Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Queerseminariet om queer kulturarv

DIGITAL EVENT | |

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

Tema hösten 2023: Queert kulturarv

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

För att få zoomlänk, anmäl dig till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Mer informasjon »

Diversity and Difference – Studies in Subjectivation

Kiel | |

We would like to invite you to our international conference ‘Diversity and Difference – Studies in Subjectivation’.

Diversity characterizes societies of the present. Some fight for "Leave no one behind" and "Black lives matter" - others, however, experience diversity as a loss of control or counter difference with defense and degradation. The conference uses subjectivation research’s theoretical vocabulary and empirical approaches to investigate diversity and difference. How can perspectives on subjects and subjectivation, biographies and discourses, articulations and re-articulations, positionings and re-positionings become fruitful for critical social analysis in the context of diversity and difference?

The conference will be framed by Key-Notes from Ann Phoenix (UK), Christine M. Jacobsen (NO), Rebecca W. B. Lund (NO) and Denise Bergold-Caldwell (AU/US).

Mer informasjon »

Boklansering: Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge

Oslo | |

Aidsepidemien var en avgjørende begivenhet i moderne norsk historie, som på flere plan har formet det norske samfunnet vi lever i dag. Ketil Slagstads «Det ligger i blodet» er den første brede fremstillingen av historien om aids i Norge, og en av årets viktigste norske sakprosabøker

Møt Ketil Slagstad i samtale med Camilla Stoltenberg

Mer informasjon »

CONFERENCE: TRUSTING QUEER ARCHIVES

Helsinki | |

Venue: The Finnish Literature Society SKS, Hallituskatu 1, Helsinki

Nordic Network for Queer History Archives and Activities (NNAQH) invites archivists, museum workers, queer and history scholars, activists and other people interested in queer history to a seminar on queer archives/ queering archives and on creating trust in collecting practices. How do we address the biases and silences of archival practices and how do we enable trust and safety in archives from a queer perspective? And how well does the queer archival collections reflect the diversity of queer voices and history of the Nordic and Baltic countries? How can we decolonize archival practices?

Mer informasjon »

Jubileumskonferens

Uppsala | til |

Centrum för genusvetenskap firar 40 av genusvetenskaplig forskning och utbildning med en jubileumskonferens!

Det är strax över 40 år sedan forskning och utbildning inom genusvetenskap fick en hemvist vid Uppsala universitet, och 20 år sedan Centrum för genuvetenskap bildades i sin nuvarande form – och detta är såklart en anledning att fira!

Varmt välkomna till Centrum för genusvetenskaps jubileumskonferens, Uppsala universitet, 12–13 oktober 2023. Konferensen börjar kl. 13:00 torsdagen den 12 oktober, och avslutas efter lunch följande dag, fredag 13 oktober. I programmet ingår tre plenarföreläsningar, samt paneldiskussioner/presentationer från de olika forksargrupper som för närvarande är aktiva vid Centrum för genusvetenskap. En mer detaljerad programbeskrivning kommer inom kort. 

Mer informasjon »

Kvinnene og bøkene – Kvinner på bokmarkedet i Danmark-Norge 1550-1850

Oslo | til |

Kvinner var viktige aktører på det dansk-norske bokmarkedet i tidlig nytid. De solgte både bøker og viser samt drev trykkeri. Flere også oversatte, skrev og leste bøker. Ofte sto de likevel i skyggen av menn.

På hvilken måte deltok kvinner i svært mannsdominerte yrker, og hva inspirerte dem til å delta i bokbransjen? Hva leste dessuten kvinner? Disse spørsmålene tematiseres gjennom fem foredrag om kvinner og deres bidrag til den dansk-norske bokverdenen.

Arrangementet er åpent for alle. Det er gratis, og vil strømmes.

Mer informasjon »

Hva skal vi med kjønnsforskning? Kildens årskonferanse og 25-årsjubileumsfest

Kulturhuset, Oslo | til |

Kilden kjønnsforskning.no fyller 25 år! Velkommen til årskonferanse og jubileumsfest torsdag 26. oktober på Kulturhuset i Oslo.

Kunnskapssenteret Kilden har formidlet kjønnsforskning i 25 år. Årskonferansen viser bredden av kjønnsforskning i Norge og tar opp aktuelle spørsmål som:

• Hvordan gir kjønnsforskning nyttig kunnskap for samfunnet?
• Hvorfor er det så sterke meninger om kjønnsforskning?
• Hvordan blir kjønnsforskning formidlet i media?

Årskonferansen begynner kl. 12.30, etterfulgt av jubileumsfest fra 16.00 til 20.00.

Deltakelse er gratis og åpent for alle. Meld deg på for å delta digitalt eller fysisk via "billetter" i arrangementsmenyen.

Mer informasjon »

Sexual Harassment at Work – reflections and findings from a Nordic research funding initiative

OSLO | |

NIKK – Nordic Information on Gender invite you to participate in a conference ending the Nordic research funding initiative on sexual harassment at work. The unique focus on collaborative projects between researchers and industry brings both challenges and solutions for prevention to the table. Come and listen to presentations by the five projects funded by the initiative and engage in a dialogue about preventative work, current research, and new findings on sexual harassment at work.

Mer informasjon »

KONFERANSE: Hvordan møte utfordringer med rasisme, kjønn og ekstremisme i skole og samfunn?

Oslo | til |

Nasjonal jubileumskonferanse i anledning Dembra sitt 10-årsjubileum. 

Vi inviterer lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og andre som jobber for å skape trygge skoler og et inkluderende samfunn til to dager med foredrag, samtaler og workshops om grunnleggende problemstillinger, aktuelle utfordringer og utprøvd praksis.

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.