Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Research course: Gender, Peace and Conflict

Oslo | til |

A PhD level course, organized by PRIO.

This course presents theories and approaches to the study of the gendered dimensions of peace and conflict. With a focus on the gendered aspects of all the phases of conflict cycles (before, during and after) – from conflict risk to conflict prevention and resolution. The course will address thematic issues such as international normative frameworks on Women, Peace and Security, sexual violence in armed conflict, children born of war, DD&R processes, conflict mediation and peace agreements and international peace operations. 

Mer informasjon »

Frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge

Oslo og online | |

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) inviterer til et frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge. NIKK har sammenstilt kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden, og det er funnene fra dette prosjektet som blir presentert. I tillegg vil ulike aktører kommentere funnene, og diskutere blant annet eldre skeives diskrimineringserfaringer og deres møter med helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon »

Laudatio for professor Anne-Jorunn Berg

Bodø | |

Professor og kjønnsforsker Anne-Jorunn Berg går av med pensjon juni 2024. I den anledning arrangerer Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet seminar om hennes faglige virke. Det blir innlegg ved professor Trude Gjernes (Nord universitet), professor emeritus Berit Gullikstad (NTNU), førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (UiS), professor Yan Zhao, professor Astri Dankertsen, professor og dekan Elisabet Ljunggren (alle tre fra Nord universitet). Berg vil også holde innlegg.

Mer informasjon »

The Squiggle Club: Vold og foreldreskap (boklansering)

Oslo | |

Vold i nære relasjoner preger foreldreskap, og dermed barns utvikling, negativt. I boken «Vold og foreldreskap» beskriver Henning Mohaupt (psykologspesialist ved Alternativ til Vold) hvordan individuelle, sosiale og kulturelle faktorer interagerer og preger samspillsmønstrene i familier med relasjonsvold. Sentralt er viktige utviklingsfaser for voksne, som graviditet, overgang til foreldrerollen, brudd og skilsmisse. Farsrollen hos menn som bruker vold og morsrollen hos voldsutsatte kvinner blir også inngående diskutert. Arrangement av IBUP Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi.

Mer informasjon »

Transgender people’s working conditions in the Nordic countries

Online | |

In the Nordic region, as well as internationally, working life conditions for trans people are worse than for the majority population. The newly released Nordic knowledge overview Trans people’s Working Life Conditions in the Nordic Region, conducted by NIKK (Nordic Information on Gender), provides a comprehensive picture of the current situation. At this webinar, the knowledge overview will be presented for the very first time.

Mer informasjon »

Åpent seminar: Konverteringsterapi i Norge

Online | |

I fjor ble forskningsrapporten «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive: En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse» publisert, som den første om tematikken i Norge. Fredrik Langeland, seniorforsker ved Nordlandsforskning og en av rapportens forfattere (sammen med Line Alice Ytrehus og Birgitte Rigtrup-Lindemann), skal presentere rapporten. Arrangement av UiS – Kjønnsforskning, ved Universitetet i Stavanger.

Mer informasjon »

Nettverkskonferansen 2024: Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?

Trondheim | |

Nettverkskonferansen blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning. Disse årlige likestillingskonferansene er åpne for alle, og er særlig aktuelle for likestillingsrådgivere og andre som jobber i HR og med likestilling og mangfold fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i forskningssektoren. Arrangører i år er Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Mer informasjon »

Paths to Gender-Equal Integration: Foreign-Born Women’s Labour Market Participation

Gothenburg | |

This seminar will explore paths to gender-equal integration by bringing together different Nordic stakeholders to discuss promising-practises and solutions to increasing foreign-born women’s labour market participation in the Nordic region. It aims to facilitate knowledge exchange of Nordic integration policies, strategies and experiences to promote policy development. Organised by the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2024 in cooperation with the Nordic Welfare Centre and NIKK (Nordic Information on Gender).

Mer informasjon »

Blir menns problemer oversett?

