Avholdte kurs

2023

Allmennkurset

Evoking gender

Tid og sted:

Høst 2023, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø

Stipendiatsamling

Hvert år arrangerer Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning en stipendiatsamling.

Tid og sted:

31. mai i forbindelse med konferansen KjønnsforskningNÅ! ved Universitetet i Stavanger

2022

Workshop
Ask the Editors: What (Not) To Do to Get Published in a Feminist Academic Journal

Tid og sted:

8. november, Universitetet i Bergen

Gender, Justice and Environment
Feminist perspectives on gender and justice in times of environmental crises

Arrangert av Redi Koobak og Kari Jegerstedt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

Tid og sted:

Sommer 2022, Universitetet i Bergen, som en del av Bergen Summer Research School

PhD Level Course on Gender, Peace and Conflict

Arrangert av The Research School on Peace and Conflict, PRIO

Tid og sted:

23.-24. mai 2022, Oslo

2021

Allmennkurset 2021

Kurset “Evoking Gender, Evoking Change” ble arrangert av Forskerskolens ledelse i samarbeid med alle kjønnsforskningssentrene i Norge.

Mer informasjon og pensum

Kursets nettside på uit.no. 

Tid og sted:

24.-26. november ved UiT Norges arktiske universitet, men forgikk digitalt.

 

Topics in Interdisciplinary Queer Studies: Autoethnography 

Arrangert av Skeiv Forskningsgruppe ved Universitetet i Stavanger.

Tid og sted:

17.-19. november, Universitetet i Stavanger.

Workshop

I tilknytning til konferansen Kjønnsforskning NÅ! arrangerte Forskerskolen ph.d.-samling digitalt. Les mer om workshopen her.

Tid og sted:

26. mai på Zoom.


Mer om:

Forskerskolen

Om Forskerskolen

Kurstilbud

Øvrige kurs


2020

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen arrangerte doktorgradskurset Technologies are Us: Feminist Perspectives on Posthuman Futures. Dette kurset ble også arrangert som nettkurs på samme tidspunkt.

Tid: 23.-25. september

Sted: Universitetet i Bergen/via nettet.

2019

Forskerskolen arrangerte Stipendiatsamling i november, i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning NÅ! (14.-15. november). 

Tid: 15.-16. november
Sted: Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø.
Mer informasjon om arrangementet (pdf)

Fornemmelse for kjønn 

Dette doktorgradskurset arrangeres av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet annet hvert år.
Tid: 11.-13. november
Sted: Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

2018

Allmennkurset 2018: Nye perspektiver på interseksjonell kjønnsforskning

Tid: 10.-12. desember
Sted: Solstrand Hotell og Bad, Os/Bergen

Mer informasjon om arrangementet (pdf)

2017

Workshop i skriving med prof. Nina Lykke

Tid: 7. juni
Sted: STKs lokaler, Nemkobygget, Gaustadalléen, Oslo

Mer informasjon om arrangementet (pdf)

2016

Forskerkonferanse/PhD-kurs: «Kjønn som analytisk dimensjon -  teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser»​

Tid: 7.-9.desember 2016
Sted: Sundvolden hotell

Fornemmelse for kjønn

Tid: 29. februar - 2. mars 2016
Sted: UiT Norges arktiske universitet
Kursleder: Hanne Haavind

Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities

Tid: 1. juni - 2. juni 2016
Sted: Ida Bloms hus, Universitetet i Bergen
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK) and the School of English and Languages, University of Surrey in co-operation with the University of Cape Town, the University of Witswatersrand, Linköping University and the University of Leeds

Mer informasjon om kursene i 2016 (pdf)

2015

Stipendiatsamling om analysestrategier i forkant av Kjønnsforskning NÅ!
Arrangør: Forskerskolen

Gender Equality and Quality of Life: Policy-making in times of new gender regimes
Arrangør: Institute of Sociology, Jagiellonian University

Climate Imaginaries: Feminist and Queer Perspectives on Thinking Climate Change
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen

Modernization, gender and generation - reconfigurations of everyday life. Cases from China and the Nordic countries
Arrangør: Centre for Gender Research at the University of Oslo, The Sino-Nordic Women and Gender Studies Conferences, Nordic Centre at Fudan University, Nordic Institute of Asia Studies at Copenhagen University

Relationality, Subjectivity and Affective Life
Arrangør: Centre for Gender Research, University of Oslo

Mer informasjon om program, leselister og bakgrunn for Forskerskolens kurs i 2015 (pdf)

Program for sommerskolen 2015

 

2014

Kjønn, autoritet og makt
Arrangør: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim

Differentiated Citizenship: Governing Populations beyond Territorial State Borders
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen

Race, Kinship,  Migration
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen

«Fornemmelse for Kjønn»: Kjønnsforskning og analytiske strategier
Arrangør: Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø

Allmennkurs 2014: Teoretiske posisjoner i norsk kjønnsforskning
Arrangør: Forskerskolen

Mer informasjon om program, leselister og bakgrunn for Forskerskolens kurs i 2014 (pdf)

 

2013

Stipendiatsamling i forbindelse med Kjønnsforskning NÅ!  
Arrangør: Forskerskolen

Graduate Course: Queer Theory's Foucault
Arrangør: Centre for Women's and Gender Research (SKOK), University of Bergen

«Woman as Gift» - Alliance and Gift Exchange Theory Revisited
Arrangør: PhD Programme for History of Culture and Religion, Archaeology, Asian and African Studies at the University of Oslo

Theories of Affect
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen

Mer informasjon om program, leselister og bakgrunn for Forskerskolens kurs i 2013 (pdf)

Leseliste til kurset Queer Theory's Foucault

 

2012

Critical Race Theory
Arrangør: Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen

Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi
Arrangører: Kvinnforsk i samarbeid med Institutt for sosiologi statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS), Universitetet i Tromsø

Gender and Mobility
Arrangører: Halldis Valestrand, ISS and Siri Gerrard, Kvinnforsk, The University of Tromsø.

Mer informasjon om program, leselister og bakgrunn for Forskerskolens kurs i 2012 (pdf)

Leseliste til kurset Critical Race Theory

 

2011

Body images - gender inside/outside
Arrangører: NTNU og Det norske universitetssenteret i Paris

Feminism and the Animal
Arrangør: Centre for Women's and Gender Researhc (SKOK), University of Bergen

Gender and Arctic Discourses
Arrangør: Universitetet i Tromsø

Mer informasjon om program, leselister og bakgrunn for Forskerskolens kurs i 2011 (pdf)

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.