Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Hjernen og kjønn

Oslo | |

Hjernene våre er kanskje like, men noe bidrar til ulikhet. Er det hormoner?

Denne kvelden utforsker vi hva hormoner har å si for hjernen og livene våre. Hva skjer når hormonnivåer endres i faser som pubertet, graviditet og overgangsalder? Er det andre kjønnsforskjeller i hjernen enn hormoner? Eller er det bare myter? Forskere innen naturvitenskap, psykologi og medisin diskuterer og deler av sin kunnskap om hjernen vår, kjønn og hormoner.

Innledninger og samtale er beregnet på publikum uten faglig bakgrunn i temaet.

Programmet vil bli oppdatert med navn på forskerne.

Mer informasjon »

Fagseminar: Aasta Hansteen: Kunstner, forfatter og kvinnesakspionér

Oslo | |

Aasta Hansteen var den første kvinnen som talte offentlig og den første kvinnen som utdannet seg til profesjonell kunstmaler i Norge. Hansteen brøt med samtidens konvensjoner for hvordan kvinner skulle oppføre seg. Hun ble hetset og latterliggjort, men hylles i dag som en foregangskvinne. På dette seminaret markerer vi 200-årsdagen for hennes fødsel. Med Marta Breen, Mona Holm, Eli Bjørhusdal, Aud Tønnesen og Trine Rogg Korsvik. 

Mer informasjon »

Nasjonal likestillingskonferanse 2024

Oslo | |

Regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn. Tema for konferansen er hvordan vi kan legge til rette for likestilte og bærekraftige lokalsamfunn:

  • Hvordan legge til rette for et bærekraftig og likestilt arbeidsliv?
  • Hvordan skape likestilling lokalt?
  • Hvordan jobbe for likestilte kommuner uten vold i en digital verden?

 Med forskere, politikere og aktører fra arbeidsliv og næringslivet på programmet. 

Mer informasjon »

Gender@SAMF: Research seminar Gendered

Copenhagen | |

Showcasing gender research at the Faculty of Social Science. Sign up to attend by 1 March 2024 to gender@ifs.ku.dk.

Mer informasjon »

Women and War: Overlooked Histories and Experiences

Oslo | |

On International Women’s Day 2024, the Centre for Gender Research will look at the gendered aspects of war and conflict, focusing on women’s experiences.

We live in an era marked by conflict, both in Europe and the rest of the world. For International Women’s Day, we therefore want to look at the specific ways in which war can impact women and girls. 

How have our understandings of and narratives about women and war changed over time? Which stories about women and conflict still tend to be erased or forgotten, and which topics do we need more knowledge about?

With peace activist and Hajer Sharief, Wendy Hamenlink and Torunn Tryggestad, both researchers. Poetry by Hanna Asefaw.

Mer informasjon »

Abortrettigheter under angrep: Demokrati uten retten til å bestemme over egen kropp?

Oslo | |

Samtalen om hvordan abort mobiliserer konkurrerende oppfatninger om hva det vil si å ha autonomi over egen kropp og eget liv, og hvem som bør være gjenstand for disse rettighetene i demokratiske samfunn. Hva skjer med demokratiet når retten til selvbestemt abort innskrenkes, eller utvides? 

Samtalen finner sted på Universitetet i Oslo, og i panelet sitter Georges Nalenga fra CARE, samt Ingvill Stuvøy, Carolina Borges Rau Steuernagel, My Rafstedt og May-Len Skilbrei som alle er forskere.

Mer informasjon »

Kvinnedagen: Da vaskekonene mistet stemmeretten, og protesterte

Oslo | |

I 1913 fikk kvinner stemmerett, men var du fattig, ble du ikke nødvendigvis sett som skikket til å bruke den.  

Ved kommunevalget i Kristiania i 1916 ble 1176 kvinner nektet å stemme fordi de hadde mottatt støtte fra fattigvesenet. Hadde du mottatt sosiale ytelser ble det satt stjerne i margen ved navnet ditt i valgmanntallet, og dermed fikk du ikke stemme.  

Flere arbeiderkvinner tok til motmæle og protesterte.  Deres felles kamp førte til endring i Grunnloven – og bestemmelsen som fratok fattige stemmeretten ble fjernet i 1919.  

Kom og hør historien om disse kvinnene, der vi også trekker paralleller til saker som vi kjemper for i dag.  

Med Hilde Sandvik, Johanne Bergkvist, Helle Tvedt og Toufol Abou-Hodeib i panelet.

