Kurstilbud

Den nasjonale forskerskolen arrangerer Allmennkurset, som er et forskerkurs i kjønnsforskning med undervisere fra ulike miljøer. I tillegg arrangeres forskjellige workshops. Forskerskolen informerer også om lokale ph.d.-kurs innenfor kjønnsforskning ved alle norske universiteter. 

På kursene får deltakerne mulighet til å fordype kunnskapen om feministisk teori og kjønnsteori, og lære om hvordan dette kan anvendes i avhandlingen. I tillegg møter deltakerne andre ph.d.-studenter innenfor kjønnsforskningsfeltet, og kan utveksle forskningsrelaterte erfaringer, samt bygge nyttige nettverk for fremtiden. 

Stipendiatsamling

Hvert år arrangerer Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning en stipendiatsamling. Her får stipendiater mulighet til å presentere deres forskning, diskutere den med hverandre og bygge nettverk med andre forskere. Formålet med samlingen er å skape et forum hvor stipendiater i felleskap kan utveksle erfaring, samt bygge og styrke deres forskningsnettverk.

I 2023 blir samlingen holdt onsdag 31. mai på Universitetet i Stavanger – dagen før konferansen KjønnsforskningNÅ!

Frist for påmelding: 11. april
 

Allmennkurs

Neste allmennkurs, Evoking gender, er høsten 2023.


Workshops

I tillegg til Allmennkurs tilbyr Forskerskolen workshops om skriving, publisering og andre temaer som er relevante for unge akademikere.


Lokale kurs

De forskjellige norske universitetene tilbyr også andre ph.d.-kurs, som ikke er i regi av Forskerskolen, men som alle stipendiater kan melde seg til. Kursene handler både om feministisk teori, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder i en bred forståelse og om mer spesifikke tematikker innenfor kjønnsforskning. 

Skeiv Forskningsgruppe ved Universitetet i Stavanger er åpen for at folk med interesse for dette forskningsfeltet kan registrere seg på epostliste og dermed få informasjon om og delta i seminarene vi arrangerer. Informasjon på norsk her, informasjon på engelsk her.

 


Mer om:

Forskerskolen

Om Forskerskolen

Øvrige kurs

Avholdte kurs

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.