Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst eller endret pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

19 mai 2022
Bergen
19 mai
Seminar

Kriminalromanen er den mest prestisjetunge av de populærlitterære sjangrene, men får sjelden oppmerksomhet i akademia. Hva er sjangerens spesielle særegenheter, og hva kan krim si om klasse, kjønn og kvalitet?

23 mai 2022
Bergen
23 mai
Lecture

Middelalderklyngen ved Universitetet i Bergen inviterer i vår til en rekke foredrag om kvinner i middelalderen. Dette siste foredraget er ved Sigrid Samset Mygland, førstekonservator i middelalderarkeologi ved Bymuseet i Bergen.

23 mai 2022
Oslo
23 mai til 25 mai
PhD-course

The NORHED II project, Partnership for Peace: Better Higher Education for Resilient Societies and the Research School on Peace and Conflict invites applications for the PhD-level course Gender, Peace and Conflict. Deadline for applications is 14 January 2022.

25 mai 2022
Oslo
25 mai
Seminar

Som del av sin nye seminarrekke om perspektiver på tenkning inviterer Senter for kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo til seminar med statsstipendiat og gjesteforsker ved senteret, Helgard Mahrdt, om Hannah Arendts begrep om pluralitet.

31 mai 2022
Oslo
31 mai
Seminar

Forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) har på oppdrag fra UiO gjennomført et forskningsprosjekt om mangfold og hva som identifiseres som mangfoldsutfordringer ved universitetet. På dette seminaret presenteres og diskuteres resultater fra prosjektet.

07 jun 2022
Bergen
07 jun til 17 jun
PhD-course

Bergen Summer Research School arranges this PhD course about feminist perspectives on gender and justice in times of environmental crises. Course leaders will be Redi Koobak and Kari Jegerstedt from the Centre for Women’s and Gender Research at the University of Bergen. Deadline for application: 15 February.

15 jun 2022
Italy
15 jun til 18 jun
Conference

The 11th European Feminist Research Conference, Social Change in a Feminist Perspective: Situating Gender Research in Times of Political Contention, is taking place at the University of Milano-Bicocca in Milan, Italy.

20 jun 2022
Oslo
20 jun til 22 jun
Conference

The theme for the NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) Conference 2022 is “Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research”. The aim is to provide perspectives from the Nordic region on all levels of the research field, and to make these perspectives visible in the Nordic societies as well as the international research field.

22 jun 2022
Lund
22 jun til 23 jun
Conference

Lund University, GENERA Network and Nordic Network for Diversity in Physics invite to this network conference about how to integrate the gender dimension in areas of physics and other math-intensive research. 

11 jul 2022
Radboud University, Nijmegen
11 jul til 15 jul
Course

Radboud Summer School invite applications to this one-week course about sex and gender perspectives in health. It will be a hands-on journey based on design thinking formats and practical challenges. The deadline for early bird is April 1st.  

18 aug 2022
København
18 aug til 19 aug
Conference

Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed ved Københavns Universitet og Foreningen for Kønsforskning i Danmark arrangerer denne konferansen som over to dager vil presentere og diskutere aktuelle tema for dansk kjønnsforskning.

29 aug 2022
Bergen
29 aug til 30 aug
Conference

Neglect and erasure of queer history has been the norm in all national histories until quite recently. The Faculty of Humanities at the University of Bergen invites to an international, interdisciplinary conference on queer history.

26 okt 2022
Karlstad
26 okt til 28 okt
Conference

The next national gender studies conference in Sweden – G22 – will be held at the Centre for Gender Studies, Karlstad University, with the title “Shaping hopeful futures in times of uncertainties: the challenges and possibilities of gender studies”.

03 nov 2022
Online
03 nov til 04 nov
Conference

This conference focuses on how intersectional perspectives can contribute to and enrich our understanding on men, masculinities and differences in the context of current globalocal hybrid-form challenges. Organized by The Finnish Association for Men’s Studies, Tampere University, Finnish Council for Gender Equality, and Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research.

16 nov 2022
Bodø
16 nov til 18 nov

Nord University Sport and Society research group and the Transnational Working Group of the Study of Gender and Sport welcome participants to an annual conference on gender and sport in Bodø, Norway this fall. For more information on abstracts submission and registration visit the conference website.