Hjemvendte jentesoldater i Kongo stigmatiseres

Kongolesiske jentesoldater blir stemplet som voldelige og seksuelle, også av internasjonale medier og hjelpeorganisasjoner. Det hemmer jentenes reintegrering, ifølge forsker Milfrid Tonheim.

Kjønnsavdelingen 9 – Kjønn i krig og konflikt

Hadde verden vært mer fredelig med kvinner i militæret? Er kvinner som drar til Syria naive og hjernevaskede? Episode 9 av Kjønnsavdelingen handler om betydningen av kjønn i krig og konflikt.

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.

Kvinnefrigjøring ble business i Afghanistan

Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.

Advarer mot enkle sannheter om kvinner i krig

Det er ikke bare alternative fakta vi skal bekymre oss for ved «post-fakta samfunnet», men også at bistandspolitikk utformes på grunnlag av «ønskelige fakta» om kjønnsroller i krig og konflikt, hevder forsker Maria Eriksson Baaz.

Farlig å være kvinne, farlig å være mann

Det blir stadig farligere å være journalist i krig og væpnete konflikter. Men selv om flest mannlige journalister blir drept, er man oftere bekymret for sikkerheten til deres kvinnelige kollegaer.

Opp med døren – inn med kjønn

Ved å banke på dører og be forskere tenke nytt, har PRIOs gender-gruppe klart å lirke kjønnsperspektivet inn i en verden av menn. Det startet med én kvinnelig psykologistudent.

Staten straffa tyskarjentene utan lov og dom

Medan det offisielle Noreg smykka seg med å stille krigsforbrytarar for retten i rettsoppgjeret, vart dei såkalla tyskertøsene straffa utan lov og dom, sjølv om dei ikkje hadde gjort noko kriminelt.

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

Soldaten som overgriper

I krig kan soldater forfalle til barbarer. Dommene til straffedømte for seksuelle overgrep i Bosnia-krigen gir innsikt i mekanismene.

De usynlige barnesoldatene

I Kongo er 30-40 prosent av barnesoldatene jenter. De opplever mer sexmisbruk, større stigma og får sjeldnere hjelp enn guttesoldater. Til tross for dette får jentene langt mindre oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

Uklok argumentasjon for kvinners deltakelse?

«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

- Soldater må bevisstgjøres om kjønn

For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

Ti år med kvinneresolusjonen

Et tiår etter at FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd, har spørsmål omkring kvinners roller i krig og konflikt fått en selvsagt plass på dagsorden. Nå må anekdotisk kunnskap og ubelagte påstander om temaet erstattes av forskning. Det mener PRIO-forsker Torunn L. Tryggestad.

Med kroppen som våpen

Voldtektsleire, seksuell tortur, gjengovergrep. Under krig blir noen menn til brutale overgripere. Mange har spurt seg hvorfor. Psykolog Inger Skjelsbæk vil spørre overgriperne selv.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert:
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert:
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert:
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert:
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert:
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert:
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert:
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert:
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert:
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert:
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert:
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.