Hva skjer

Hva skjer

OBS! Arrangementer kan være avlyst pga koronaviruset. 

Tips oss om arrangementer!

01 mar 2021
Oslo
01 mar til 03 mai
Lecture

Centre for Gender Research at the University of Oslo invite to a new digital lecture series “Perspectives on Love”. The lectures will explore different understandings of the concept of love, for example if love have the same meaning for different genders? 

22 apr 2021
22 apr
Seminar

Med «The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution» ble Shulamith Firestone en toneangivende men omstridt foregangskvinne for kvinnebevegelsen på 1970-tallet. Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen inviterer til seminar om Firestones radikalfeministiske manifest før og nå. Samtalen holdes på engelsk. 

26 apr 2021
26 apr
Seminar

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Vera Regitz-Zagrosek vil foredra om hvordan kjønn påvirker helse og sykdom med fokus på hjertesykdom I et translasjonelt perspektiv. Webinaret arrangeres av Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen.

26 mai 2021
26 mai
PhD-course

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning er et tilbud til alle som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsavhandlingen sin. Årets forskerskole handler blant annet om hvordan nå bredt ut med forskningen sin, og hvordan lære av forskere på kjønnsforskningsfeltet. Arrangementet finner sted dagen før konferansen Kjønnsforskning NÅ!.

27 mai 2021
Trondheim
27 mai til 28 mai
Conference

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. 27-28 mai 2021 inviterer NTNU til Kjønnsforskning Nå! i Trondheim.

13 aug 2021
Stockholm
13 aug til 14 aug
Conference

Stockholm University's conference commemorates the centennial of the introduction of universal and equal suffrage in Sweden. The aim is to initiate and present research on the introduction of women’s suffrage.

19 aug 2021
Aarhus
19 aug til 21 aug
Conference

The XIII Nordic Women’s and Gender History Conference will take place at Aarhus University (Denmark), and will highlight and discuss questions of gender, power and disempowerment in all areas of society from a historical perspective.

14 sep 2021
Oslo
14 sep
Conference

Arbeidsforskningsinstituttet AFI inviterer til sluttkonferanse for forskningsprosjektet 'Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet' i Oslo Militære Samfunds lokaler 14. september 2021.

28 okt 2021
Taipei
28 okt til 31 okt
Conference

The National Central Library of Taiwan, the Nordic Institute of Asian Studies and Taiwanese Feminist Scholars Association organize a conference on the strategies for and complexities in feminist transformative practices at local, regional, national and transnational levels.

Call for papers

01. januar 2021

With this general call for papers NORMA: International Journal for Masculinity Studies invites the transdisciplinary scholarly community in masculinity and gender studies to submit papers on the masculinities of COVID-19 to the journal. The call is ongoing.

01. mai 2021

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research invite contributions to a special issue on Nordic women and the transnational networks during the Cold War (1945–1990): collaboration, conflicts, achievements and memory.