Allmennleger savner helseforskning med kjønnsperspektiver

26. april 2022
Hvordan får fastleger og helsesykepleiere tilgang til ny forskning på helse? De trenger mer relevant forskning og tid til å oppdatere seg, mener representanter for yrkesgruppene.

Vil ha mer oppmerksomhet om bivirkninger hos kvinner

27. april 2021
Sabine Oertelt-Prigione håper pandemien og vaksineringen har gjort at flere får øynene opp for kjønnsforskjeller innenfor medisin.

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

18. juni 2020
Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

Gutter bruker skolehelsetjenesten mindre enn jenter

20. april 2020
Terskelen for å oppsøke helsesykepleier kan være høy, særlig for gutter. – For å få bukt med kjønnsforskjellene må vi oppsøke elevene og snakke om det de er opptatt av, sier forsker.

Kan helsepersonell nok om kvinnehelse?

15. april 2020
Er undervisning i kjønn og kvinnehelse noe som overlates til den enkelte institusjon, og til den enkelte foreleser? Kartleggingen «Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger» kan tyde på det, skriver Linda Marie Rustad.

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona

1. april 2020
En stor overvekt av alvorlig syke og døde av koronaviruset er menn. Det kan handle om røyking og overvekt, eller det kan være tilfeldig. Forskerne klør seg i hodet.

Vi vet fortsatt ikke nok om HPV

21. oktober 2019
Ikke alle er klar over nytten av å vaksinere seg mot HPV. Vi trenger også mer forskning på HPV-smitte blant menn og eldre kvinner, skriver Sveinung Sørbye.

Sosiale medier kan gjøre unge kvinner og menn syke

29. mai 2019
Det er ikke enkelt å finne kloke svar på Google-søk som «for tynne lepper» eller «ikke store nok muskler». Unge kvinner og menn fortjener å møte leger som har forskningsbasert kunnskap om deres problemer, skriver lege Kaveh Rashidi.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

23. oktober 2018
Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Manndomsprøven

1. oktober 2013
Bivirkninger fra behandling av prostatakreft får menn til å tenke over hva det vil si å være mann.

Hiv-prosjekter overser homopraksis

4. juni 2013
Hiv-forebyggende arbeid i Tanzania har ikke vært tilpasset gruppen menn som har sex med menn. Kondomer finnes overalt, men ikke glidemiddel.

Åpenhetskultur gjør tause menn til avvikere

28. mai 2013
Idealer om åpenhet og stereotype forestillinger om kjønn i sykepleien kan hindre menn fra å få den pleien og omsorgen de har behov for i helsevesenet, ifølge ny forskning.

Ikke bare et kvinneproblem

14. november 2008
Spiseforstyrrelser forbindes ofte med undervektige damer. Men også mannekropper herjes av uoppnåelige idealer som gjør dem syke.

Flere gutter enn jenter er overvektige

27. september 2007
Blant 15-16-åringer er andelen overvektige gutter nesten dobbelt så stor som blant jenter i samme aldersgruppe. Overvektige jenter har mer psykiske plager enn overvektige gutter. Det er noen av funnene i en undersøkelse av vekt hos tiendeklassinger i Oslo.

Ser ikke mannen bak pasienten

22. juni 2007
Menn med kreft synes mannlige leger er for røffe og for kjappe. Derfor foretrekker mange kvinnelige leger. En utfordring for helsevesenet, mener sosiolog Kari-Anne Bjørnerud.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Salem, Tomas & Erika Robb Larkins
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Mari Teigen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Fosch-Villaronga, Eduard et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss & Inger Skjelsbæk (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Jansson, Ulrika & Jimmy Sand
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mondani, Hernan et al.
Publisert: 2021

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.