar klimautsleppa

Det trengst meir forsking på samanhengen mellom kjønn og klimakrise i industriland som Noreg, men dei av oss som utviklar politikk bør også kjenne til kunnskapen som allereie finst, skriv Helga Eggebø.

Kvinners reisevaner gir grønnere byer

Å planlegge byer for og med kvinner kan gjøre byen både tryggere og mer miljøvennlig, mener forskere.

Forsking på energispørsmål er ikkje kjønnsnøytralt

– Kjønnsperspektiv blir ofte redusert til å telje menn og kvinner. Det gjev eit veldig grunt inntrykk. For å skape eit betre klima må vi forstå menneska bak energipraksisane, meiner forskarar.

Pris til masteroppgave om grønn nynazisme

Maria Darwish vant STK-prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO i 2018. Hun har sett nærmere på miljøengasjementet til nordiske høyreekstremister.

I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling

Nesten alle er enige om at klimagassutslippene må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for flytrafikk, privatbilisme, arbeidsplasser i oljebransjen med mer. Her er det en parallell til likestillingspolitikken, skriver Mari Teigen og Helga Eggebø.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Mjaaland, Marius Timmann; Thomas Hylland Eriksen; Dag O. Hessen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert:
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert:
Forfatter(e):
Kinnvall, Catarina & Helle Rydstrom (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Matinga, Margaret N., Bigsna Gill & Tanja Winther
Publisert:
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert:
Forfatter(e):
Mennerat, Adele (Red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne, Patricia Kameri-Mbote and Barbara van Koppen (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Andersson, Elias m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Phillips, Mary and Nick Rumens (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Larsen, Joan Nymand and Gail Fondahl
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.