Forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning er en sammenslutning av kjønnsforskningsmiljøene ved alle norske universiteter. Den har blitt etablert for å heve kvaliteten av ph.d.- utdanningen innenfor kjønnsforskning på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Forskerskolen tilbyr egen undervisning, men har også som mål til å samle og promotere aktiviteter for ph.d.-stipendiater innenfor kjønnsforskning.

Forskerskolen arrangerer Allmennkurset og andre kurs. Allmennkurset finner sted annethvert år ved universitetet som leder forskerskolen.

Forskerskolen skal også være et møtested for etablerte forskere som ønsker å jobbe sammen med andre for en sterk forskerutdanning i Norge. 

Den nasjonale forskerskolen er del av InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies.

Til inspirasjon, og for å se hvordan andre har brukt kjønn i arbeidet med avhandlingen sin, se nyhetsmagasinets samleside over nyhetsartikler om doktorgrader.


Mer om:

Om Forskerskolen

Kurstilbud

Øvrige kurs

Avholdte kurs

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.