Kurstilbud

Den nasjonale forskerskolen arrangerer Allmennkurset, som er et forskerkurs i kjønnsforskning med undervisere fra ulike miljøer. I tillegg arrangeres forskjellige workshops. Forskerskolen informerer også om lokale ph.d.-kurs innenfor kjønnsforskning ved alle norske universiteter. 

Deltakerne vil få mulighet til å fordype seg i de metodiske aspektene ved kjønnsforskning, reflektere over disse og bruke dem i egne avhandlinger. I tillegg møter deltakerne andre ph.d.-studenter innen kjønnsforskning, og kan utveksle forskningsrelaterte erfaringer, samt bygge nyttige nettverk for fremtiden.

Allmennkurset 2024

Neste allmennkurs er 11.-13. september 2024 ved NTNU i Trondheim.

Dette ph.d.-kurset fokuserer på interseksjonalitet som begrep, teori og metode i kjønnsstudier. Kurset vil ta for seg spørsmål om hvordan forskjellsskapende sosiale differensieringsformer som kjønn, klasse, etnisitet, rase, seksualitet er gjensidig konstituerende. Med utgangspunkt i egne ph.d.-prosjekter vil deltakerne inkludere interseksjonalitetsperspektivet som en analytisk strategi i form av stipendiatdrevne workshops støttet av lærere. Det fremheves at kursets format hovedsakelig består av workshops med to 30-minutters forelesninger.

Søknadsfrist:  Kommer

Les mer om kurset

Søknadsskjema

Workshops

I tillegg til Allmennkurs tilbyr Forskerskolen workshops om skriving, publisering og andre temaer som er relevante for unge akademikere.


Lokale kurs

De forskjellige norske universitetene tilbyr også andre ph.d.-kurs, som ikke er i regi av Forskerskolen, men som alle stipendiater kan melde seg til. Kursene handler både om feministisk teori, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder i en bred forståelse og om mer spesifikke tematikker innenfor kjønnsforskning. 

Skeiv Forskningsgruppe ved Universitetet i Stavanger er åpen for at folk med interesse for dette forskningsfeltet kan registrere seg på epostliste og dermed få informasjon om og delta i seminarene vi arrangerer. Informasjon på norsk her, informasjon på engelsk her.

 


Mer om:

Forskerskolen

Om Forskerskolen

Øvrige kurs

Avholdte kurs

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.