Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Turning Resolutions Into Results: Ending Cycles of Sexual Violence in Conflict

OSLO | |

​We invite you to join us for a breakfast seminar with Pramila Patten, UN Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. SRSG Patten will address the issue of how to turn commitments into action. 

Mer informasjon »

"Researching men as men" with Iva Šmídová

Trondheim | |

Iva Šmídová introduces critical approaches to studying men, masculinities, and men´s practices as a way to analytically grasp intersectional inequalities. From a background in sociology, she thematizes men, masculinities, and men´s practices in research studies explicitly as gendered categories inspired by feminist theory and CSMM (Critical Studies on Men and Masculinities).


The topics in this lecture include men in environment protection, men on parental leave and at childbirth, men as chief physicians in maternity hospitals, and from the most recent two studies, men as perpetrators of sexualized violences and an ongoing study into the intersectionality of gender and age in - aging men.

Mer informasjon »

Likestilling i akademia: avslutningskonferansen for FRONT

| |

FRONT-prosjektets overordnet mål har vært å få økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Naturhistorisk museum ved UiO. Vi har jobbet strategisk over tid med kultur- og organisasjonsutvikling med blant annet et omfattende lederprogram. Lederprogrammet har blant annet tatt opp menn og maskulinitet som eget tema, noe som i liten grad har vært gjort i tidligere likestillingsarbeid i akademia. Temaet har vakt interesse og engasjement og oppleves som relevant av lederne.

Prosjektet har tatt utgangspunktet i en større undersøkelse som er presentert i FRONT- boken " Likestilling i akademia. Fra kunnskap til endring". Boka har fått svært gode omtaler og brukes i organisasjonsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Erfaringene fra prosjektet presenteres på konferansen. Vi henter også perspektiver og synspunkter fra andre ledende forskere på feltet. 

Konferansen åpnes av Kultur- og likestillingsminiser, Anette Trettebergstuen.

Mer informasjon »

Foredrag: Lesbisk og skeiv kvinnehistorie

OSLO | |

Både «lesbisk» og «skeiv» er nye begreper, men det har alltid levd kvinner som er romantisk og seksuelt tiltrukket av andre kvinner. Velkommen til foredrag og Kahoot om lesbisk og skeiv kvinnehistorie på Pride House.

Hvordan var det å leve lesbisk i Trysil tidlig på 1900-tallet? Hvor møttes skeive kvinner i 1950-åras Oslo? Og stemmer det at lesbiske slapp billig unna fordi man ikke trodde at kvinner kunne ha sex med hverandre?

 

Mer informasjon »

EUROPEAN CONFERENCE ON DOMESTIC VIOLENCE

REYKJAVÍK | |

The aim of the conference is to bring together researchers, students, professionals,
practitioners and policy makers from Europe and further afield to share and build knowledge
and experiences on a wide range of issues concerning domestic violence. We hope that the
conference contributes to building bridges between different perspectives, disciplines and
areas of expertise in the field of domestic violence.

Mer informasjon »

Sexual Harassment at Work – reflections and findings from a Nordic research funding initiative

OSLO | |

NIKK – Nordic Information on Gender invite you to participate in a conference ending the Nordic research funding initiative on sexual harassment at work. The unique focus on collaborative projects between researchers and industry brings both challenges and solutions for prevention to the table. Come and listen to presentations by the five projects funded by the initiative and engage in a dialogue about preventative work, current research, and new findings on sexual harassment at work.

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.