Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

01 mar 2021
Oslo
01 mar til 03 mai
Lecture

Centre for Gender Research at the University of Oslo invite to a new digital lecture series “Perspectives on Love”. The lectures will explore different understandings of the concept of love, for example if love have the same meaning for different genders? 

02 mar 2021
02 mar
Seminar

Norway is considered a progressive country when it comes to LGBT rights, but are we as progressive as we think? The Centre for Women’s and Gender Research and UiT The Arctic University of Norway invite to discussion about living as an LGBTQA+ person in Norway and the world today.

02 mar 2021
02 mar
Seminar

Hvorfor blir kvinner fremdeles betalt mindre for samme jobb som en mann? Er lønn og karriere like viktig for kvinner som for menn? Equality Check og CORE Senter for likestillingsforskning inviterer til webinar om kjønn og lønn. 

02 mar 2021
02 mar
Seminar

Nordic Information on Gender, NIKK, and the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA, invite to webinar on sexual harassment of health care workers. 

03 mar 2021
03 mar
Conference

Koronakrisen har hatt flere negative konsekvenser for likestillingen. Krisen og tiltakene forsterker eksisterende utfordringer, men kommer også nye til syne? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til den nasjonale likestillingskonferansen 2021 med koronapandemien som tema.

03 mar 2021
03 mar
Seminar

The Centre for Women’s and Gender Research and UiT The Arctic University of Norway invite to panel discussion about gender perspectives and how a diverse group of people encounter gender in their everyday lives and work.

04 mar 2021
04 mar
Seminar

The Centre for Women’s and Gender Research at UiT The Arctic University of Norway invite to a seminar followed by a panel discussion about women of the United States Supreme Court. 

06 mar 2021
06 mar
Cultural event

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen inviterer Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til omvisning i Vikingskipshuset hvor vikingtidens kvinner sentrum settes i sentrum. 

08 mar 2021
08 mar

8. mars-komitéen i Grenland inviterer til markering av kvinnedagen. Hovedtaler på arrangementet er Solveig Karin Bø Vatnar, professor og forsker, blant annet innen feltene vold i nære relasjoner, risikovurdering i tilknytning til vold og drap.  

08 mar 2021
08 mar
Seminar

Centre for Gender Research at the University of Oslo invite to this years nternational Women’s Day seminar that will explore gendered and intersecting consequences of COVID-19 pandemic. 

08 mar 2021
08 mar
Seminar

Fafo utfordrer sine forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på ulike forskningsområder. Stikkord er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

09 mar 2021
09 mar
Seminar

I samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitet i Bergen til årest SKOK-debatt om ytringsfrihet og akademisk frihet. 

09 mar 2021
09 mar
Seminar

The ELSA network at Nord University invites to seminar to discuss how to incorporate intersectional approaches to gender equity. 

09 mar 2021
09 mar
Seminar

Er gutter tapere i skolen, og er menn tapere i samfunnet for øvrig? At gutter og menn overrepresentert på en rekke negative statistikker har dannet grunnlaget for debatt og bekymring. Norsk sosiologforening Østlandet inviterer til seminar om fortellinga om gutter som tapere. 

22 apr 2021
22 apr
Seminar

Med «The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution» ble Shulamith Firestone en toneangivende men omstridt foregangskvinne for kvinnebevegelsen på 1970-tallet. Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen inviterer til seminar om Firestones radikalfeministiske manifest før og nå. Samtalen holdes på engelsk. 

27 mai 2021
Trondheim
27 mai til 28 mai
Conference

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. 27-28 mai 2021 inviterer NTNU til Kjønnsforskning Nå! i Trondheim.

13 aug 2021
Stockholm
13 aug til 14 aug
Conference

Stockholm University's conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden. The aim is to initiate and present research on the introduction of women’s suffrage.

19 aug 2021
Aarhus
19 aug til 21 aug
Conference

The XIII Nordic Women’s and Gender History Conference will take place at Aarhus University (Denmark), and will highlight and discuss questions of gender, power and disempowerment in all areas of society from a historical perspective.

14 sep 2021
Oslo
14 sep
Conference

Arbeidsforskningsinstituttet AFI inviterer til sluttkonferanse for forskningsprosjektet 'Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet' i Oslo Militære Samfunds lokaler 14. september 2021.

28 okt 2021
Taipei
28 okt til 31 okt
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

Call for papers

01. januar 2021

With this general call for papers NORMA: International Journal for Masculinity Studies invites the transdisciplinary scholarly community in masculinity and gender studies to submit papers on the masculinities of COVID-19 to the journal. The call is ongoing.

15. mars 2021

This conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden.

01. mai 2021

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research invite contributions to a special issue on Nordic women and the transnational networks during the Cold War (1945–1990): collaboration, conflicts, achievements and memory.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
30. juni 2021

Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.