«Feil» kropp utløser mobbing

9. oktober 2007
– Kropper som virker kjønnsmessig tvetydige, kan føre til mobbing blant ungdom, sier den amerikanske kriminologen James Messerschmidt, som tidligere i høst besøkte Universitetet i Oslo.

Både beskyttet og utsatt

19. mai 2006
Å være gutt med muslimsk bakgrunn reduserer risikoen for alkoholmisbruk. Mens manglende tilknytning til arbeidsmarkedet bidrar til å øke risikoen for rusmisbruk.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.