Øvrig kurstilbud

Her finner du lenker til andre ph.d.-kurs utenfor Forskerskolens tilbud:

InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies, Linköping universitet. 

Den nasjonale forskerskolen i Norge er tilsluttet forskerskolen InterGender. Alle kurs er åpne for norske deltakere. Se aktuelle kurs her.

InterGender organiserer også andre typer møter for ph.d.-kandidater og masterstudenter. Se aktuelle møter her.


Forskerskole i radikal tverrfaglighet, Universitetet i Stavanger. 

Genusforskarskolan, Umeå universitet.

The doctoral programme Gender, Culture, and Society, University of Helsinki.

Graduate Gender Programme, GGeP, Utrecht University.

NOISE, Sommerskole i kjønnsforskning, The Netherlands Research School of Gender Studies (NOG), Utrecht University.

The Research School on Peace and Conflict, Peace Research Institute Oslo (PRIO). This school offers a course in Gender, Peace and Conflict.

 

Det legges også ut andre ph.d.kurs i Kildens kalender.


Mer om:

Forskerskolen

Om Forskerskolen

Kurstilbud

Avholdte kurs

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.