Om Forskerskolen

Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning vedtok i 2010 å bygge opp en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning.

Forskerskolen har delt lederskap. For perioden 2023-2025 er førsteamanuensis Zoran Lee Pecic ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU leder for skolen, mens nestleder er professor Jorunn Økland ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. 

Lederskapet oppnevnes for tre år av gangen, i henhold til Forskerskolens reglement.

Følgende institusjoner er medlemmer i den nasjonale forskerskolen:

 • NTNU
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Nord universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT – Norges arktiske universitet

Målet med forskerskolen

 • Å gi et godt tilbud til ph.d-studenter i kjønnsstudier og andre studenter som har et kjønnsperspektiv i oppgaven
 • Å gi et større samlet miljø for studenter og veiledere
 • Å styrke det nasjonale samarbeidet
 • Gjennom en samlet satsing styrke det internasjonale samarbeidet
 • Å bidra til videreføring av en nordisk forskerskole i kjønnsforskning

Målgruppe

Den tverrvitenskapelige kjønnsforskningen er et etablert forskningsfelt som samtidig er i vekst. Det er behov for å styrke forskerutdanningen i forhold til to grupper av studenter: de som tar en tverrfaglig ph.d og bruker kjønnsteori som viktigste tilnærming, og de som har kjønn som et viktig element i analysen i en ph.d-grad innenfor et annet fagfelt.

Samarbeid om en nasjonal forskerskole vil bidra til å utvikle kjønnsforskningen og styrke miljøene og samtidig bidra til synliggjøring og rekruttering.

3-årige planer

I perioden 2023-2025 er forskerskolen ledet av NTNU og Universitetet i Oslo. 

I planen inngår at faglig leder har ansvar for at det arrangeres et allmennt kurs hvert annet år og at det avholdes stipendiatsamlinger hvert år.

I tillegg koordinerer faglig leder informasjon om kursene ved de andre medlemsinstitusjonene. Kursene kan arrangeres i samarbeid med andre, for eksempel andre nordiske forskerskoler.

I perioden 2020-2022 ble forskerskolen ledet av UiT – Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen. Fra 2017-2019 ble forskerskolen ledet av Universitetet i Bergen, fra 2014-16 ble den ledet av Universitetet i Oslo og fra 2011-13 ble forskerskolen ledet av NTNU.

Finansiering

Forskerskolen søker finansiering eksternt og fra egne institusjoner.

En grunnbevilgning sikres ved at medlemmene betaler en årlig avgift på 20.000/10.000 kr til den institusjonen som har det faglige ansvaret.

Mer om:

Forskerskolen

Kurstilbud

Øvrige kurs

Avholdte kurs

Tidligere forskerskoler

I 1997 opprettet sentrene for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, UiB, UiT og NTNU et samarbeid om nasjonale forskerkurs i kjønnsforskning som ble arrangert i 1998, 1999 og 2001 (Vatnahalsen-kursene).

Kursene var etterspurte og fikk svært gode evalueringer. Senere ble forskerutdanningen integrert i The Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, finansiert av NorFa, nå NordForsk, 2004-2009.

De norske sentrene har deltatt som medarrangører og veiledere. Det er en viktig målsetting å videreføre det nordiske samarbeidet om forskerutdanning.

Tidligere styrer

Det var tidligere slik at Forskerskolen hadde et eget styre. For perioden 2020-2022 legges styret ved Forskerskolen ned. Ledelsen av skolen vil i perioden samarbeide tett med Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning.

Nedenfor kan du se en oversikt over tidligere styrer.

Styret 2017-2019

Elisabeth Engebretsen
Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Kari Jegerstedt  
Førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, faglig leder 

Ann-Torill Tørrisplass
Stipendiatrepresentant, Nord Universitet

Astri Dankertsen
Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet

Katrin Losleben
Professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø

Unni Langaas
Professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Nina Lykke
Professor emerita ved Linköpings universitet

Guro Kristiansen 
Professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Helene Aarseth 
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

 

Styret 2014-2016

Harriet Bjerrum Nielsen
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (2015-2016)

Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Merete Lie
Professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU

Ann Therese Lotherington
Instituttleder ved KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Yan Zhao
Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland

Janne S. Drangsholt
Førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger
Drangsholt representerer også Universitetet i Agder

Gilda Seddighi
Stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
Stipendiatrepresentant

Nina Lykke
Professor ved Linköpings universitet
Representant for InterGender

 

Styret 2011-2013

Siri Gerrard
Professor ved KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Merete Lie
Professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU

Marianne Inez Lien
Stipendiat og representant for PhD-studentene, samt Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Ellen Mortensen
Professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Linda Sjåfjell
Stipendiat ved Universitetet i Nordland

Nina Lykke
Professor ved Universitetet i Linköping
Nordisk representant

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.