Optimistiske for fremtiden

Både kvinnelige og mannelige innsatte har stor tro på at de vil klare å avstå fra kriminalitet etter endt soning.

«Feil» kropp utløser mobbing

– Kropper som virker kjønnsmessig tvetydige, kan føre til mobbing blant ungdom, sier den amerikanske kriminologen James Messerschmidt, som tidligere i høst besøkte Universitetet i Oslo.

Både beskyttet og utsatt

Å være gutt med muslimsk bakgrunn reduserer risikoen for alkoholmisbruk. Mens manglende tilknytning til arbeidsmarkedet bidrar til å øke risikoen for rusmisbruk.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert:
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert:
Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert:
Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.