Integrering av kjønnsperspektiver i forskning

Håndboka kan lastes ned her.

What is the gender dimension in research? er en engelskspråklig og tilpasset elektronisk utgave av håndboka.  

Håndboka finnes også i en spansk versjon: ¿Qué es la dimensión de género en el ámbito de la investigación? Casos de estudio en la investigación interdisciplinar (2021)


Kilden har satt i gang prosjektet Integrering av kjønnsperspektiver i forskning fordi vi har erfart at mange i forskningssektoren er usikre på hva dette innebærer. Samtidig ønsker mange å lære mer om det, ikke minst fordi Norges forskningsråd og EU-kommisjonen oppfordrer forskere til å inkludere kjønnsperspektiver i sine søknader når det er relevant. Spørsmålet er: Når er det relevant?

For å svare på det, formidler vi eksempler, tips og ideer til hvordan kjønnsperspektiver konkret kan integreres i forskning i forskjellige fagområder. Målgruppa for er forskere og andre som ønsker tips og inspirasjon til hvordan kjønnsperspektiver kan inngå – også innenfor fagområder der det ikke nødvendigvis er innlysende. Sannsynligheten for å få forskningsfinansiering er større for søknader som integrerer kjønnsperspektiver på en relevant måte.

Håndboka «Hva er kjønnsperspektiver i forskning?» tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og viktige samfunnsutfordringer. I håndboka er det eksempler på hvordan kjønnsperspektiver er blitt brukt i forskning i følgende kunnskapsområder:

  • Helse og livskvalitet
  • Mat, landbruk, fiske og bioproduksjon
  • Energi, transport, miljø og klima 
  • Samfunnssikkerhet og inkluderende samfunn

Her er det også eksempler på hvordan universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter har lagt til rette for forskning med kjønnsperspektiver. Og, ikke minst: en sjekkliste, eller veiledning, for hvordan komme i gang med å innarbeide slike perspektiver i forskningen. 

En ressursgruppe av 12 forskere med ulike fagbakgrunn har vært tilknyttet prosjektet. I tillegg har flere titalls andre fagpersoner bidratt med eksempler på forskning med kjønnsperspektiver eller med å kvalitetssikre eksemplene. 

Ressursgruppa for integrering av kjønnsperspektiver i forskning: Fra venstre Astrid Sinnes (NMBU), Tomas Moe Skjølsvold (NTNU), Margrete Skår (NINA), Lise Christensen (Forskningsrådet), Marco Hirnstein (UiB), Trine Rogg Korsvik (Kilden), Torunn Tryggestad (PRIO), Bjarne Isaksen (UiT), Kristin Sørung Scharffscher (UiS), Aase Kristine Lundberg (Nordlandsforskning), Tomas Salem (observatør fra UiB), Anne Helene Kveim Lie (UiO) og Hanne Haavind (UiO). Jan Erik Grindheim (USN) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Mari Lilleslåtten

Kjønnsperspektiver er relevant innenfor mange forskningsområder. Kildens medarbeidere bistår gjerne forskere og andre som er interessert i å lære mer om kjønnsperspektiver i forskning. Vi holder foredrag, deltar i paneler og kan tilby skreddersydde workshops som er tilpasset deltakergruppene. 

«Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder» ble lansert 27. september 2018. Se program for lanseringen. 

Som del av prosjektet har Kilden kjønnsforskning.no hatt en serie der vi spør forskere fra en rekke fagfelt om kjønnsperspektiver. 

Se svarene fra forskerne her:

Religionsvitenskap ved Anne Kalvig

Samfunnssikkerhet ved Odd Einar Falnes Olsen

Design ved Astrid Skjerven

Voldsforskning ved Margunn Bjørnholt

Sammenliknende politikk ved Jan Erik Grindheim

Hjerneforskning ved Marco Hirnstein

Psykologi ved Ole Jacob Madsen

Sosialt arbeid ved Tone Gunn Stene Kristiansen

Kreftforskning ved Sveinung Wergeland Sørbye

Migrasjonshelse ved Abdi Gele

Arbeidsmarked ved Julia Orupabo

Litteratur ved Marie Nedregotten Sørbø

Idrett ved Kari Bø

Egyptologi ved Reinert Skumsnes

Rettsvitenskap ved Ingunn Ikdahl

For henvendelser, kontakt Trine Rogg Korsvik: trine@kilden.forskningradet.no    


Se også Universitetet i Bergen sitt prosjekt om kjønnsperspektiver i forskning

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.