Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

18 mai 2021
Digitalt
18 mai

Hvorfor finnes det ikke hormonell prevensjon for menn og hvorfor blir prevensjon fortsatt sett som en “kvinneoppgave” og et “kvinneansvar”? Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening ved UiO inviterer til debatt, hvor blant andre Kristina Gemzell Danielsson, professor ved Karolinska institutet deltar.

19 mai 2021
Digitalt
19 mai
Seminar

Gutters psykiske helse har fått økt oppmerksomhet, særlig fordi altfor mange gutter med psykiske plager ikke får hjelpen de trenger. Hva skal til for at gutter søker hjelp, og for at helsevesenet skal komme dem i møte på riktig måte? Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til webinar.

19 mai 2021
Digitalt
19 mai
Cultural event

Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes formulerte på 1870-tallet en kritikk av romantikken og et ønske om en mer realistisk og naturalistisk litteratur, også kalt det moderne gjennombrudd. Hva lå i dette gjennombruddet og i hvilken grad ble det en fellesnordisk bevegelse? Og hva med kvinnenes stilling? Arrangement i regi av Nasjonalbiblioteket.

20 mai 2021
Online
20 mai
Lecture

Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality arranges this digital event featuring Jan-Therese Mendes who currently is a postdoctoral fellow in studies of gender and race with the Centre for Gender Studies at the University of Stavanger.

20 mai 2021
Online
20 mai til 21 mai
Seminar

Centre for Women’s and Gender Research at the University of Bergen arranges a cross-disciplinary seminar on how the research on sex, gender and the brain seems to be subject to a conflict of concerns.

25 mai 2021
Online
25 mai til 27 mai
Conference

The conference is a worldwide gathering of women technologists, bringing the research and career interests of women in computing to the forefront, and highlights the contributions of women to the tech world. Arranged by AnitaB.org, a global nonprofit organization.

26 mai 2021
26 mai
PhD-course

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning er et tilbud til alle som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsavhandlingen sin, og tilbyr kurs og workshops for ph.d-kandidater. Denne workshopen handler blant annet om hvordan nå bredt ut med forskningen sin, og hvordan lære av forskere på kjønnsforskningsfeltet. Arrangementet finner sted dagen før konferansen Kjønnsforskning NÅ!.

27 mai 2021
Digital
27 mai til 28 mai
Conference

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. 27.-28. mai inviterer NTNU i Trondheim til Kjønnsforskning Nå!. Konferansen er digital.

28 mai 2021
Digitalt
28 mai
Seminar

Blant russlandsforskere er det en utbredt oppfatning om at Putin gradvis har gått i en mer konservativ retning, særlig når det kommer til kjønnsspørsmål. Men har han egentlig det? Webinaret arrangeres av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

10 jun 2021
10 jun
Meeting

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til lesning av bell hooks sin bok The Will to Change. Førsteamanuensis May-Linda Magnussen innleder om sine refleksjoner rundt boken i lys av egen forskning på menn.

13 aug 2021
Stockholm
13 aug til 14 aug
Conference

Stockholm University's conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden. The aim is to initiate and present research on the introduction of women’s suffrage.

19 aug 2021
Aarhus
19 aug til 21 aug
Conference

The XIII Nordic Women’s and Gender History Conference will take place at Aarhus University (Denmark), and will highlight and discuss questions of gender, power and disempowerment in all areas of society from a historical perspective.

14 sep 2021
Oslo
14 sep
Conference

Arbeidsforskningsinstituttet AFI inviterer til sluttkonferanse for forskningsprosjektet 'Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet' i Oslo Militære Samfunds lokaler 14. september 2021.

15 sep 2021
Madrid
15 sep til 17 sep
Conference

The European Conferences on Gender Equality in Higher Education have been organized ten times since 1998 across Europe, bringing together hundreds of academics, practitioners and policy makers with an interest in promoting gender equality and diversity in academia and research.

15 sep 2021
Digitalt
15 sep
Cultural event

Møt to forfattere som skriver utfordrende og underholdende om vekselvirkningen og tvetydigheten i spørsmål om frihet og ansvar. Og ikke minst om å elske og avelske. Litteraturhuset i Skien arrangerer forfattertreff med kjønnsforsker Wencke Mühleisen og Geir Gulliksen.
 

28 okt 2021
Taipei
28 okt til 31 okt
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

24 nov 2021
Tromsø
24 nov til 26 nov
PhD-course

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer Allmennkurset, som er et ph.d.-kurs i kjønnsforskning. På kurset diskuterer deltakerne, sammen med etablerte forskere fra flere universiteter, både relevante forskningsretninger og egne tekster. Kurset foregår i Tromsø og frist for å registrere seg er 1. juni.

26 okt 2022
Karlstad
26 okt til 28 okt
Conference

The next national gender studies conference in Sweden – G22 – will be held at the Centre for Gender Studies, Karlstad University, with the title “Shaping hopeful futures in times of uncertainties: the challenges and possibilities of gender studies”.

Call for papers

01. januar 2021

With this general call for papers NORMA: International Journal for Masculinity Studies invites the transdisciplinary scholarly community in masculinity and gender studies to submit papers on the masculinities of COVID-19 to the journal. The call is ongoing.