Oslo | |

Tidligere i år leverte Mannsutvalget sin offentlig utredning (NOU) «Likestillingens neste steg». Utvalget peker på et behov for å revidere statistikksider og indikatorer for kjønnslikestilling, slik at indikatorene i større grad reflekterer gutter og menns utfordringer. Er det virkelig et kunnskapshull på likestillingsfeltet, og er statistikk og forskning på likestilling fremdeles (for) preget av kvinners utfordringer og perspektiver? Seminaret arrangeres av Statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon »

Fra voldsbilder til voldsbehandling

Oslo | |

I 1988 viste NRK dokumentaren «Kor mange menn?» om menn som var voldelige mot partnerne sine og filmskaperen hadde samarbeidet tett med kriminolog Kristin Skjørten i arbeidet med filmen. Skjørten brukte kunnskapen til å starte opp Alternativ til vold, Europas første tiltak for menn som utøver vold. Postdoktor Anja Kruse deltar i en samtale med Skjørten om forholdet mellom forskning, formidling og praksis, etterfulgt av Maren Gunnarsdatter Reese, masterstudent i kriminologi, som vil reflektere rundt hvordan framtidens kriminologer kan skape endring i samfunnet. Ordstyrer er professor i kriminologi, May-Len Skilbrei. Arrangementet er ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon »

Civil security for everyone - Sex and Gender in Research on Civil Security

Online | |

This online workshop is part of a workshop series on the Gender Dimension in the European Research Area. It gives an overview of gender aspects in Horizon Europe, shows good practices of taking gender aspects into account in projects on civil security, and provides useful information for proposal-writing for projects on civil security in Horizon Europe. Among the participants is Torunn Tryggestad from Centre on Gender, Peace, and Security (PRIO).

Mer informasjon »

Hva skal vi med skeiv kjønnsforskning?

Oslo | |

Hva innebærer det egentlig når kjønnsforskning er "skeiv"? Hvilke teorier, metoder og spenningsforhold preger feltet i dag – og hvorfor er denne forskningen ofte kontroversiell? Kilden kjønnsforskning.no inviterer til forskerstafett og debatt om skeiv kjønnsforskning i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO under Oslo Pride. Seminaret vil presentere aktuelle bidrag fra skeiv kjønnsforskning og løfte en større debatt om fagfeltet i dag.

Mer informasjon »

Skeiv kvinnehistorie: Den legendariske Aasta Hansteen

Oslo | |

Det er 200 år siden forfatteren, kunstneren og kvinnesakspioneren Aasta Hansteen (1824-1908) ble født. Hun regnes som Norges første feministiske aktivist og var både berømt og kontroversiell i sin samtid. På seminaret blir vi bedre kjent med Hansteen i et skeivt perspektiv, og diskuterer spørsmål som: Er Hansteen et skeivt ikon? Kan vi i det hele tatt bruke et moderne begrep som "skeiv" om fortidas mennesker? Kilden kjønnsforskning. no inviterer til seminar på Pride House.

Mer informasjon »

Allmennkurset 2024: Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning

Trondheim | til |

Den nasjonale forskerskolen arrangerer ph.d.-kurs i kjønnsforskning. Kurset fokuserer på interseksjonalitet som begrep, teori og metode i kjønnsstudier. Kurset vil ta for seg spørsmål om hvordan forskjellsskapende sosiale differensieringsformer som kjønn, klasse, etnisitet, rase, seksualitet er gjensidig konstituerende. Med utgangspunkt i egne ph.d.-prosjekter vil deltakerne inkludere interseksjonalitetsperspektivet som en analytisk strategi i form av stipendiatdrevne workshops støttet av lærere.

Mer informasjon »

Ingen manns land – Å bryte barrierer i møte med selvmordstanker

Tromsø | |

Hvert år tar 600-700 mennesker i Norge livet sitt, to tredjedeler av disse er menn. Ringvirkningene etter et selvmord, selvmordsforsøk og selvmordstanker strekker seg lang ut over disse tallene. I anledning Vivat selvmordsforebyggings 25-årsjubileum og gjennomføring av folkeopplysningskampanjen i region Nord, inviterer Vivat og RVTS Nord til en konferanse som vil sette et fokus på selvmord, selvmordstanker og erfaringer ut fra et mannsperspektiv.

Mer informasjon »

Gender studies and the precarious labour of making a difference

Utrecht | til |

ATGENDER (The European Association for Gender Research, Education and Documentation) arranges the conference "Gender Studies and the Precarious Labour of Making a Difference: (Un)paid Jobs, Internships, and Volunteering in the Worlds of Activism, Profit, and Non-profit". The conference provides a platform for scholars, researchers, and activists to share their insights and knowledge, and engage in meaningful discussions.

Mer informasjon »

Kjønnsinkongruens i utvikling - Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter

Oslo | |

Harry Benjamin Ressurssenter arrangerer en konferanse om kjønnsinkongruens fra et vitenskapelig og praktisk perspektiv. Gjennom en rekke foredrag fra fagpersoner på feltet ønsker konferansen å dekke alt fra dagens innsikt til fremtidige behandlingsmuligheter og støtteordninger innen kjønnsinkongruens. 

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.