Prisvinnende artikkel om kvinner og korrupsjon

30. juni 2023

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

True crime bidrar til kjønnstereotypier

21. juni 2023

Irrasjonelle, følelsesstyrte og psykisk syke. Slik ble mange av de kvinnelige gjerningspersonene fremstilt i true crime, sier Frida Tollås, som har skrevet masteroppgave om temaet. 

Morderbarn pirrer vår underliggende frykt

8. august 2023

De dreper med musefletter og kjole, og skyter ned familiemedlemmer i stramme, sensuelle klær. Men motivene til morderbarna vi møter i litteraturen forblir mystiske, mener litteraturviter. 

Kvinner i fengsel får det stadig verre

20. juni 2023

Soningsforholdene til kvinnelige innsatte i norske fengsler er helseskadelige, viser ny forskning. 

«den feberagtige, halvt utilregnelige Forfatning, hvori fødselen hensætter»

20. april 2022
– barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902

‒ Det er viktig å forstå hvorfor noen tiltrekkes av sexarbeid

15. september 2020
Er man opptatt av årsakene til at noen mennesker åpent går inn i sexarbeid, så er de positive fortellingene en vesentlig del av bildet, mener forsker Sveinung Sandberg.

Kvinnelige lovbrytere møter andre fordommer enn menn

30. juni 2020
Kjønnsroller spiller fremdeles inn på hvordan forbrytere oppfattes av samfunn og rettsvesen, hevder norske forskere.

Individuelle forskjeller viktigere enn kjønn for behandlingen av fanger

1. mars 2019
Kvinner i fengsel utgjør en minoritet med kortest oppholdstid. De taper likevel ikke i konkurransen om privilegiene, skriver Ragnar Kristoffersen.

Både menn og kvinner er sårbare i fengsel

27. februar 2019
Poenget er ikke å generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, men å vise hvordan ulike fangers sårbarhet slår ut i et fengselssystem som ikke tar hensyn til individuelle behov, skriver Åshild Marie Vige.  

– Kvinner i fengsel får mer av de viktigste tilbudene selv om de soner kortere

20. februar 2019
Skal man generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, er det ikke nok å fokusere spesielt på kvinnenes situasjon, skriver Ragnar Kristoffersen.

Menns soningsforhold er ingen gullstandard

14. februar 2019
Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn, i alle fall på enkelte områder. Det viser JURKs undersøkelse som går bak tallene for å avdekke realiteten i fangers hverdag, skriver Åshild Marie Vige.

Innelåste og ensomme: Kvinner diskrimineres i fengsel

5. februar 2019
En ny rapport viser at kvinner fremdeles har dårligere soningsforhold enn menn. Politikere og kriminalomsorgen har lenge ønsket en endring. – Det er et spørsmål om penger, sier jussprofessor Ragnhild Hennum.

Liv Finstad: Utenfor allfarvei

22. september 2017
I over 25 år har professor Liv Finstad forsket på politiarbeid – uten noen gang å ha avlagt eksamen i kriminologi. Nylig ga hun sin fratredelsesforelesning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Kvinnelige dealere selger dop med suksess

14. juni 2017
De kvinnelige narkodealerne er i mindretall. Ifølge sosiolog Heidi Grundetjern får de selvtillit av å lykkes i en beintøff bransje, men utfordrer ikke mannsdominansen.

Optimistiske for fremtiden

3. september 2010
Både kvinnelige og mannelige innsatte har stor tro på at de vil klare å avstå fra kriminalitet etter endt soning.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.