Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

15 jun 2021
15 jun

The annual 2021 RINGS (The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies) conference focuses upon the question of precariousness as one that is relevant both for the times before the pandemic and the times ahead of us. Deadline for abstracts, June 15.

15 jun 2021
15 jun

Hva er natur? Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer 2-22 hvor søkelyset rettes mot natur som et vitenskapelig, politisk, kulturelt og etisk begrep i feministisk teori og kjønnsforskning. Frist for å sende inn sammendrag er 1. juni.

17 jun 2021
Digitalt
17 jun
Seminar

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til lanseringswebinar om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. På oppdrag fra ombudet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt hvordan kommunene jobber for å oppfylle sine lovpålagte plikter når det gjelder å forebygge og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

17 jun 2021
Online
17 jun
Meeting

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research will be celebrating this years second issue, Vol. 29, iss. 2 with an open and free online event, centering on an interesting discussion about attitudes to sexism and #metoo in academia.

19 jun 2021
Online
19 jun
Meeting

Hvordan var livet som homofil i et okkupert Norge og Europa? Historiker ved Skeivt arkiv og bibliotekar ved Universitetet i Bergen, Runar Jordåen, møter Hans Wiggo Kristiansen fra OsloMet og HL-senterets historiker Øystein Hetland til en samtale om hva vi vet om denne tematikken.

21 jun 2021
Online
21 jun
Meeting

Bli med og lukk kjønnsgapet på Wikipedia! Norske Kunsthåndverkere og Wikimedia Norge arrangerer felles oppdatering av Wikipedia-artikler. Målet er å synliggjøre kunsthåndverkere som har vært underrepresentert i Wikipedia, spesielt samiske, kvinnelige og skeive kunstnere.

23 jun 2021
Online
23 jun
Cultural event

Oslo Pride inviterer til seminar og lansering av boken Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig belysning. Boken springer ut av forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett ved juridisk fakultet, UiO.

13 aug 2021
Online
13 aug til 14 aug
Conference

Stockholm University's conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden. The aim is to initiate and present research on the introduction of women’s suffrage.

19 aug 2021
Aarhus
19 aug til 21 aug
Conference

The XIII Nordic Women's and Gender History Conference will take place at Aarhus University (Denmark), and will highlight and discuss questions of gender, power and disempowerment in all areas of society from a historical perspective.

14 sep 2021
Oslo
14 sep
Conference

Arbeidsforskningsinstituttet AFI inviterer til sluttkonferanse for forskningsprosjektet 'Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet' i Oslo Militære Samfunds lokaler 14. september 2021.

15 sep 2021
Digitalt
15 sep
Cultural event

Møt to forfattere som skriver utfordrende og underholdende om vekselvirkningen og tvetydigheten i spørsmål om frihet og ansvar. Og ikke minst om å elske og avelske. Litteraturhuset i Skien arrangerer forfattertreff med kjønnsforsker Wencke Mühleisen og Geir Gulliksen.
 

15 sep 2021
Madrid
15 sep til 17 sep
Conference

The European Conferences on Gender Equality in Higher Education have been organized ten times since 1998 across Europe, bringing together hundreds of academics, practitioners and policy makers with an interest in promoting gender equality and diversity in academia and research.

05 okt 2021
Online
05 okt til 04 nov
PhD-course

The Nordic Centre of Excellence on women in technology-driven careers offers an online PhD course on gender and ICT in healthcare, consisting of seminars and international guest lectures. The course runs on Tuesday and Thursday mornings between October 5 - November 4.

28 okt 2021
Taipei
28 okt til 31 okt
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

18 nov 2021
Oslo
18 nov
Conference

Kilden lanserer sin første årskonferanse. Vi inviterer til en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og myndigheter for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Første tema ut: Likestilling i det grønne skiftet.

24 nov 2021
Digitalt
24 nov til 26 nov
PhD-course

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer Allmennkurset, som er et ph.d.-kurs i kjønnsforskning. På kurset diskuterer deltakerne, sammen med etablerte forskere fra flere universiteter, både relevante forskningsretninger og egne tekster. Kurset foregår i Tromsø og frist for å registrere seg er 1. juni.

26 okt 2022
Karlstad
26 okt til 28 okt
Conference

The next national gender studies conference in Sweden – G22 – will be held at the Centre for Gender Studies, Karlstad University, with the title “Shaping hopeful futures in times of uncertainties: the challenges and possibilities of gender studies”.

Call for papers

01. januar 2021

With this general call for papers NORMA: International Journal for Masculinity Studies invites the transdisciplinary scholarly community in masculinity and gender studies to submit papers on the masculinities of COVID-19 to the journal. The call is ongoing.