Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

06 sep 2021
Online
06 sep til 25 okt
Course

Join the Distributed Open Collaborative Course from the Gender Equality Academy. This DOCC is built around 7 mini-courses, representing the main thematic areas suggested by the European Commission to build a Gender Equality Plan.

24 sep 2021
Bodø
24 sep
Meeting

As part of Forskningsdagene in Bodø the Norwegian Academy for young researchers (AYF) are hosting a networking event where young researchers at Nord University will talk about peace and conflict in their research fields. Among the topics are gender stereotypes and violent extremism, and conflicts on non-binary and trans athletes in elite sport.
 

24 sep 2021
Bergen og online
24 sep
Meeting

Overgangsalderen er et tema mange har et forhold til, men ikke snakker nok om. Derfor har Forskningsdagene i Bergen og Alrek helseklynge invitert forskere og eksperter på kvinnehelse til samtale. Arrangementet strømmes.

27 sep 2021
Online
27 sep
Seminar

Vil du høre mer om forskning på brystkreft? I forbindelse med Forskningsdagene inviter Vestre Viken helseforetak til webinar med fem forskere som forteller om brystkreftforskning. 

27 sep 2021
Sogndal
27 sep
Meeting

I forbindelse med Forskningsdagene inviterer Høgskulen på Vestlandet til samtale med Ingrid Vik Bakken (PRIO) som forsker på væpnet konflikt, kvinners rettigheter og deltakelse i massebevegelser for regimeendring.

28 sep 2021
Oslo og online
28 sep
Meeting

Er vi best på likestilling, fred eller begge deler? Bli klokere på hvordan Norge bygger merkevare i utenrikspolitikk og diplomati. Dette arrangementet ved Universitetet i Oslo tar utgangspunkt i boken Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (2021) av Inger Skjelsbæk og Torunn Tryggestad.

30 sep 2021
Online
30 sep
Meeting

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til lesesirkel om boka Living a Feminist Life av den britisk-australske akademikeren Sara Ahmed. Boka er en fortelling om hvordan feministisk teori skapes av hverdagen og de vanlige opplevelsene av å være feminist hjemme og på jobben.

05 okt 2021
Online
05 okt til 04 nov
PhD-course

The Nordic Centre of Excellence on women in technology-driven careers offers an online PhD course on gender and ICT in healthcare, consisting of seminars and international guest lectures. The course runs on Tuesday and Thursday mornings between October 5 - November 4.

15 okt 2021
15 okt

Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummeret «Tilhørighet», som vil bli publisert som nummer 4 i 2022. Send et sammendrag på 250 ord til redaktørene innen 15. oktober 2021.

 

16 okt 2021
Bergen
16 okt
Seminar

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen inviterer til innsikt-seminar om Likestilling i akademia. Hva kan vi lære av forskningen for å skape et universitet som er mer likestilt – og også langs andre dimensjoner, mer inkluderende?

27 okt 2021
Online
27 okt
Seminar

The Centre for Gender Research and the FRONT project at The University of Oslo are hosting the first event in the seminar series Gender Inequality and Precarity in Academia in the European Context. In this webinar, Sevil Sümer will discuss the concept of gendered academic citizenship.

28 okt 2021
Taipei
28 okt til 31 okt
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

08 nov 2021
Oslo
08 nov
Conference

FRONT inviterer til lansering av boka «Fra kunnskap til endring - kjønn, likestilling og meritokrati i akademia» av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Karin Snickare, og diskusjon om kjønnsubalanse i forsknings-organisasjonen. Påmeldingsfrist mandag 1.november. Begrenset plass. 

11 nov 2021
Oslo
11 nov
Conference

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) inviterer til avslutningskonferanse for denne perioden, 2018-2021. Tema for konferansen er likestillings- og mangfoldsledelse, inkluderende innovasjon, samt handlingsplaner for likestilling og mangfold.

16 nov 2021
Online
16 nov til 18 nov
PhD-course

PhD course organized by InterGender, International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training. This course builds on a broad understanding of feminist studies of culture and is organized around three central themes: “body”, “culture”, and “materiality”. Application deadline: 10 October, 2021. 

17 nov 2021
Stavanger and online
17 nov til 19 nov
PhD-course

This course will introduce PhD candidates to the methodology, methods and ethics of autoethnography from the perspective of interdisciplinary queer studies. It is offered through the Research School in Radical Interdisciplinarity (ITEM), by the Centre for Gender Studies at The University of Stavanger. Application deadline: October 1, 2021.

18 nov 2021
Oslo
18 nov
Conference

Kilden lanserer sin første årskonferanse. Vi inviterer til en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og myndigheter for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Første tema ut: Likestilling i det grønne skiftet.

19 nov 2021
Oslo og online
19 nov
Seminar

Hvorfor er så mange menn barnløse? Og hva med arbeidermannens status i dagens Norge? Er det slik at menn ikke vil bli lærere og hvorfor snakker vi ikke mer om menn som voldsofre? Kilden kjønnsforskning.no og Reform – ressurssenter for menn arrangerer seminar om forskning på menn og maskuliniteter i forbindelse med mannsdagen.

24 nov 2021
Digitalt
24 nov til 26 nov
PhD-course

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer Allmennkurset, som er et ph.d.-kurs i kjønnsforskning. På kurset diskuterer deltakerne, sammen med etablerte forskere fra flere universiteter, både relevante forskningsretninger og egne tekster. Kurset foregår i Tromsø og frist for å registrere seg er 1. juni.

13 des 2021
Bergen and online
13 des til 15 des
PhD-course

This PhD course explores feminist visions for environmental justice and offers a framework for thinking about the intersections between feminist theory and environmental justice. It is organized by InterGender (International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training) and SKOK (The Centre for Women’s and Gender Research at The University of Bergen). Application deadline: 7 November 2021.

20 jun 2022
Oslo
20 jun til 22 jun
Conference

The theme for the NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) Conference 2022 is “Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research”. The aim is to provide perspectives from the Nordic region on all levels of the research field, and to make these perspectives visible in the Nordic societies as well as the international research field.

26 okt 2022
Karlstad
26 okt til 28 okt
Conference

The next national gender studies conference in Sweden – G22 – will be held at the Centre for Gender Studies, Karlstad University, with the title “Shaping hopeful futures in times of uncertainties: the challenges and possibilities of gender studies”.