Mer informasjon »

Foredrag: Aasta Hansteen i Amerika

Ottestad | |

2. oktober 1879 skrev Aasta Hansteen at hun hadde «besluttet at reise til Amerika». Hun var nesten 55 år, utdannet maler, var skribent, en av de første til å skrive på nynorsk, og den første kvinnelige foredragsholderen i Norge. Og hun hadde kjempet i for kvinners rettigheter i flere tiår. Men nå var hun fed up med Norge og Europa og lengtet mot friheten i Amerika.

Mona Holm, direktør på Kvinnemuseet på Kongsvinger,  og tar doktorgrad om forbindelsene mellom kvinnebevegelsene i Norge og USA, holder foredrag om Aasta Hansteen i Amerika.

Mer informasjon »

«Odd Lyng»: En pionerroman i homolitteraturen

Trondheim | |

I 2024 er det hundre år siden kvenske Alf Martin Jæger gav ut romanen «Odd Lyng».

Boka fikk liten oppmerksomhet i samtida, men er nå gjenstand for sterkt fornyet interesse: «Odd Lyng» er nemlig den første norske romanen der begrepet «homoseksuell» brukes eksplisitt, og den er vågal i sin utilslørte skildring av kjærlighet mellom menn og de tragiske følgene det kan få å måtte skjule sitt sanne jeg.

Samtale mellom Andreas Vik Haugen og NTNU-forskerne Per Esben Svelstad og Elisabeth Stubberud, ledet av Erlend Skjetne fra forlaget. 
boka.

Mer informasjon »

Opprørerne. Kvinner i filosofien

Lillehammer | |

Fakulter for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til gjesteforelesning med Kristin Gjesdal, professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia. Hun har skrevet og redigert en rekke fagbøker innenfor moderne europeisk tenkning. Gjesdal skriver også populærfilosofi på både engelsk og norsk. 

Gjesdal viser fram kvinnelige filosofer, store tenkere, og stiller spørsmål som: Hvem lar vi slippe til i akademia, og hvem utelater vi? Og hva går vi glipp av ved utelatelsene våre?

Mer informasjon »

Research group for Feminist and Decolonial Philosophies (FDP): Dilek Huseyinzadegan – “Race, Gender, and Class in Kant's Moral and Political Philosophy”

Online | |

It is still unclear what we ought to do with the ugly (racist, sexist, classist) parts of Kant's moral and political philosophy. In this talk I will discuss if we should discard them and solely focus on the a priori ideals, what is lost and what is gained by this approach, and ask if Kant or Kantianism can ever be an effective tool in dismantling intersectional oppressions. With Dilek Huseyinzadegan.

 

Mer informasjon »

Budeias rike: Eit foredrag om kvinner i stølskulturen

Kongsvinger | |

På stølane i Norge har kvinnene dominert heilt fram til vår tid. Kva er grunnen til at stølinga er i ferd med å forsvinne? Kva mister vi når kvinnene ikkje lenger får rå i fjellet? I stølsgrendene var det gjerne samla fleire generasjonar kvinner. Frå matmor og døtrer til ugifte tanter og andre slektningar. Stølane var eit arbeidsfellesskap, og det var sosialt givande. Gjennom generasjonar har kvinnene forma den levande tradisjonen med kunnskap og erfaringar. Kunnskap, slik som dyrestell, mjølkeforedling og bruk av utmarka, blir vidareført gjennom aktiv deltaking. Valdres Natur- og kulturpark skriv at «sjølv om musea har gjenstandar, musikk, bilete og litteratur om stølsdrift, kan ikkje det erstatte kunnskapen som er oppbygd gjennom generasjonar».

Karoline Daugstad er professor i samfunnsgeografi ved NTNU. Ho har i lang tid hatt stølsbruk og stølskultur som eit av sine forskingsområde. Ho har gjort studiar mange stader i Norge, og i Austerrike og Nord-Spania i lag med forskarar frå lokale fagmiljø.

Mer informasjon »

Research course: Gender, Peace and Conflict

Oslo | til |

A PhD level course, organized by PRIO.

This course presents theories and approaches to the study of the gendered dimensions of peace and conflict. With a focus on the gendered aspects of all the phases of conflict cycles (before, during and after) – from conflict risk to conflict prevention and resolution. The course will address thematic issues such as international normative frameworks on Women, Peace and Security, sexual violence in armed conflict, children born of war, DD&R processes, conflict mediation and peace agreements and international peace operations. 

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.