Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse

20. februar 2020
Å utforske overlappingen mellom kvinnelig kjønnslemlestelse og mannlig omskjæring kan gi økt innsikt i begge praksiser, mener forsker.
15. september 2017
Mangel på kommunikasjon kommer i veien for forebygging av kjønnslemlestelse. Det mener antropolog Rachel Issa Djesa, som har observert møter mellom norske myndigheter, helsepersonell og somaliske kvinner i Norge.
28. juni 2017
53 saker om kjønnslemlestelse ble anmeldt i Norge mellom 2005 og 2016. Alle ble henlagt.
28. september 2016
I Sverige får omskårne kvinner tilbud om en ny type operasjon. Men det er ennå uvisst hvor bra den virker.
28. mai 2014

Både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kom på politisk dagsorden i Norge som følge av medieoppslag. Særlig tiltak mot kjønnslemlestelse har vært overdimensjonert og lite kunnskapsbasert, konkluderer ny Fafo-rapport.

04. mars 2014

Til tross for mangeårige storsatsinger, får kvinnelig omskjæring fortsatt bred støtte i land som Somalia og Etiopia. Organisasjoners velmenende kampanjer blir møtt med skepsis. – Endringer må komme innenfra, sier forskere.

04. februar 2011

De fleste somaliere som er bosatt i Norge har endret holdning til omskjæring, og er nå i mot praksisen, sier professor Aud Talle i en ny bok.

Publikasjoner

Forfatter(e):
R. Elise B., Johansen & Salma A. E. Ahmed
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert:
2020