Hva skjer

Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

16 aug 2022
Arendal
16 aug
Meeting

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har nedsatt et eget mannsutvalg. Hva kan – og bør – Mannsutvalget befatte seg med? Og hvor er det egentlig likestillingen trykker for menn i Norge i 2022? Reform – ressurssenter for menn arrangerer debatt, hvor Kildens direktør Linda Marie Rustad deltar sammen med forskere og samfunnsaktører.

16 aug 2022
Arendal
16 aug
Seminar

I dag er seks av ti studenter kvinner. Hvorfor er det slik, hvilke konsekvenser har det for studiene og senere i arbeidslivet? Akademikerne inviterer til seminar om kjønnsforskjeller i høyere utdanning under Arendalsuka. Blant innlederne er blant andre Åse Gornitzka, prorektor ved Universitetet i Oslo. 

16 aug 2022
Arendal
16 aug
Seminar

Sykefraværet i Norge er høyt og aller høyest er det i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Vi har ennå ikke funnet svaret på hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Fafo inviterer til forskerstafett om kvinneyrker, arbeidsmiljø og sykefravær under Arendalsuka. 

16 aug 2022
Arendal
16 aug
Seminar

Hvordan står det til med diskriminering av gravide og folk i foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv i dag? Hvorfor og hvordan diskrimineres denne gruppen, og hva kan gjøres? Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar under Arendalsuka med blant annet rapportlansering fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 

16 aug 2022
Arendal
16 aug
Seminar

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til semiar under Arendalsuka om arbeiderklassemenn og likestilling. Jørn Ljunggren, forsker ved OsloMet, er blant innlederne. 

17 aug 2022
Arendal
17 aug
Meeting

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å skape debatt omkring de store systemiske utfordringene som hindrer kvinners helse i å bli løftet som fagfelt og utforske hva som setter en stopper for tiltak og behandlingstilbud. En rekke politikere, samfunnsaktører og fagpersoner deltar i debatten som ledes av Kildens direktør Linda Marie Rustad.

18 aug 2022
Arendal
18 aug
Seminar

Hva må til for at Norden skal komme i mål som verdens første likestilte region? Jo, at unge mennesker får være med å sette den politiske dagsorden og være en viktig stemme i samfunnsdebatten. Arrangementet er knyttet til et prosjekt som er finansiert av Nordisk Minsterråd gjennom Nordisk information för kunskap om kön (NIKK).

18 aug 2022
18 aug
Seminar

Står den grønne omstillingen i fare for å forsterke kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet, eller kan grønn omstilling bidra til et mer likestilt arbeidsliv? Likestillings- og diskrimineringsombudet, FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og Kilden kjønnsforskning.no inviterer til seminar om likestilling i framtidas grønne arbeidsliv under Arendalsuka. 

18 aug 2022
København
18 aug til 19 aug
Conference

Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed ved Københavns Universitet og Foreningen for Kønsforskning i Danmark arrangerer denne konferansen som over to dager vil presentere og diskutere aktuelle tema for dansk kjønnsforskning.

22 aug 2022
Oslo
22 aug
Seminar

Forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) har på oppdrag fra UiO gjennomført et forskningsprosjekt der man har undersøkt mangfoldsutfordringer ved universitetet. På dette seminaret presenteres og diskuteres resultater fra prosjektet.

25 aug 2022
Oslo
25 aug
Lecture

På slutten av 1800-tallet ble arbeidsmiljøet stadig viktigere i industrien og inspektører reiste rundt på tilsyn. Konservator Tone Rasch forteller om fabrikktilsynets fremvekst, forholdene for kvinner og om den første kvinnelige fabrikkinspektøren Betzy Kjeldsberg. Arrangement ved Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening og Teknisk museum. 

29 aug 2022
Bergen
29 aug til 30 aug
Conference

Neglect and erasure of queer history has been the norm in all national histories until quite recently. The Faculty of Humanities at the University of Bergen invites to an international, interdisciplinary conference on queer history.

30 aug 2022
Oslo
30 aug
Seminar

I anledning utgivelsen av Anne Hellums og Vibeke Blaker Strands nye bok «Likestillings- og diskrimineringsrett» (2022) inviterer forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) til lanseringsseminar ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

21 sep 2022
Oslo
21 sep
Conference

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til konferanse om gutter og menns manglende bruk av tjenestetilbudet for psykisk helse, og hva som kan øke denne gruppens bruk av helsebringende aktiviteter, terapi og samtaletilbud. Målgruppen er helsearbeidere, helsebyråkrater, kompetansepersoner, frivillige og politikere.

27 sep 2022
Oslo/Digitalt
27 sep
Conference

Som del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022 arrangeres det en nordisk konferanse om likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og hvordan vi sikrer et likestilt og bærekraftig Norden. 

26 okt 2022
Karlstad
26 okt til 28 okt
Conference

The next national gender studies conference in Sweden – G22 – will be held at the Centre for Gender Studies, Karlstad University, with the title “Shaping hopeful futures in times of uncertainties: the challenges and possibilities of gender studies”.

03 nov 2022
Online
03 nov til 04 nov
Conference

This conference focuses on how intersectional perspectives can contribute to and enrich our understanding on men, masculinities and differences in the context of current globalocal hybrid-form challenges. Organized by The Finnish Association for Men’s Studies, Tampere University, Finnish Council for Gender Equality, and Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research.

03 nov 2022
Oslo
03 nov
Conference

Kilden kjønnsforskning.no inviterer til sin årskonferanse 2022. Tema for årets konferanse er likestilling for framtida. Ti år etter Skjeie-utvalget konkluderte med at Norge ikke hadde noen helhetlig likestillingspolitikk, spør Kilden om det står bedre til i dag, og hvilke nye likestillingsutfordringer vi står overfor.

16 nov 2022
Bodø
16 nov til 18 nov

Nord University Sport and Society research group and the Transnational Working Group of the Study of Gender and Sport welcome participants to an annual conference on gender and sport in Bodø, Norway this fall. For more information on abstracts submission and registration visit the conference website.

24 nov 2022
Oslo
24 nov
Conference

Forskningsrådets BALANSE-program markerer ti år og inviterer til konferanse. Tema for dagen er status for likestillingen i norsk forskning i dag, og hvor veien går videre. Du møter blant andre nobelprisvinner og professor i nevrovitenskap May-Britt Moser.